29.05.2017 г.

Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз излезе с изявление относно положението в Полша

 

След обсъждане сред членовете на Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз организацията излезе с изявление относно обсъжданите съдебни реформи в Полша.

Документът, който е публикуван в интернет страницата на организацията (http://network-presidents.eu/sites/default/files/StatementPoland.pdf), е изпратен от председателя на Мрежата на 16 май 2017 г. до първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс.

На среща на Борда на Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз, проведена на 5 май 2017 г. в гр. Талин, е взето решение нейните членове да запознаят с изявлението съответните държавни органи в страните си и обществеността.

В изпълнение на това решение председателят на Върховния касационен съд запозна Висшия съдебен съвет с Изявлението на Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз относно положението в Полша. Той изпрати документа и на президента на Република България, председателя на 44-то Народно събрание на Република България и министър-председателя на Република България.

 

Изявлението на Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз относно положението в Полша гласи:

Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз изразява своята загриженост във връзка с докладите относно намесата на полските власти в полската правораздавателна система.

Мрежата на председателите е организация, съставена от председателите на върховните съдилища на Европейския съюз. Членовете й се събират, за да обсъждат въпроси, които представляват общ интерес и будят загриженост сред тях, обменят идеи и информация, също така осигурява форум, чрез който европейските институции могат да поискат становището на върховните съдилища в Европейския съюз по различни въпроси.

Намесата на полските власти, включително поставянето под съмнение на конституционосъобразността на назначаването на първия председател на Върховния съд на Република Полша и предвижданата реформа на Националния съвет на съдебната система, поставят под заплаха независимостта на Върховния съд, както и на полската съдебна система като цяло.

Сътрудничеството в сферата на правосъдието до голяма степен се основава на взаимно доверие в правораздаването в рамките на Европейския съюз. Поради това Мрежата на председателите изразява своята загриженост, че намесата на полските власти не само ще доведе до подкопаване на принципите на правовата държава, но и на взаимното доверие в правораздаването.

Мрежата на председателите се присъединява към изявленията за загриженост относно независимостта на правосъдната система в Полша, изразени от Европейската комисия и Венецианската комисия, и изразява своята солидарност с полската съдебна система.

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.