27.06.2017 г.

На 28 юни 2017 г. ще бъдат публично определени чрез електронно разпределение тримата съдии от ВКС – членове на петчленния състав за делото по жалба срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите

С Разпореждане № 1/27.06.2017 г. председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) разпореждат да се образува производство по описа на ВКС за разглеждане на постъпилата жалба от Методи Лалов – съдия в Софийския районен съд и кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС), срещу решение от 17.06.2017 г. и от 18.06.2017 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите. Двамата председатели разпореждат да се определи състав за разглеждане на делото по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. с чл. 29г, ал. 4 от ЗСВ – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. В разпореждането е посочено, че от разпределението трябва да бъдат изключени: съдиите, избрани за членове на ВСС от квотата на съдиите; кандидатите за членове на ВСС; съдиите, участвали в Избирателната комисия и секционните комисии – за електронно гласуване и за гласуване с хартиени бюлетини; подлежащите на пенсиониране съдии.

Тримата съдии от Върховния касационен съд, които да са членове на петчленния състав за разглеждане на делото, ще бъдат публично определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение на 28 юни 2017 г. (сряда) от 12.00 ч. в деловодството на Гражданската колегия (Съдебна палата, сутерен, стая № 9).

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.