05.07.2017 г.
За 14 юли 2017 г. е насрочено заседание по делото, образувано по жалба срещу
избора на членове на ВСС от квотата на съдиите

На 14 юли 2017 г. (петък) от 10.30 ч. в зала № 12 на Съдебната палата петчленният състав, определен по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. с чл. 29г, ал. 4 от ЗСВ – трима съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и двама съдии от Върховния административен съд, ще разгледа в открито съдебно заседание дело № 34/2017 г. по описа на Гражданската колегия на ВКС, петчленен състав.

Делото е образувано по постъпила жалба от Методи Лалов – съдия в Софийския районен съд и кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС), срещу решение от 17.06.2017 г. и от 18.06.2017 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.