05.07.2017 г.
На 12 юли 2017 г. Пленумът на ВКС ще проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

 

За 12.07.2017 г. от 13.30 ч. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).  

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт и решението на Съдийската колегия на ВСС от 04.07.2017 г. Пленумът на Върховния касационен съд избира девет съдии, които да се включат като членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС.

Постъпилите заявления и предложения за членове на Комисия по атестирането и конкурсите са:       

1.     Мариана Господинова Костова – съдия във ВКС – Търговска колегия (предложение на Дария Проданова – ръководител на Търговската колегия на ВКС);

2.     Елица Йорданова Стоянова – съдия в Окръжен съд – Добрич;   

3.     Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд – Ямбол;

4.     Иванка Стоименова Шкодрова – съдия в Окръжен съд – Перник;

5.     Анелия Здравкова Маркова – съдия в Софийския градски съд;

6.     Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас;

7.     Деспина Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна;

8.     Бонка Василева Янкова – съдия в Окръжен съд – Търговище;

9.     Иван Димитров Стойчев – съдия в Софийския апелативен съд.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.