12.07.2017 г.

Пленумът на ВКС избра девет съдии, които ще са членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На 12.07.2017 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра девет членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

При първото гласуване бяха избрани осем членове на Комисията (получили гласовете на 50% плюс един от присъстващите на Пленума съдии от ВКС):

- Бонка Василева Янкова – съдия в Окръжен съд – Търговище (наказателна материя), 68 гласа „за“;

- Иван Димитров Стойчев – съдия в Софийския апелативен съд (наказателна материя), 80 гласа „за“;

- Иванка Стоименова Шкодрова – съдия в Окръжен съд – Перник (наказателна материя), 49 гласа „за“;

- Анелия Здравкова Маркова – съдия в Софийския градски съд  (гражданска материя), 65 гласа „за“;

 - Бонка Костадинова Дечева – Бакалова – съдия във ВКС (гражданска материя), 69 гласа „за“;

- Деспина Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна (гражданска материя), 53 гласа „за“;

- Любка Николова Андонова – съдия във ВКС (гражданска материя), 76 гласа „за“;

- Мариана Господинова Костова – съдия във ВКС (търговска материя), 79 гласа „за“.

При проведеното повторно гласуване беше избрана Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас (гражданска материя), 57 гласа „за“.

 

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт и решението на Съдийската колегия на ВСС от 04.07.2017 г. Пленумът на Върховния касационен съд избира девет съдии, които да влязат в състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.