31.07.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за давностния срок за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, бе образувано Тълкувателно дело № 3/2017 г., за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС по материалноправния въпрос:

„Дали с разпоредбата на § 1 от ЗР на ЗД на ЗС (ДВ бр. 46/2006 г.) е постановено спиране на давностния срок по чл. 79, ал. 1 ЗС за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост, който е започнал да тече на 01.06.1996 г., когато влиза в сила изменението на чл. 86 ЗС (ДВ бр. 33/1996 г.), преди този срок да изтече.“

Делото е образувано след като с определение № 413 от 06.07.2017 г. по гр. д. № 9/2017 г. състав на Първо гражданско отделение на ВКС на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по делото, като е предложил на ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по посочения въпрос.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.