23.08.2017 г.

ВКС остави в сила въззивна присъда на Софийския апелативен съд срещу Емил Цанков – бивш кмет на Община Белоградчик

С решение № 62/22.08.2017 г. по наказателно дело № 8/2017 г. на Второ наказателно отделение тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивна присъда № 26 от 19.10.2016 г., постановена по в.н.о.х.д. № 889/2016 г. по описа на Софийския апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Делото пред ВКС е образувано по касационен протест от прокурор при Апелативна прокуратура – София срещу присъда от 19.10.2016 г. на Апелативен съд – София, с която е отменена присъда от 11.05.2016 г. по н.о.х.д. № 36/2015 г. на Окръжен съд – Монтана. В протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, като към ВКС е отправено искане за отмяна на присъдата на Апелативен съд – София и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

С присъда от 11.05.2016 г. на Окръжен съд – Монтана подсъдимият Емил Цанков е признат за невиновен в това, че в периода 02.01.2008 – 01.10.2010 г. в гр. Белоградчик, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Белоградчик, е превишил властта и правата си с цел да набави за Петя Рускова – управител на МБАЛ „Проф.д-р Георги Златарски“ ЕООД, облага, като нарушил разпоредби (за определяне на възнаграждението на управителя) на Наредба № 3 за упражняване правата на собственост от Община Белоградчик върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение на Общински съвет Белоградчик, като съдът го оправдал по обвинението за престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1, пр. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен в това, че за периода 10.07.2010 – 01.10.2010 г. в гр. Белоградчик, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Белоградчик, не е положил достатъчно грижи при осъществяване на възложената му работа, като превишил властта и правата си и на основание чл. 219, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 54 от НК Окръжен съд – Монтана го осъдил на две години лишаване от свобода и две години лишаване от право да заема длъжност в общинска администрация.

С присъдата частично е уважен предявеният от гражданския ищец МБАЛ „Проф.д-р Георги Златарски“ ЕООД граждански иск за сумата от 14807,42 лева, представляваща имуществени вреди от деянието.

С присъда № 26/19.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 889/2016 г. на Апелативен съд – София първоинстанционната присъда е отменена в частите, с които Емил Цанков е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като подсъдимият е признат за невиновен и оправдан. Отхвърлен е предявеният от МБАЛ „Проф.д-р Георги Златарски“ ЕООД граждански иск като неоснователен и недоказан. Присъдата е потвърдена в останалата й част.

Тричленният състав на ВКС намира, че касационният протест е допустим, но е неоснователен. Изложените в протеста твърдения за допуснати процесуални нарушения са неконкретизирани, поради което върховните съдии могат само да обобщят, че основните факти, относими към преценката на обективната и субективната съставомерност на поведението на подсъдимия Цанков, са правилно установени съобразно изискванията на чл.13, чл.14 и чл.107, ал.5 от НПК, като доказателствените източници са аналитично обсъдени. Касационната инстанция счита, че изложената от състава на Софийския апелативен съд аргументация в пълна степен удовлетворява стандарта на чл. 339, ал.3 вр. чл.305, ал.3 от НПК.

По отношение на твърденията за нарушение на материалния закон върховните съдии се солидаризират с решаващия извод на въззивния съд, че поради отсъствието на щета инкриминираната по отношение на подсъдимия Емил Цанков деятелност от обективна страна не би могла да се субсумира под състава на престъплението „безстопанственост“ по чл. 219, ал.3 вр. ал.1 от НК.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.