13.09.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември

14.09.2017 г., 10.30 ч., зала № 12 – дело № 34/2017 г. на петчленен състав, определен по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. с чл. 29г, ал. 4 от ЗСВ – трима съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и двама съдии от Върховния административен съд

Делото е образувано по жалба на Методи Лалов – съдия в Софийския районен съд и кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС), срещу решение от 17.06.2017 г. и от 18.06.2017 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите.

 

15.09.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 455/2017 г. (делото е срещу Даниел Димитров – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Велико Търново), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Евелина Стоянова

Във ВКС е образувано к.н.д. № 455/2017 г. по касационна жалба на подсъдимия Даниел Димитров и неговите защитници срещу въззивно решение от 20.03.2017 г. на Апелативен съд – Велико Търново по в.н.о.х.д. № 367/2016 г., с което е потвърдена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 347/2014 г. на Окръжен съд – Ловеч. С присъдата подсъдимият е признат за виновен в това, че в гр. Ловеч, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Велико Търново – изнесено работно място гр. Ловеч, на 08.07.2012 г. поискал дар от И. Х. (гражданка от гр. Ябланица) – 5 000 лева, на 04.10.2012 г. поискал дар от същата гражданка – 10 000 лева, на 13.10.2012 г. приел дар от нея – 3 000 лева, който не му се следва, за да не изпълни служебните си задължения по време на извършване на данъчна проверка (престъпление по чл. 301, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК – длъжностно лице, което поиска или приеме дар, който не му се следва, за да извърши или не извърши действие по служба). На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 г., изпълнението на което е отложено за срок от 5 г., глоба от 4 000 лв. и лишаване от право да заема длъжност в държавната администрация, свързана с данъчното и осигурителното законодателство, както да упражнява финансово-счетоводна дейност за срок от 3 г.

В касационната жалба се изтъкват доводи за допуснати нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Правят се искания да се отмени решението на Апелативен съд – Велико Търново, като се признае подсъдимият Димитров за невиновен или да се отмени въззивният съдебен акт относно ограничаване на процесуалните права на страната и делото да се върне за ново разглеждане.

 

25.09.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 583/2017 г. (делото е срещу Евелин Банев, Симо Карайчев, Десислава Дишлиева и Моника Добринова), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Биляна Чочева

Във ВКС е образувано наказателно дело № 583/2017 г. по касационни жалби на подсъдимите Евелин Банев, Симо Карайчев и техните защитници и по касационен протест от Софийската апелативна прокуратура срещу произнесената от Софийския апелативен съд (САС) нова въззивна присъда № 11/17.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 478/2015 г., с която е отменена частично първоинстанционната присъда от 15.02.2013 г. по н.о.х.д. № 1030/2010 г. на Софийския градски съд (СГС).

С първоинстанционната присъда подсъдимият Евелин Банев е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК (участие в организирана престъпна група (ОПГ) с цел извършване на престъпление пране на пари) и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (квалифициран състав на пране на пари в изпълнение на решение на ОПГ, когато средствата или имуществото са в особено големи размери). Подсъдимите Дишлиева, Добринова и Карайчев са признати за виновни и осъдени за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК (участие в ОПГ с цел да вършат престъпления по чл. 253 от НК).

С новата въззивна присъда подсъдимият Банев е признат за невиновен и оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Оправдан е частично и за престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК, като в останалата част за същото първоинстанционната присъда е потвърдена. С тази присъда подсъдимият Карайчев е оправдан частично по чл. 321 от НК, като спрямо него е отменено приложението на чл. 66 от НК. Подсъдимите Дишлиева и Добринова са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатите им обвинения по чл. 321 от НК.

В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, като се прави искане да се отмени присъдата на САС и делото да се върне за ново разглеждане.

В постъпилия протест и в допълнителното писмено изложение към него се изтъкват доводи, засягащи всички касационни основания относно частите в присъдата, с които са оправдавани подсъдимите и са занижените наказания на Евелин Банев и Симо Карайчев.

Настоящото касационно производство е второ поред, като с Решение № 191/27.05.2015 г. по н.д. № 301/2015 г. на ВКС е отменена новата въззивна присъда на САС, с която е отменена присъдата на СГС, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на САС от стадия на съдебното заседание, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.