18.10.2017 г.

Съдиите от Гражданската колегия на ВКС изразиха своята благодарност и високата си оценка за работата на Красимир Влахов като заместник на председателя на съда и ръководител на колегията

На 18.10.2017 г. бе проведено Общо събрание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), свикано от заместник-председателя на съда и ръководител на Гражданската колегия Красимир Влахов. При разискване на точка от древния ред, свързана с обсъждане на промяна в ръководството на колегията, председателят на ВКС Лозан Панов информира върховните съдии, че ще упражни правомощието си по чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт да предложи нов заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.

В рамките на проведеното Общо събрание съдиите от Гражданската колегия изразиха положителната си оценка за дейността на съдия Красимир Влахов като заместник на председателя на ВКС, своята благодарност към него и очакването си добрата работа и екипността да продължат да бъдат характерни за Гражданската колегия и при следващия й ръководител.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.