07.11.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

15.11.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – дело № 948/2017 г. (делото е срещу Филип Михайлов за причинената смърт на две деца при управление на МПС край с. Лесидрен), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители срещу въззивно решение от 10.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 129/2017 г. на Апелативен съд – Велико Търново. С него е изменена първоинстанционната присъда, като е намален размерът на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ от осем години на шест години и шест месеца, както и размерът на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от десет години на девет години. Присъдата е отменена в частта, с която са определени първоначален строг режим и затворническо общежитие от закрит тип за изтърпяване на наложеното наказание, и е определен първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

С присъдата от 01.07.2016 г. по н.о.х.д. № 367/2015 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия Филип Михайлов за виновен в това, че на 11.08.2015 г., около 18.50 часа в землището на село Лесидрен, Ловешка област, при управление на МПС нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на Велислава Цанкова и Марино Цветанов и средна телесна повреда на Петя Божкова, поради което и на основание чл. 343, ал. 4 вр. ал. 3, пр. 4 и 5, б. „б“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 вр. чл. 2, ал. 2 от НК го е осъдил на осем години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. На подсъдимия е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от десет години.

С касационните жалби на частните обвинители се иска отмяна на решението от 10.07.2017 г. на Апелативен съд – Велико Търново и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, с искане размерът на наложеното наказание „лишаване от свобода“ да бъде увеличен. С касационната жалба от защитата на подсъдимия се иска намаляване на наложеното наказание и евентуално приложение на чл. 66, ал. 1 от НК.

Делото постъпва за втори път във ВКС, след като с Решение № 77/28.03.2017 г. по наказателно дело № 176/2017 г. тричленен състав на съда е отменил решението от 19.12.2016 г. по в.н.о.х.д. № 279/2016 г. на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за ново разглеждане на същия съд, друг съдебен състав, от стадия на съдебното заседание.

 

17.11.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – дело № 999/2017 г. (делото е срещу Йосиф Йосифов, Ивайло Симеонов, Марян Атанасов, Вергил Славов, Александър Йорданов за стрелбата по Кирил Киров, станала през юни 2003 г.), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Красимир Харалампиев

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело по протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура срещу въззивната присъда от 07.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 275/2016 г. на Апелативен специализиран наказателен съд, с която е отменена частично присъдата от 16.05.2016 г. по н.о.х.д. № 828/2014 г. на Специализирания наказателен съд.

С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за виновни, както следва:

- Йосиф Йосифов – за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина), за което му е наложено наказание от 17 г. „лишаване от свобода“;

- Ивайло Симеонов – за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина) и по чл. 348, б. „а“, пр. 2 от НК (държане на радиосредство, което излъчва в етера, без да има писмено разрешение за това), за които му е определено едно общо най-тежко наказание от 17 г. „лишаване от свобода“ и му е присъединено наказанието глоба в размер на 300 лева;

- Марян Атанасов – за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение), за което му е наложено наказание от 2 г. „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено за срок от 4 г.;

С първоинстанционната присъдата подсъдимите са признати за невиновни и са оправдани изцяло по повдигнатите им обвинения, както следва:

- Йосиф Йосифов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 от НК (образуване и ръководене на организирана престъпна група (ОПГ);

- Ивайло Симеонов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Вергил Славов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Марян Атанасов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Александър Йорданов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

С въззивния съдебен акт подсъдимите Йосиф Йосифов и Ивайло Симеонов са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатото им обвинение за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Потвърдена е първоинстанционната присъда в останалата й част.

В протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Отправя се искане за отмяна на въззивната присъда и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

 

21.11.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – дело № 945/2017 г., (делото е срещу Михаил Маджунов, Юлиан Рангачев, Иглика Станчева и Иван Табаков за смъртта на 4-годишната Гергана Йорданова, починала след операция на сливиците), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимия Михаил Маджунов срещу въззивното решение от 26.06.2017 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъда от 24.11.2014 г. по н.о.х.д. № 5599/2013 г. на Софийския градски съд (СГС), в частта по отношение на подсъдимия Маджунов, включително в гражданскоправната й част и в частта за присъдените му разноски по делото. В касационната жалба се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се алтернативно отмяна на първоинстанционната присъда и оправдаване на подсъдимия по повдигнатото обвинение по чл. 123, ал. 1 от НК (убийство при професионална непредпазливост) или намаляване на наложеното му наказание.

С присъдата по н.о.х.д. № 5599/2013 г. на СГС подсъдимият Михаил Маджунов (работещ като лекар, главен асистент в клиника по УНГ болести) е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отложил изтърпяването на наказанието за срок от четири години от влизане на присъдата в сила. Съгласно чл. 160 вр. с чл. 37, т. 7 от НК съдът лишил Маджунов от право да упражнява лекарска професия за срок от две години и шест месеца.

На основание чл. 45 от ЗЗД съдът осъдил подсъдимите Михаил Маджунов, Юлиан Рангачев, Иглика Станчева солидарно да заплатят на Пламен Илиев 100 000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 23.12.2010 г. до окончателното заплащане, като отхвърлил иска на Пламен Илиев за солидарно осъждане на Иван Табаков. Съдът отхвърлил и иска, предявен от Анна Георгиева срещу Маджунов, Рангачев, Станчева и Табаков за сумата 350 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди.

По отношение на останалите подсъдими, които са признати за виновни за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, първоинстанционната присъда е влязла в сила.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.