29.11.2017 г.

Командироване на съдии в СРС

Софийският районен съд обявява, че всеки съдия от страната, който желае да бъде командирован в Гражданско отделение на съда до заемане на съответните незаети щатни длъжности чрез конкурс, може да подаде молба в срок до 20.12.2017 г. на адрес: гр. София 1000, Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, или на електронен адрес: ksknss@vss.justice.bg.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.