14.12.2017 г.

Председателят на ВКС внесе в Съдийската колегия на ВСС предложение за назначаване на съдия Светла Димитрова за заместник на председателя на съда

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за освобождаване на съдия Красимир Влахов от заеманата длъжност „заместник на председателя и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд“ и за назначаване на съдия Светла Димитрова на тази длъжност. В мотивите си Лозан Панов посочва, че съдия Влахов заема този пост от 2012 г., а преди това е бил председател на Софийския районен съд в периода 2008 – 2012 г., т. е. от девет години заема ръководни длъжности в съдебната система. Председателят на ВКС пише още: „Намирам, че пет години и половина са достатъчно дълъг период за един заместник на административния ръководител и ръководител на Гражданската колегия, какъвто е съдия Влахов, да приложи на практика възгледите си за управлението на Колегията в рамките на законово определената му компетентност“.

В предложението си Лозан Панов подчертава, че зам.-председателят е ключовото свързващо звено между председателя и Колегията и по дефиниция е необходима една добра синергия между тях. Той пише: „В съвместната ни работа имаше моменти, в които тази връзка дори се късаше и в крайна сметка след един задълбочен анализ на казусите в работата ни установих, че има проблем в разбирането на двама ни за прилагането на принципа на екипност, който изисква взаимно доверие и поемането на отговорност“.

Като предлага на Съдийската колегия да назначи съдия Светла Димитрова на длъжността „заместник на председателя и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд“, Лозан Панов подчертава, че от встъпването си в длъжност като председател на ВКС последователно следва политика на диалогичност с неговите колеги и по този повод е отправил молба към Пленума да подкрепи промяната в Гражданската колегия. На свое заседание, проведено на 27 октомври 2017 г., Пленумът на Върховния касационен съд е изслушал съдия Димитрова. Върховните съдии са изразили положителното си становище за избирането й с 67 гласа „за“, 9 „против“ и 2 „въздържал се“, като на заседанието са присъствали 81 съдии.

Съдия Димитрова има над 38 години юридически стаж, прослужен изцяло в органите на съдебна власт. Тя започва кариерата си като младши съдия в Окръжен съд – Ловеч и е последователно съдия в Районен съд – Тетевен, в Софийския районен съд, в Софийския градски съд, в Софийския апелативен съд, а в последните близо 11 години е съдия във ВКС. От една година е председател на Трето гражданско отделение.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.