14.05.2018 г.

Комисия от ВКС извърши проверка на АСпНС по повод на медийни атаки срещу съдебен състав по дело за разглеждане на мярка за неотклонение

На основание чл. 114, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 9 и ал. 5 от Закон за съдебната власт и съгласно Заповед № 868/08.05.2018 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на 09.05.2018 г. бе извършена проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС) от комисия в състав: председател – Лозан Панов, председател на ВКС, и членове – Татяна Кънчева и Румен Петров, съдии в Наказателната колегия на ВКС. Поставените със заповедта задачи на комисията са изследване, анализ и отговор на следните въпроси:

1. Кога е постъпило в АСпНС и как е образувано в.н.ч.д. № 92/2018 г. по описа на същия съд, как са избрани докладчикът и членовете на съдебния състав, извършвани ли са промени и изключвания на съдии от същия, както и преразпределяне на делото?

2. Кога е постъпило в АСпНС и как е образувано в.н.ч.д. № 136/2018 г. по описа на същия съд, как са избрани докладчикът и членовете на съдебния състав, извършвани ли са промени и изключвания на съдии от същия, както и преразпределяне на делото ?

3. Изработени ли са в АСпНС вътрешни правила за случайно електронно разпределение на делата и спазени ли са същите при разпределението на в.н.ч.д. № 92/2018 г. и в.н.ч.д. № 136/2018 г.?

Докладът на комисията е представен на 14.05.2018 г. Изводите, посочени в документа, са:

- комисията не установи допуснати нарушения при разпределението на в.н.ч.д. № 92/2018 г. и в.н.ч.д. № 136/2018 г. – и двете по описа на АСпНС;

- в АСпНС са изработени вътрешни правила за случайно електронно разпределение на делата. Стриктното им спазване поставя извън съмнение прозрачността на действията по входиране, регистриране, образуване и разпределяне на делата, по избор на съдия – докладчик и замяна на член от съдебен състав.

Докладът за проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд е публикуван в страницата на ВКС в интернет – рубрика „За съда“, „Анализи и доклади“.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.