17.07.2018 г.

Пленумът на ВКС избра шест съдии, които ще са членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На 17.07.2018 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) при първото гласуване избра шест членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

1. Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС), гражданска материя – 54 гласа „за”;

2. Любка Андонова – съдия от ВКС, гражданска материя – 59 гласа „за”;

3. Жанин Силдарева – съдия от ВКС, гражданска материя – 54 гласа „за”;

4. Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас, гражданска материя – 41 гласа „за”;

5. Албена Александрова – съдия от СГС, гражданска материя – 53 гласа „за”;

6. Женя Димитрова – съдия от Окръжен съд – Варна, търговска материя – 43 гласа „за”;

При проведеното повторно гласуване нямаше избран кандидат.

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) Пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд (ВАС) избират съдии, отговарящи на условията по ал. 4 от същия закон, които се включват в КАК при Съдийската колегия на ВСС.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.