18.09.2018 г.

Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС за изработване на Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд е свикано за 1 октомври 2018 г.

Председателите на двете върховни съдилища свикаха Общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) за приемане на Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС.

Общото събрание ще се проведе на 1 октомври 2018 г. (понеделник) от 15.00 ч. в зала № 15 на Съдебната палата.

Съгласно нормата на чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 и ал. 1 от Закона за Конституционен съд Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд трябва да избере двама съдии в Конституционния съд, които ще положат клетва на 13 ноември 2018 г.

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.