01.10.2018 г.

Списък на съдиите, подали заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС

За 01.10.2018 г. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

До изтичане на срока за подаване на заявления – 28.09.2018 г., във ВКС са получени документи от следните съдии (по реда на постъпването):

- Яна Димитрова – съдия в Софийския районен съд (наказателна материя);

- Мая Христова – съдия в Окръжен съд – Варна (гражданска материя);

- Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна (наказателна материя);

- Петя Колева – Рушанова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (наказателна материя);

- Радка Дражева – Първанова – Окръжен съд – Сливен (наказателна материя);

- Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя);

- Мария Кавракова – Аршева – съдия в Специализирания наказателен съд (наказателна материя);

- Мария Лалова – съдия в Софийския апелативен съд (наказателна материя).

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.