01.10.2018 г.

Пленумът на ВКС избра четири съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На 01.10.2018 г. Пленумът на Върховния касационен съд избра четири съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Избраните съдии са:

1. Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя), 81 гласа „за“;

2. Петя Колева – Рушанова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (наказателна материя), 71 гласа „за“;

3. Мария Лалова – съдия в Софийския апелативен съд (наказателна материя), 69 гласа „за“;

4. Радка Дражева – Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна материя), 56 гласа „за“.

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.