01.10.2018 г.

На 1 октомври 2018 г. Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС прие Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) прие със 104 гласа „за“ Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС.

Председателите на ВКС и ВАС до два дни ще свикат заседание на Общото събрание на съдиите от двете върховни съдилища за провеждане на избора на съдии в Конституционния съд.

Правилата за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС са публикувани в страниците в интернет на ВКС и ВАС.

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.