12.11.2018 г.

Списък на съдиите, подали заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС

За 14.11.2018 г. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. За попълването на състава на КАК е необходимо Пленумът на ВКС да избере още двама членове на Комисията: един съдия – гражданска материя, и един съдия – търговска материя.

До изтичане на срока за подаване на заявления – 09.11.2018 г., във ВКС са получени документи от следните съдии (по реда на постъпването):

- Димана Йосифова – съдия в Софийския градски съд, Брачно отделение;

- Добрин Кючуков – съдия в Окръжен съд – Ямбол (разглеждащ граждански, търговски и фирмени дела).

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.