14.11.2018 г.

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

 

На 14.11.2018 г. Пленумът на Върховния касационен съд проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

За член на Комисията по атестирането и конкурсите – с 36 гласа „за“, бе избран Добрин Кючуков – съдия от Окръжен съд – Ямбол (гражданска материя).

 

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.