03.07.2019 г.

В отговор на поканата от председателя на ВКС министърът на правосъдието ще присъства на случайно разпределение на дела в съда на 3 юли 2019 г.

 

На 3 юли 2019 г. от 14.00 ч. министърът на правосъдието ще присъства на случайно разпределение на дела в Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС). Той ще бъде придружен от експерт от Министерството на правосъдието.

Посещението е в отговор на отправена покана от председателя на ВКС, предизвикана от изказване на министъра по време на дебат в Министерството на правосъдието, в което той изразява опасения, че председателят на ВКС може да влияе при случайното разпределение на делата в съда.

 

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.