18.07.2019 г.

Председателят на Върховния касационен съд поиска оповестеното в медийни публикации изтичане на лични данни на съдия Мирослава Тодорова да бъде разгледано на заседание на Съдийската колегия на ВСС

 

Председателят на Върховния касационен съд поиска на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 23.07.2019 г. да бъде поканен и изслушан главния инспектор на Инспектората на Висшия съдебен съвет. Искането е във връзка с оповестеното от медийни публикации изтичане на лични данни на съдия Мирослава Тодорова и членовете на нейното домакинство. Главният инспектор следва да изясни обстоятелствата по случая за допуснатото нарушение – неспазване на изискванията на Закона за личните данни спрямо магистрат, както и може ли да се търси тенденциозност в заглавието на файла с декларацията на съдия Мирослава Тодорова.

 

Предложение на Председателя на Върховния касационен съд

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.