18.10.2019 г.

На 22.10.2019 г. ще се проведе заседание на Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) свика за 22.10.2019 г. Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Заявления за участие в процедурата са подали:

- Николинка Попова – съдия в Районен съд – Пазарджик, гражданска материя;

- Петър Балков – съдия в Окръжен съд – Русе, наказателна материя.

 

В предишни заседания на Пленума на Върховния касационен съд, проведени на 25.07.2019 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0619.htm) и на 25.09.2019 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0629.htm), бяха избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите четирима съдии, от които двама със специализация по гражданско право, един – по наказателно право, и един – по търговско право.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на Комисията 10 действащи съдии, разпределени така: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

 

 

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.