22.10.2019 г.

Пленумът на ВКС не избра нови членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

 

На проведеното на 22.10.2019 г. заседание на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) не бяха избрани нови членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

По отношение на съдия Петър Балков от Окръжен съд – Русе Пленумът прие, че неговото заявление е подадено след изтичането на крайния срок за изпращане на документи, който бе до 15.10.2019 г. включително.

Кандидатурата на съдия Николинка Попова от Районен съд – Пазарджик не събра необходимия брой гласове – повече от половината от присъстващите съдии.

 

В предишни заседания на Пленума на ВКС, проведени на 25.07.2019 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0619.htm) и на 25.09.2019 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0629.htm), бяха избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите четирима съдии, от които двама със специализация по гражданско право, един – по наказателно право, и един – по търговско право. 

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на Комисията 10 действащи съдии, разпределени така: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

 

 

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.