12.12.2019 г.

Пленумът на ВКС избра съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

 

На заседание, проведено на 12.12.2019 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) с 35 гласа „за“ избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Мария Кавракова – Аршева – съдия в Специализирания наказателен съд, наказателна материя.

Другият кандидат, подал заявление – Атанас Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград, не бе избран.

 

В предишни заседания на Пленума на Върховния касационен съд, проведени на 25.07.2019 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0619.htm) и на 25.09.2019 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0629.htm), бяха избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите четирима съдии, от които двама със специализация по гражданско право, един – по наказателно право, и един – по търговско право. На проведеното на 22.10.2019 г. заседание на Пленума на ВКС не бяха избрани нови членове.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на Комисията 10 действащи съдии, разпределени така: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

 

 

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.