ПРЕСОФИС | 2015-2016 г. | 2013-2014 г. | 2011-2012 г. | 2009-2010 г. | 2007-2008 г. | 2005-2006 г. | Дела ОП и КП

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Пресофис 2015 и 2016 години

За удобство новините и съобщенията от различните години са групирани в различни секции
и са подредени в обратен хронологичен ред (най-старите са най-долу)

  

Новини и официални съобщения на ВКС за 2016 г.

 

 

27.12.2016 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело поради противоречие между тълкувателно решение на съда от 2013 г. и решение на Съда на ЕС от 2016 г. по преюдициално запитване  ...►

 

22.12.2016 г.

С Тълкувателно решение Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС уеднакви практиката по дела, свързани с транспортните престъпления  ...►

 

21.12.2016 г.

ВКС остави в сила решението на САС, с което е потвърдена оправдателната присъда на Христо Бисеров. 
С Решение № 278/20.12.2016 г. по наказателно дело № 1055/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила Решение № 291/2016 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд (СГС) по отношение на Христо Бисеров. Решението не подлежи на обжалване и протест.  ...►

 

14.12.2016 г.

ВКС постанови тълкувателно решение по прилагането на норми от Закон за задълженията и договорите...►

 

23.11.2016 г.

За 24.11.2016 г. е насрочено за разглеждане делото срещу Христо Бисеров по обвинението за избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери ...►

 

 

08.11.2016 г.

ВКС потвърди оправдателната присъда на САС по делото „САПАРД“

С Решение № 174/07.11.2016 г. по наказателно дело № 685/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 219/2014 г. Решението не подлежи на обжалване...►

 

 

07.11.2016 г.

ВКС върна на Военно-апелативния съд за ново разглеждане делото срещу ген. Кирчо Киров – бивш директор на Националната разузнавателна служба  ...►

 

 

31.10.2016 г.

ВКС остави в сила присъдата на Софийския апелативен съд, с която Мария Мургина е оправдана по обвинението за принуда

С Решение № 138/31.10.2016 г., постановено по наказателно дело № 494/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивната присъда от 10.12.2015 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 519/2015 г. Решението не ...►

26 октомври 2016 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело, свързано с прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

С разпореждане на председателя на ВКС бе образувано Тълкувателно дело № 4/2016 г. за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?” ...►

 

17 октомври 2016 г.

ВКС определи делото за взрива в завод „Миджур“ край село Горни Лом да се разгледа от Видинския окръжен съд

С Определение № 110/17.10.2016 г. по касационно частно дело № 1013/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд определи н.о.х.д. № 252/2016 г. да се разгледа от Окръжен съд – Видин...►

 

28 септември 2016 г.

Пленумът на ВКС избра двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, с което съставът й бе попълнен...►

 

27 септември 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на месец октомври...►

 

21 септември 2016 г.

Заявления, постъпили във ВКС за попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС...►

 

19 септември 2016 г.

Ученици от 20-то основно училище „Тодор Минков” разгледаха столичната Съдебна палата в рамките на инициативата „Европейски дни на наследството” 
На 17.09.2016 г. ученици от пети клас в столичното 20-то основно училище „Тодор Минков”, придружавани от учители и родители, разгледаха Съдебната палата в София ...►

 

17 август 2016 г.

Решение № 79/17.08.2016 г., по дело № 194/2016 г. (делото срещу Веселин Георгиев, в качеството му на изпълнителен директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура") ...►

 

29 юли 2016 г.

ВКС постанови, че допуска вписване в регистъра на политическите партии на Политическа партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност"  
С Решение № 125/29.07.2016 г. по търговско дело № 1577/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени решението на Софийския градски съд (СГС) от 7 юли 2016 г. по рег. дело № 346/2016 г. и вместо него постанови ...►

 

29 юли 2016 г.

ВКС върна на Пловдивския апелативен съд за ново разглеждане делото срещу Ахмед Муса
С Решение № 71/28.07.2016 г. по наказателно дело № 123/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени присъдата по в.н.о.х.д. № 294/2014 г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС)...►

 

29 юли 2016 г.

ВКС остави в сила решението на САС, с което е потвърдена оправдателната присъда на СГС по делото срещу Александър Томов и др. за длъжностно присвояване
С Решение № 49/28.07.2016 г. по наказателно дело № 97/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила въззивното решение от 11.11.2015 г. на Софийския апелативен съд (САС)...►

 

28 юли 2016 г.

Председателят на ВКС подаде жалба срещу решението на Съдийската колегия на ВСС да накаже Владимира Янева само с “понижаване в ранг за срок от три години“
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС), който е вносител на предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Владимира Янева, подаде жалба до Върховния административен съд срещу решението на Съдийската колегия на ВСС...►

 

18 юли 2016 г.

ВКС ще разгледа в открито заседание на 25.07.2016 г. делото срещу отказа на СГС да впише ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност” в регистъра на политическите партии
На 18.07.2016 г. във Върховния касационен съд (ВКС) в присъствието на журналисти бе разпределено търговско дело № 1577/2016 г., образувано по жалба на Лютви Местан...►

 

15 юли 2016 г.

Във ВКС ще бъде публично разпределено делото срещу отказа на СГС да впише ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност” в регистъра на политическите партии
Днес, 15.07.2016 г., във Върховния касационен съд чрез Софийския градски съд (СГС) постъпи жалба от Лютви Местан...►

 

12 юли 2016 г.

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС проведе днес първото си заседание по Тълкувателно дело № 2/2016 г. за уеднаквяване на практиката по дела, свързани с транспортните престъпления
Днес, 12.07.2016 г., се проведе първото заседание по Тълкувателно дело № 2/2016 г. на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд...►

 

08 юли 2016 г.

Пленумът на ВКС избра седем членове от състава на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на ВСС
На 8.07.2016 г. се проведе пленум на съдиите от Върховния касационен съд, на който, съгласно дневния ред на заседанието, бяха избрани седем членове...►

 

06 юли 2016 г.

Кандидати за членове на Комисия по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на ВСС...►

 

06 юли 2016 г.

ВКС се произнесе с решение по съдебния спор между Държавата и „Литекс пропърти” ЕАД за имоти в гр. Шабла
С решение № 57/6.07.2016 г., постановено по гр.д. № 5932/2015 г., Върховният касационен съд отменя решение № 121 /15.07.2015г. постановено по гр.д. № 620/2014г. на Варненски апелативен съд...►

 

06 юли 2016 г.

ВКС – Търговска колегия се произнесе по делото на КТБ
С определение № 172 от 06.07.2016 г. по т.д.№ 3343/15 г. състав на ВКС, ТК, І отделение потвърди решението по т.д.н. №2216/2015 г. на Софийски апелативен съд, в частта, имаща характер на определение...►

 

04 юли 2016 г.

ВКС върна делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина за ново разглеждане от въззивния съд
С решение № 452/4.07.2016 г., постановено по к.н.д. № 1497/2015 г., Върховният касационен съд отмени въззивно решение № 270/30.07.2015 г....►

 

04 юли 2016 г.

ВКС определи делото срещу Иван Евстатиев да се гледа от Районен съд - Пловдив
С Определение № 69/01.07.2016 г., постановено по касационно частно дело № 661/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) определи...►

 

01 юли 2016 г.

Пленумът на ВКС прие Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ...►

 

01 юли 2016 г.

След гласуване Пленумът на ВКС реши да не изпраща на 43-то Народно събрание, Министерския съвет и министъра на правосъдието становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
В дневния ред на проведения днес, 1 юли 2016 г., Пленум на Върховния касационен съд бе включена точката...►

 

29 юни 2016 г.

ВКС постанови тълкувателно решение по прилагането на текст от Закона за задълженията и договорите и Закона за устройство на територията
С Тълкувателно решение № 3/2014 г. от 28 юни 2016 г., постановено по Тълкувателно дело № 3/2014 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши:
...►

 

24 юни 2016 г.

С тълкувателно решение ВКС уеднаквява практиката по прилагането на текстове от Закона за кооперациите от 1991 г. и ЗЗД по отношение на жилищностроителните кооперации, както и на норми от Закона за управление на етажната собственост и Закона за собствеността

С Тълкувателно решение № 5/2014 г. от 24.06.2016 г. по Тълкувателно дело № 5/2014 г. Общото събрание на Гражданската колегия ...►

 

23 юни 2016 г.

С окончателна присъда за двойното убийство край река Камчия през 2007 г. ВКС осъди Мартин Стоименов и Илчо Адамов, като им наложи наказания от по 20 години лишаване от свобода ...►

 

13 юни 2016 г.

ВКС потвърди наложеното на Илиян Здравков наказание – 30 години лишаване от свобода, за убийството на студентката Вероника Здравкова

С Решение № 158/13.06.2016 г., постановено по наказателно дело № 509/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

08 юни 2016 г.

Според ВКС е недопустимо умисълът на дееца за извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК (управление на МПС от неправоспособен водач в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние) да се обосновава само от законовата фикция за „неприсъствено“ връчване на наказателно постановление

С Тълкувателно решение № 1/07.06.2016 г. по Тълкувателно дело № 1/2016 г. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд реши ...►

 

08 юни 2016 г.

ВКС потвърди наложеното на бившия изпълнителен директор на Агенцията по вписвания наказание от три години лишаване от свобода за длъжностно присвояване в големи размери, като отложи изпълнението му за срок от пет години

С Решение № 120/08.06.2016 г. по наказателно дело № 400/2016 г. (срещу Виолета Илиева – Николова – бивш изпълнителен директор на Агенцията по вписвания, и Тотка Стоилова – бивш финансов контрольор при Агенцията по вписвания) ...►

 

08 юни 2016 г.

Заради съществени процесуални нарушения ВКС върна на Апелативен съд – Велико Търново делото за подкуп срещу бившия зам.-кмет на Плевен Алексей Зелов

С Решение № 26/07.06.2016 г. по наказателно дело № 1626/2015 г. (срещу бившия заместник-кмет на община Плевен Алексей Зелов) ...►

 

06 юни 2016 г.

ВКС реши, че в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред са приложими общите правила на ГПК за присъждане на разноските

С Тълкувателно решение № 2/2015 г., постановено на 06.06.2016 г. по Тълкувателно дело № 2/2015 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши, че в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред са приложими общите правила на ГПК за присъждане на разноските. ...►

 

06 юни 2016 г.

Мотиви към присъдата, с която ВКС осъди на по десет години лишаване от свобода подсъдимите, извършили грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци през 1998 г.

Настоящото производство е трето по ред пред касационната инстанция, която предвид разпоредбата на ...►

 

03 юни 2016 г.

ВКС отмени оправдателната присъда на бившия зам.-кмет на Стара Загора Тихомир Томов и върна делото за ново разглеждане

С Решение № 92/2016 г. по наказателно дело № 241/2016 г. (с подсъдим Тихомир Томов – бивш зам.-кмет на община Стара Загора) тричленен състав на ...►

 

03 юни 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд през месец юни ...►

 

20 май 2016 г.

Председателят на ВКС добави още три въпроса към образуваното вече тълкувателно дело за уеднаквяване на съдебната практика по дела, свързани с транспортните престъпления ...►

 

20 май 2016 г.

ВКС потвърди решението на САС по делото срещу Златомир Иванов и други подсъдими за образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група

С Решение № 371/19.05.2016 г. по наказателно дело № 844/2015 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила ...►

 

19 май 2016 г.

ВКС върна на Софийския апелативен съд за ново разглеждане делото срещу Стивън Мейсън Кристофър

С Решение № 94/18.05.2016 г. по наказателно дело № 279/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

18 май 2016 г.

Председателят на ВКС нареди прехвърлянето на 700 дела по чл. 288 от ГПК от Търговската на Гражданската колегия, за да не бъдат разглеждани през 2017 г. ...►

 

16 май 2016 г.

Заради противоречива практика съдиите от ВКС и ВАС трябва да решат дали на районен или на административен съд са подсъдни дела по текстове от Закона за защита от дискриминация ...►

 

11 май 2016 г.

„Промяната на съдебната карта трябва да бъде съпътствана от усилията и волята на всички власти, както и на обществеността” – пише в Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе във Висшия съдебен съвет Доклада за ...►

 

09 май 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май ...►

 

05 май 2016 г.

На четири въпроса, свързани с транспортните престъпления, ще трябва да отговори Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд бе добавен въпрос на министъра на правосъдието към ...►

 

28 април 2016 г.

ВКС ще тълкува дали братята, сестрите, дядовците, бабите и внуците имат право на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2016 г. ...►

 

21 април 2016 г.

ВКС потвърди присъдата „доживотен затвор” за Атанаска Георгиева, която на 10.04.2014 г. в гр. Поморие умишлено е умъртвила малолетната Александра Тодорова

С Решение № 77/20.04.2016 г., постановено по касационно дело № 215/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила ...►

 

18 април 2016 г.

ВКС осъди на по десет години лишаване от свобода подсъдимите, извършили грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци през 1998 г.

С Присъда № 87/18.04.2016 г. по касационно наказателно дело от общ характер № 98/2015 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени въззивното решение по в.н.о.х.д. 2/2014 г. на Военно-апелативния съд, с което е потвърдена първоинстанционната присъда от 07.03.2012 г. по н.о.х.д. № 98/2007 г. на Софийския военен съд, в частите му относно: обвинението по чл. 199, ал. 2, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, произнасянето по гражданските искове, както и относно направените разноски по делото.  ...►

 

15 април 2016 г.

ВКС сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Закона за съдебната власт

Върховният касационен съд (ВКС) отправи до Конституционния съд (КС) искане да бъде обявена противоконституционността на разпоредбите на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 166, ал. 3 ...►

 

07 април 2016 г.

ВКС наложи на бившия съдия Славчо Петков наказания „лишаване от свобода” за 4 г., „лишаване от право да заема магистратска длъжност в органите на съдебната система” за 7 години и „лишаване от право да упражнява юридическа професия” за 7 г  ...►

 

06 април 2016 г.

Председателят на ВКС и майки на деца, загинали при пътни инциденти, се договориха за общи конкретни действия за превенция, за да намалеят жертвите на пътнотранспортни произшествия ...►

 

31 март 2016 г.

В шест съдилища започва пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС

От 4 април 2016 г. стартира официално пилотното тестване на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет (ВСС), като вече се приемат заявления за достъп. С решение по Протокол № 56/12.11.2015 г. ВСС определи съдилищата, в които да започне експерименталното прилагане на правилата, да са Върховният касационен съд, Апелативният съд в гр. София, Окръжният съд в гр. Благоевград, Районният съд в гр. Благоевград, Окръжният съд в гр. Смолян и Районният съд в гр. Смолян. ...►

 

30 март 2016 г.

ВКС потвърди присъдата („лишаване от свобода” за 1 г., отложено за срок от 3 г.) на бившия областен управител на Разград за ремонтите на молитвени домове със средства от държавния бюджет, предвидени за преодоляване на последици от бедствия

С Решение № 455/2016 г., постановено по наказателно дело № 1393/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

30 март 2016 г.

ВКС потвърди решението на Военно-апелативния съд, с което военният прокурор Илиан Георгиев е оправдан по обвинението за съставяне на официален документ, удостоверяващ невярно обстоятелство

С Решение № 403/2016 г., постановено по наказателно дело № 1345/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

29 март 2016 г.

ВКС измени наложеното на подсъдимия Диян Станчев наказание, като го намали от две години и шест месеца на две години „лишаване от свобода”

С Решение № 300/2016 г. по наказателно дело № 671/2015 г. тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

29 март 2016 г.

ВКС остави в сила решение, с което е потвърдена осъдителната присъда за Ем. Азов и М. Миков – умишлено умъртвили бременна жена в „Красна поляна” през 2013 г. 

С Решение № 413/2016 г., постановено по касационно наказателно дело от общ характер (к.н.о.х.д.) № 1455/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

24 март 2016 г.

ВКС остави в сила присъдата на Пловдивския апелативен съд, с която Румен Рашев е признат за невинен

С Решение № 373/22.03.2016 г., постановено по касационно дело № 837/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

23 март 2016 г.

ВКС изпрати становище по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати на заместник министър-председателя по ...►

 

16 март 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март ...►

 

15 март 2016 г.

Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по Тълкувателно дело № 4/2014 г.

С Тълкувателно решение № 4/2014 г., постановено по Тълкувателно дело № 4/2014 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши: ...►

 

11 март 2016 г.

ВКС образува тълкувателно дело по въпрос, свързан с противоречиво прилагане на норми от Закона за енергетиката  и Закона за защита на потребителите в случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (след постъпило искане от омбудсмана на Република България) бе образувано ...►

 

11 март 2016 г.

ВКС върна на Военно-апелативния съд за ново разглеждане делото за причиняването на смъртта на Ангел Димитров

С Решение № 436/11.03.2016 г., постановено по наказателно дело № 1094/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

02 март 2016 г.

ВКС образува тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на текстове от Семейния кодекс, засягащи упражняването на родителски права

Във Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2016 г. по искане от председателя на съда за приемане на тълкувателно решение ...►

 

19 февруари 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари ...

 

12 февруари 2016 г.

ВКС потвърди присъдата, с която Адил Решидов – бивш кмет на община Исперих, е признат за виновен за нецелево разходване на бюджетни средства в размер на 365 358,86 лева

С Решение № 31/11.02.2016 г. по н. д. № 1509/2015 г. тричленен състав на ВКС остави в сила въззивната присъда на Варненския апелативен съд, с която ...►

 

09 февруари 2016 г.

ВКС ще тълкува прилагането на чл. 343в, ал. 2 от НК (управление на МПС от неправоспособен водач в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние), когато наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН (нарушителят не е намерен на посочения от него адрес, а новият е неизвестен) ...►

 

28 януари 2016 г.

ВКС не допусна касационно обжалване на решението на САС по искането на Мюсюлманското изповедание за установяване на правоприемственост между вероизповеданието и местни поделения, религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица, съществували в периода до 1949 г. ...►

 

26 януари 2016 г.

ВКС потвърди присъдата на САС, с която Цветан Цветанов е оправдан по обвинението за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване – постановени от него шест отказа за разпореждане за подслушване на три лица

С Решение № 430/26.01.2016 г. по наказателно дело № 1454/2015 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата ...►

 

25 януари 2016 г.

ВКС определи обжалването на мярката за неотклонение на Иван Евстатиев да се гледа от Пловдивския окръжен съд

С определение № 11/25.01.2016 г. по касационно частно дело № 82/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

20 януари 2016 г.

Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” във Велико Търново, оттегли касационната си жалба и ВКС прекрати производството по делото

С определение по наказателно дело № 1372/2015 г., постановено в открито съдебно заседание на 19.01.2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

12 януари 2016 г.

ВКС потвърди наказанието лишаване от свобода за 7 г. на бившия служител на МВР Костадин Стоянов, причинил при управление на МПС смъртта на 11-месечната Красимира Кънева

С Решение № 410/11.01.2016 г., постановено по касационно наказателно дело от общ характер (к.н.о.х.д.) № 1262/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

11 януари 2016 г.

ВКС спря производството по делото за несъстоятелността на КТБ и внесе в КС искане за обявяване на противоконституционност на две норми от Закона за банковата несъстоятелност ...

 

05 януари 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд през м. януари 2016 г. ...

 

04 януари 2016 г.

Общото събрание на Търговската колегия на ВКС излезе с тълкувателно решение по прилагането на текстове от Кодекса за застраховането 

С тълкувателно решение № 1/2014 от 23 декември 2015 г., постановено по тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 г., Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: ...►

 

Новини и официални съобщения на ВКС за 2015 г.

 

 

22 декември 2015 г.

ВКС потвърди решението на СГС от 01.10.2015 г., с което е отказано вписване в Регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по партида на ПП ”БЗНС” на промени в ръководните органи, заявени от Георги Пинчев Иванов със заявление от 26.02.2015 г., въз основа на решения, приети от УС на ПП ”БЗНС” на заседание, проведено на 21.02.2015 г., относно избор на председател на партията и членове на Постоянното присъствие на БЗНС ...►

 

22 декември 2015 г.

С тълкувателно решение ВКС уеднаквява съдебната практика по отношение на текст от НПК, регламентиращ условията да не се образува наказателно производство, а образуваното да се прекратява, при конкуренция между наказателна отговорност и административнонаказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние

Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) постанови тълкувателно решение по тълкувателно дело № 3/2015 г., образувано по искане на ...►

 

12 декември 2015 г.

Делегация на ВКС ще посети Върховния съд на Австрия в рамките на проект по програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение за обмен между съдебните власти на страните – членки на ЕС

В периода 14-18 декември 2015 г. делегация на Върховния касационен съд, водена от председателя на съда Лозан Панов ...►

 

12 декември 2015 г.

ВКС потвърди решението на САС, с което Йордан Тонов е осъден на 8 години „лишаване от свобода” за образуване на организирана престъпна група, като са осъдени и участвалите в тази група

С решение № 426/10.12.2015 г. по наказателно дело № 1278/2015 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила ...►

 

11 декември 2015 г.

Съдиите от Върховния касационен съд отбелязаха 135 години от създаването на институцията

През 2015 г. се навършват 135 години от създаването на Върховния касационен съд на Република България. ...►

 

11 декември 2015 г.

Слово на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов при откриването на тържествения пленум за отбелязване на 135 г. от създаването на институцията, проведен на 11 декември 2015 г. ...►

 

11 декември 2015 г.

С тържествен пленум съдиите от Върховния касационен съд ще отбележат 135 години от създаването на институцията

През 2015 г. се навършват 135 години от създаването на Върховния касационен съд на Република България. ...►

 

04 декември 2015 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд през м. декември ...

 

04 декември 2015 г.

ВКС преотстъпи за ползване част от залите си в Съдебната палата на СГС

За да бъде гарантирано нормалното протичане на работния процес в Софийския градски съд ...►

 

04 декември 2015 г.

Във ВКС постъпиха жалби срещу решение на Варненския апелативен съд, свързано със спор между държавата и „Литекс пропърти” ЕАД за имоти в гр. Шабла

Във Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано гражданско дело № 5932/2015 г. на Второ гражданско отделение ...►

 

02 декември 2015 г.

Съдиите от Софийския апелативен район обсъдиха с членове на ВСС своите предложения за реформа на съдебната карта

По покана на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и с участието на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) ...►

 

25 ноември 2015 г.

Във ВКС пред журналисти бе разпределено публично делото за несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД

На 25 ноември 2015 г. в деловодството на Търговската колегия на Върховния касационен съд беше публично разпределено делото за ...►

 

24 ноември 2015 г.

Във ВКС ще бъде публично разпределено делото за несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД

На 25 ноември 2015 г. (сряда) от 13.00 ч. в деловодството на Търговската колегия на Върховния касационен съд (стая № 10 на сутерена на Съдебната палата) ще бъде ...►

 

19 ноември 2015 г.

ВКС потвърди решението на САС по делото с подсъдим Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД

С Решение № 374/19.11.2015 г., постановено по наказателно дело № 1107/2015 г. (с подсъдим Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД) ...►

 

18 ноември 2015 г.   

ВКС прекрати производството по делото, образувано по искане за възобновяване от задочно осъдения бивш банкер Иван Китов, притежавал контролния пакет акции на фалиралите „Бизнесбанк” – гр. Петрич, и „Кристалбанк” – гр. Мадан

С определение № 421/2015 г. по наказателно дело № 1194/2015 г., постановено в съдебно заседание на 18 ноември 2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...►

 

17 ноември 2015 г.   

Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС реши, че прокуратурата при въззивно и касационно обжалване като ответник по иск за обезщетение на вреди по ЗОДОВ е освободена от държавна такса

С тълкувателно решение, постановено по тълкувателно дело № 7/2014 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши ...

 

17 ноември 2015 г.  

ВКС ще реши дали при придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане не фигурира построената в имота сграда, намира приложение чл. 92 от ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението е придобита собствеността и върху сградата

Във Върховния касационен съд бе образувано тълкувателно дело № 5/2015 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия по следния материалноправен въпрос: ...

 

02 ноември 2015 г.  

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд през м. ноември ...

 

30 октомври 2015 г.  

На 30 октомври 2015 г. пред журналисти бе разпределено делото срещу Цветан Цветанов по обвинението за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване срещу три лица

На 30 октомври 2015 г. пред представители на медиите в деловодството на Наказателната колегия на Върховния касационен съд бе публично разпределено ...

 

30 октомври 2015 г.  

ВКС измени наложеното на Филип Златанов наказание от 3 години и 6 месеца на 3 години лишаване от свобода и отложи изтърпяването му за срок от 5 години

С Решение № 136/29.10.2015 г., постановено по наказателно дело № 196/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...

 

29 октомври 2015 г.

На 30 октомври 2015 г. във ВКС ще бъде разпределено публично делото срещу Цветан Цветанов по обвинението за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване срещу три лица ...

 

27 октомври 2015 г.  

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело за уеднаквяване на съдебната практика по прилагането на текст от Семейния кодекс

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия ...

 

23 октомври 2015 г.  

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд обяви Тълкувателно решение № 6/2014 г. по т. д. № 6/2014 г. 

На 23.10.2015 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд обяви Тълкувателно решение № 6/2014 г. ...

 

21 октомври 2015 г.  

ВКС потвърди решението на Бургаския апелативен съд по делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия” през 2011 г., в която загинаха 9 човека, а на други 11 бяха причинени средни телесни повреди

С решение № 326/21.10.2015 г., постановено по наказателно дело № 746/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...

 

21 октомври 2015 г.  

ВКС остави в сила решението на САС за потвърждаване на постановената от СГС присъда на Цветан Цветанов, с която е признат за невиновен по обвинението за длъжностно присвояване, за улесняване на което е извършено престъпление по служба

С решение № 254/20.10.2015 г., постановено по наказателно дело № 515/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд ...

 

19 октомври 2015 г.  

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври ...

 

12 октомври 2015 г.  

ВКС потвърди решението на САС, с което на Станислав Маламов и Велик Корчев са наложени наказания от 20 г. „лишаване от свобода” за грабеж на движима вещ, придружен с убийството на Надежда Куцкова

С Решение № 308/12.10.2015 г., постановено по касационно наказателно дело № 974/2015 г. ...

 

07 октомври 2015 г.  

ВКС потвърди присъдата на бившия председател на АС – Варна Анелия Цветкова – 3 години лишаване от свобода при отложено изпълнение за срок от 5 г., 10 000 лв. глоба и лишаване от право да заема длъжност в органите на съдебната власт за срок от 3 г.

С Решение № 10/07.10.2015 г., постановено по касационно наказателно дело от общ характер (КНОХД) № 1646/2014 г. ...

 

02 октомври 2015 г.  

Съдиите от ВКС предлагат на народните представители и на министъра на правосъдието списък от магистрати, отговарящи на изискванията за кандидати за инспектори в Инспектората към ВСС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов изпрати до ...

 

29 септември 2015 г.  

Съобщение на Пресцентъра на ВКС

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че Общото събрание на ...

 

25 септември 2015 г.  

ВКС насрочи за 28 септември делото срещу Румен Рашев – бивш кмет на община велико търново

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 28.09.2015 г. касационно наказателно дело № 837/2015 г. ...

 

24 септември 2015 г.    

Върховният касационен съд постанови решение № 24/24.09.2015 г. по делото, водено срещу ямболския кмет Георги Иванов Славов ...►

 

24 септември 2015 г.    

Върховният касационен съд постанови решение № 242/24.09.2015 г. по делото „Бай Миле“, с което остави без разглеждане касационната жалба на Йоанна Бонева и Милчо Бонев - частни обвинители и граждански ищци, като процесуално недопустима и остави в сила въззивно решение № 3/24.02.2015г., постановено по внохд № 0042/2014г. по описа на Софийския апелативен съд, с което е била потвърдена оправдателната присъда по делото, постановена от Софийския градски съд. ...►

 

18 септември 2015 г.  

ВКС насрочи закрито заседание по дело с жалбоподател „Мюсюлманско изповедание“ - гр. София и ответник „Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание“

Състав на Второ отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд ще разгледа на 8.12.2015 г. ...

 

17 септември 2015 г.  

ВКС постанови решение № 306/17.09.2015 г. по делото на Тошко Добрев - бивш изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД

С решение по к.д. No 247/15 г. Върховният касационен съд, Първо наказателно отделение ...

 

17 септември 2015 г.  

ВКС постанови решение No 129/16.09.2015 г., с което остави в сила решението от 28.07.2015 г. по ф.д. No 29/2009 г. на СГС, ТО, VI-6

Производството е по реда на чл.18 вр. чл.17, ал.1 т.8 ЗПП. Образувано е по жалба на ...

 

16 септември 2015 г.  

ВКС постанови присъда No 333/16.09.2015 г. по к.д. 897/2015 г.

Днес на 16.09.2015 г., в производство по реда на чл.354 ал.5 НПК вр. с чл.336 ал.1 НПК, Върховният касационен съд ...►

 

16 септември 2015 г.  

ВКС насрочи за 18.09.2015 г. делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия”

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 18.09.2015 г. касационно наказателно дело № 746 /2015 г. ...

 

14 септември 2015 г.  

ВКС насрочи за 17 септември делото на Станислав Маламов и Велик Корчев подсъдими за убийството на Надежда Куцкова

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 17.09.2015 г. касационно наказателно дело № 974/2015 г. ...

 

11 септември 2015 г.  

ВКС насрочи за 14 септември делото на Тошко Добрев - бивш изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 14.09.2015 г. касационно наказателно дело № 247/2015 г., образувано ...

 

09 септември 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение 128/8.09.2015 г., с което остави в сила решението от 31.07.2015г. по ф.д.№ 1879/1990г. на Софийския градски съд, ТО, VІ-7 състав. ...►

 

28 август 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение № 272 от 28.08.2015 година по кнд № 596/2015 година по описа на трето наказателно отделение, с което възобнови производството ...►

 

28 август 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение105 от 28.08.2015 г. по т.д. № 1974/2015г, с което отмени Решение от 22.06.2015г., постановено по ф.д.№219/2015г. по описа на СГС, т.о., 17 с-в, и вместо него постанови: ДОПУСКА ВПИСВАНЕ в регистъра на политическите партии в Софийски градски съд на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ И ВЪЗХОД”. ...►

 

21 август 2015 г.  

На 21.08.2015 г. в сградата на Съдебната палата се състоя официална среща на ръководството на Върховния касационен съд с делегация от Народна прокуратура на Китайската народна република Представители от българска страна бяха съдия Красимир Влахов - заместник на Председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, съдия Вероника Имова – Председател на Трето наказателно отделение и съдия Севдалин Мавров - съдия от Първо наказателно отделение. На срещата с единадесет членната делегация, ръководена от г-н Цао Дзянмин – главен прокурор на Народната прокуратура на Китайска народна република, бяха проведени разговори относно правните системи на двете страни, като представителите на Върховния касационен съд запознаха делегацията със структурата на съдилищата в Република България, историята и функциите на Върховния касационен съд.

 

28 юли 2015 г.  

Състав на Търговска колегия на ВКС постанови решение No 104/28.07.2015 г., с което остави в сила ...►

 

27 юли 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение  256/27.07.2015 г. по делото за „козирката-убиец“ във гр. Варна, с което остави в сила въззивна присъда № 1/23.01.2015 г по въззивно нохд № 332/2014 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна ...►

 

27 юли 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение No 112/27.07.2015 г. по кнохд №2024/2014, с което измени решение №140/17.10.2014 г., постановено по внохд №116/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр. Варна, като преквалифицира престъплението, за което подсъдимият Добрин Христов Папуров (управител на МЦ „Солингена” ООД и СХБАЛ „Папуров” ООД - Търговище) е признат за виновен от такова по чл. 212 в престъпление по чл.210, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.209 НК ...►

 

27 юли 2015 г.  

С решение по дело C-681/13 Съдът на Европейския съюз реши, че приетите от ВКС, Търговска колегия Тълкувателни решения № 1/15.06.2009 г. по т. д. № 1/2008 г. и 1/11.05.2012 г. по т. д. № 1/2011 г., относно правото на изчерпване на марка са в съответствие с правото на Съюза, позовавайки се и на заключение на Европейската комисия ...►

 

20 юли 2015 г.  

С решение № 99/15.07.2015 г. по т.д. № 617/2015 г. Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, прие за неравноправна по смисъла на чл. 143 Закон за защита на потребителите клауза от Общите условия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД ...►

 

17 юли 2015 г.  

С решение № 122/17.07.2015 г. състав на НК на ВКС отмени по реда на възобновяването решение № 141/09.06.2011г., постановено по н.д. № 54/2011г. на ВКС, І н.о. за смъртта на Ангел Димитров – Чората и върна делото за ново разглеждане от касационния съд ...►

 

16 юли 2015 г.  

С решение № 143/16.07.2015 г. ВКС отмени въззивна присъда № 9/02.12.2014 г., на Апелативен съд-Варна само в частта й, с която е потвърдена присъдата от 14.03.2002 г. по НОХД № 1884/2001 г. на Окръжен съд-Варна относно оправдаването на подсъдимия Йордан Петров ...►

 

14 юли 2015 г.  

ВКС постанови решение № 84/14.07.2015 г., с което определи ефективно наказание лишаване от свобода в размер на 3 години за бившия прокурор от РП – гр. Шумен Румен Пенев за поискан и получен от него подкуп ...►

 

09 юли 2015 г.  

С решение № 278/9.07.2015 г. Върховният касационен съд остави в сила нова въззивна присъда № 3/05.03.2015 г., постановена по в.н.о.х.д. № 31/2015 по описа на Апелативен съд – гр. Пловдив ...►

 

01 юли 2015 г.  

На заседание проведено на 30.06.2015 г. Пленумът на Върховния касационен съд прие становище по проекта за Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България ...

 

01 юли 2015 г.  

С решение No 32/1.07.2015 г. ВКС измени въззивна присъда № 120/16.06.2014г. спрямо подсъдимата Радка Настева и остави в сила присъдата на въззивния съд в останалата й част по отношение подсъдимата Мария Димова - бивш областен управител на Русе и подсъдимите Арабаджиева, Вълчев, Вълчева, Георгиева и Николова – служители в Областна администрация – Русе ...

 

25 юни 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение, с което остави в сила решение № 329/3.10.2014 г. на Софийския апелативен съд, постановено по внохд № 344/2014 г., с което е изменена присъда № 47/4.03.2014 г. на Софийския градски съд, постановена по нохд № 5674/2013 г. ...

 

24 юни 2015 г.  

ВКС насрочи за 25 юни делото на адвокат Венцислав Точков 

На 25.06.2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело № 596/2015 г. образувано по искане на главния прокурор ...

 

19 юни 2015 г.  

С решение по к.д. No 402/2015 г., ВКС, II н.о. отмени въззивно решение No 1/09.02.2015 г., постановено по внохд No 40/2014 г. на Софийския апелативен съд и върна делото за ново разглеждане ...

 

16 юни 2015 г.  

Състав на ВКС ще разгледа на 18 юни делото на Цветан Цветанов по обвинението за длъжностно присвояване

На 18.06.2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело No 515/2015 г., образувано срещу ...

 

15 юни 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение, с което отмени присъда № 1 от 27.02.2014год. по внохд № 194/2013год. на Варненския апелативен съд в частта, с която присъда № 29 от 20.12.2012год. на Шуменския окръжен съд постановена по НОХД № 303/2011г., е изменена в наказателно-осъдителната част, както следва: ...

 

12 юни 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение, с което отмени въззивно решение № 170/05.12.2014 г., постановено по в.н.о.х.д. № 190/2014 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна в частта, с която е потвърдена оправдателната присъда спрямо подсъдимия Адил Ахмед Решидов - бивш кмет на гр. Исперих, и върна делото за ново разглеждане в тази му част от друг съдебен състав на въззивния съд по обвинение по чл. 254а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (нецелево разходване на бюджетни средства). Касационната инстанция остави в сила решението на въззивния съд, с което потвърди оправдателната присъда спрямо подсъдимия Данислав Иванов Дочев по повдигнатото му обвинение по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (съставяне на официален документ с невярно съдържание), защото поведението му е несъставомерно ...

 

12 юни 2015 г.  

ВКС насрочи за 16 юни делото за убийството на Милчо Бонев – бай Миле

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 16.06.2015 г. касационно наказателно дело № 601/2015 г., образувано срещу подсъдимия ...

 

11 юни 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила решение № 11/23.01.2015 г., постановено по внохд № 121/2014 г. по описа на Апелативен съд – гр.Варна, с което подсъдимият Димо Иванов Стоянов е признат за невиновен за това да е извършил на 7.11.2012 г. в гр. Аксаково, обл. Варна предумишлено убийство с користна цел на Борислав Димитров Енев (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7 и 9 от НК). Предявеният граждански иск е бил отхвърлен ...

 

10 юни 2015 г.  

ВКС насрочи за 12 юни делото срещу шофьора прегазил Паоло в гр.Стара Загора

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 12.06.2015 г. касационно наказателно дело от общ характер № 638/2015 г., образувано по ...

 

05 юни 2015 г.  

ВКС насрочи за 8 юни делото за „козирката-убиец“

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 8.06.2015 г. касационно наказателно дело № 635/2015 г. ...

 

05 юни 2015 г.  

ВКС изпрати преюдициално запитване до съда на ЕС във връзка с гражданско дело № 1988/2015 г.

На основание чл. 267, ал. 2 ДФЕС Върховният касационен съд изпрати до Съда на Европейския съюз ...

 

05 юни 2015 г.  

С решение по наказателно дело № 1216/2014 г. Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,отмени новата въззивна оправдателна присъда, постановена по наказателно дело № 484/2013 г. на Софийския апелативен съд, и върна делото за ново разглеждане. Уважени са касационният протест от съответния прокурор и касационната жалба на частния обвинител Милена Цолчовска, срещу оправдаването на подсъдимата Мария Мургина по единственото останало от всичките й обвинения, съществуващи по делото, и за които Мургина е била оправдана с предишни съдебни актове. Предмет на сегашното дело е само обвинението по чл.143, ал.1 НК за упражнената през 2007 година спрямо Цолчовска престъпна принуда. Сегашното отменително решение е второ поред на ВКС и отново поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – този път поради нарушени изисквания за обективност, всестранност и пълнота, които гарантират принципа за вземане на решенията по вътрешно убеждение, както и на самия принцип, като гаранция за процесуалните права на страните, в случая на представителите на обвинението. ...►

 

04 юни 2015 г.  

ВКС се произнесе по частно търговско дело с жалбоподатели Петър Маринов и „Месокомбинат Варна“ АД и ответник „Инвестбанк“ АД

Състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд постанови определение  ...►

 

01 юни 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила решение № 449/16.12.2014 г. по въззивно нохд № 1050/2014 г. на Апелативен съд – гр. София, в частта относно наложеното на подсъдимия Адриан Анатолиев Ангелов наказание, с което е осъден за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 и т. 7 от НК /убийство по особено мъчителен начин с користна цел/, като му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от тридесет години. Касационната инстанция измени въззивното решение спрямо подсъдимия Ангелов в гражданската му част като увеличи размера на обезщетенията за неимуществени вреди, претърпени от гражданските ищци Мариана Кирилова Йорданова и Стоян Димитров Йорданов - родители на жертвата Николай Йорданов, от 150 000 лв. на 200 000 лв. за всеки от тях. ...►

 

28 май 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение, с което остави в сила въззивна присъда № 33 от 30.06.2014 г., постановена по внохд №1252/2012 г. по описа на Апелативен съд – гр. София. Подсъдимите Антон Ангелов и Янка Младенова са осъдени на десет години лишаване от свобода при първоначален строг режим за това, че са извършили убийство на 19-годишната Севиля Райчева през май 2011 г. в София. ...►

 

27 май 2015 г.  

С решение по к.д. No 301/15 г. Върховният касационен съд, първо наказателно отделение отмени новата оправдателна присъда No 34 от 11 юли 2014 г., постановена по внохд. No 966/13 г. от Апелативния съд – гр. София спрямо подсъдимите Евелин Николов Банев, Десислава Александрова Дишлиева, Моника Александрова Добринова и Симо Петров Карайчев и върна делото на въззивната инстанция за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – липсата на отговор по въпросите по чл.301, ал.2, във връзка с ал.1, т.т1 и 2 НПК относно обвиненията по чл.253 НК спрямо подсъдимите Банев и Дишлиева. ...►

 

26 май 2015 г.  

На 27 май 2015 г. ВКС ще направи публично разпределение на делото на Румен Рашев - бивш кмет на община Велико Търново и Елена Абаджиева - главен архитект на община Велико Търново 

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че на 27.05.2015 г. от 10:00 ч. ще бъде извършено публично разпределение на дело ...►

 

21 май 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила въззивно решение № 140/17.12.2014 г., постановено по в.н.о.х.д. № 164/2014 г. от Апелативен съд – гр. Бургас спрямо Атанас Тодоров Гурков - кмет на с. Ковачите, община Сливен. Гурков е осъден за това, че при управление на МПС в пияно състояние по непредпазливост причинил смъртта на В. Хр. Арабаджиев от същия град - престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1, б. „б” от НК, за което са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от три години и четири месеца и лишаване от право да управлява МПС за срок от пет години и е осъден да заплати на частните обвинители Недка Цонева Арабаджиева и Станимира Вълева Янева сумата от 2 850 лв., представляваща адвокатско възнаграждение. ...►

 

19 май 2015 г.  

На 19 май 2015 г. общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд приеха тълкувателно постановление No 2/2014 г. по тълкувателно дело No 2/2014 г., което е образувано на основание чл.125 ЗСВ с разпореждане от 27.06.2014г. на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, допълнено с разпореждане от 25.11.2014 г., за постановяване на съвместно тълкувателно постановление по въпроси свързани с установена противоречива практика на смесени петчленни състави на ВКС и ВАС. ...►

 

19 май 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила решение № 2/13.01.2015 г. обявено по в.н.о.х.д. № 404/2014 г. на Апелативен съд – гр. Пловдив, с което е потвърдена присъда № 37/02.09.2014 г. по н.о.х.д. № 299/2014 г. на Окръжен съд – гр. Стара Загора. С първоинстанционния съдебен акт Атанас Огнянов Асенов е признат за виновен по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 2-ро вр. чл. 115 от НК за убийството на малолетно лице (бебе) Мария Филипова Стоянова. Наложено му е наказание лишаване от свобода за срок от двадесет и шест години и е осъден да заплати обезщетение на гражданския ищец Филип Валентинов Стоянов за претърпени неимуществени вреди в размер на 25 000 лева. Пред настоящата касационна инстанция въззивното решение е атакувано само в гражданскоосъдителната му част. ...►

 

18 май 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение, с което остави без уважение подаденото от осъдената Майа Иванова Попова - бивш зам.-председател на Районен съд – гр. Пазарджик, искане за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 1314/2014 г. на Окръжен съд - гр. Пловдив, по което с въззивно решение №308/03.12.2014 г. е потвърдена присъда №223/17.06.2014 г. по н.о.х.д. №5739/2013 г. на Районен съд – гр. Пловдив. Майа Попова е осъдена за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта 5,02 промила, като са й наложени наказания пробация и лишаване от право да управлява МПС за срок от две години. ...►

 

18 май 2015 г.  

ВКС насрочи за 20 май делото за убийството на варненския бизнесмен Борислав Енев

На 20 май 2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело № 430/2015 г., образувано по протест на ...►

 

15 май 2015 г.  

Върховният касационен съд постанови решение № 171 от 15 май 2015 г., с което остави в сила присъда на Софийски апелативен съд № 26 от 19 май 2014 г. по внохд № 455/2013 г., с която подсъдимият Валентин Янев („Вальо – Бореца”) е осъден за опит за убийство на Мартин Първанов („Марто – Лудия”) на „лишаване от свобода” за срок от 17 години при „строг” режим, настаняване в затвор. ...►

 

12 май 2015 г.  

С решение от 12. 05. 2015 год., постановено по н. д. № 1476/2014 г., Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, отмени решение № 89/24. 06. 2014 год. по в. н. о. х. д. № 135/2013 год. по описа на Варненския апелативния съд (делото за убийството край река Камчия) и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. За да постанови своя акт, касационната инстанция констатира, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, отнасящи се до формиране на вътрешното убеждение и анализа на доказателствата и не са изпълнени указанията на предходен състав на ВКС, дадени в отменително решение № 574/08. 05. 2013 год., постановено по н. д. № 1902/2012 год. ...►

 

12 май 2015 г.  

С решение от 12. 05. 2015 год., постановено по н. д. № 171/2015 г., Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, отмени определението на Софийски градски съд, с което е прекратено наказателното производство срещу Десислава Александрова Дишлиева по обвинение за изпиране на пари. Касационната инстанция намира, че съществено са били нарушени процесуалните правила и дава указания за продължаване на процесуалните действия. ...►

 

12 май 2015 г.   

ВКС насрочи за 15 май делото на Салахедин Бин Аладин и Александър Росенов Симеонов за грабеж и опит за убийство на Виктория Христова  

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 15 май 2015 г. касационно наказателно дело № 383/2015 г. ...►

 

11 май 2015 г.  

ВКС насрочи за 12 май делото на Атанас Асенов за убийство на бебе в гр. Казанлък

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 12 май 2015 г. касационно наказателно дело ...►

 

05 май 2015 г.

Конституционният съд образува по искане на състав на Второ отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд к.д. No 2/2015 г. и с определение от 29.04.2015 г. е допуснал до разглеждане по същество искането за установяване на противоконституционността на параграф 8, ал.1 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

27 април 2015 г.

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който отмени решение № 16 от 13.05.2014 г. постановено по в.н.о.х.д. № 5/2014 г. на Апелативен съд – гр. Бургас, с което Данаил Анастасов Желязков, Златин Георгиев Иванов и Христо Анастасов Желязков са признати за виновни по обвинения за изнасилване и за извършен грабеж, придружен с убийство на възрастна жена - Анастасия Иванова Кечеджиева от с. Срем, Общ. Тополовград, и върна делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. ...►

 

21 април 2015 г.

ВКС насрочи за 24 април делото на Евелин Банев – Брендо за пране на пари

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24.04.2015 г. ...►

 

21 април 2015 г.

Вкс насрочи за 24 април делото на Десислава Дишлиева – балдъзата на Брендо, за пране на пари

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24.04.2015 г.  ...►

 

21 април 2015 г.

ВКС насрочи за 24 април делото за грабежа на семейство Анчови в Чепинци

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24.04.2015 г. ...►

 

21 април 2015 г.

ВКС насрочи за 24 април делото на Адриан Ангелов за убийство по особено мъчителен начин на Николай Йорданов

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24 април 2015 г. ...►

 

20 април 2015 г.

ВКС остави в сила решението на Софийския апелативен съд по делото на Октай Енимехмедов

 

17 април 2015 г.

ВКС насрочи за 20 април делото на Тошко Добрев - бивш изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 20 април 2015 г. ...►

 

17 април 2015 г.

ВКС насрочи за 20 април делото на Адил Решидов – бивш кмет на гр. Исперих

На 20.04.2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело ...►

 

17 април 2015 г.

ВКС насрочи за 20 април делото на Валентин Янев - бореца за опит за убийство на Мартин Първанов –лудия

На 20 април 2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа ...►

 

15 април 2015 г.

Вкс ще разгледа на 17 април делото на Цветан Цветанов по обвинение за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване срещу три лица 

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 17 април 2015 г. ...►

 

14 април 2015 г.

ВКС насрочи за 16 април делото на Майя Попова – бивш зам.- председател на районен съд Пазарджик за шофиране в нетрезво състояние 

Във Върховния касационен съд e образувано касационно наказателно дело No 350/2015 г. ...►

 

14 април 2015 г.

На 15 април ВКС ще разгледа делото на Атанас Гурков - кмет на с. Ковачитe, общ. Сливен, причинил ПТП в пияно състояние със смъртен случай

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 15 април 2015 г. ...►

 

14 април 2015 г.

На 15 април ВКС ще разгледа делото за изнасилване и за грабеж, придружен с убийство на анастасия кечеджиева от с. Срем, общ. Тополовград

Във Върховния касационен съд е образувано касационно дело No 334/2015 г. ...►

 

09 април 2015 г.

ВКС ще разгледа на 14 април делото за убийството край река Камчия

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 14 април 2015 г....►

 

07 април 2015 г.

На 8 април ще се проведе работна среща посветена на приложението на ЗСРС по инициатива на председателя на ВКС и Главния прокурор

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че на 8 април 2015 г. от 11 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата ще се проведе работна среща по въпросите на приложението на Закона за специалните разузнавателни средства. Срещата е организирана по инициатива на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и главния прокурор Сотир Цацаров. На срещата ще участват министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова, министърът на правосъдието Христо Иванов, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Димитър Георгиев, председателят на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Бойко Рашков, както и магистрати, депутати и представители на институциите ангажирани с приложението на Закона за специалните разузнавателни средства.

Срещата е закрита за журналисти.

 

03 април 2015 г.

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила решение № 38/04.12.14 г., постановено по въззивно н.д.186/14 г. по описа на Апелативния специализиран наказателен съд. Със същото е потвърдена първоинстанционна оправдателна присъда от 31.03.2014 г. постановена по н.д. № 1972/2012 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която подсъдимият Венцислав Стефанов Чамурджиев - бивш общински съветник в Бургас и адвокат, е признат за невиновен по повдигнатите му обвинения по чл.321,ал.3,пр.2,т.1 вр.ал.1 НК; чл.213 А,ал.2, т.1, пр.1 вр.ал.1 НК и чл.252,ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20,ал.2 вр.ал.1 НК (образуване и ръководство на организирана престъпна група, извършване на банкови сделки без съответно разрешително и изнудване, придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда). С касационното решение окончателно са признати за невиновни и подсъдимите Георги Жечев Манчев и Тодор Стефанов Овчаров. ...►

 

 

01 април 2015 г.

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила решение № 234/17.04.2014 г., постановено по въззивно н.о.х.д. № 224/2013 г. на Апелативен съд – гр. Пловдив, с което е изменена първоинстанционна присъда № 17/ 26.04.2013 г., постановена по н.о.х.д. № 352/2012 г. на Окръжен съд – гр. Пазарджик. Подсъдимият Стоян Атанасов Дулев - кмет на Община Велинград, е признат за виновен за извършена от него безстопанственост по чл. 219 ал.3 НК и му е наложено наказание лишаване от свобода в размер на две години и десет месеца, условно - за срок от четири години. Подсъдимият Георги Ангелов Николов - главен специалист при Община Велинград, е признат за виновен за престъпления по чл. 219 ал.3 и чл. 311 ал. 1 НК (документно престъпление), за които му е наложено общо наказание - една година и десет месеца лишаване от свобода, условно - за срок от четири години. Подсъдимият Костадин Любенов Гелов – главен експерт при Общинна Велинград, е признат за виновен за престъпление по чл. 311 НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Предмет на престъпленията са целеви бюджетни средства, предоставени на Община Велинград за преодоляване на последиците от бедствие (наводнение) през 2006 г. ...►

 

31 март 2015 г.

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила решение № 126/17.11.14 г., постановено по в.н.д.116/14 г. на Бургаския апелативен съд. Със същото е потвърдена първоинстанционна осъдителна присъда №101/19.06.14 г., постановена по н.д.364/14 г. на Бургаския окръжен съд, с която подсъдимият Любомир Асенов Симеонов е признат за виновен и му е определено общо наказание двадесет години лишаване от свобода за предумишлено убийство на Павлинка Йовчева - регионален директор на „Банкиране на дребно” в Уникредит Булбанк (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 9 НК) и за придобиване и държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси без надлежно разрешение (престъпление по чл. 339, ал. 1 НК). Със същата присъда са уважени предявените граждански искове в цялост. ...►

 

30 март 2015 г.

ВКС направи публично разпределение на делото на Цветан Цветанов по обвинението за длъжностно присвояване

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че на 30 март 2015 г. ...►

 

27 март 2015 г.

ВКС ще направи публично разпределение на делото на Цветан Цветанов по обвинението за длъжностно присвояване

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че на 30.03.2015г., понеделник ...►

 

26 март 2015 г.

Състав на ВКС ще разгледа на 27 март делото на Венцислав Чамурджиев - бивш общински съветник и адвокат

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 27 март 2015 г. касационно наказателно ...►

 

24 март 2015 г.

Председателят на ВКС Лозан Панов и заместниците му се срещнаха с посланиците на страните-членки на ЕС

На 20.03.2015 г. председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов проведе работна среща ...►

 

24 март 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което остави без разглеждане искането на градския прокурор при Софийска градска прокуратура за възобновяване на н.о.х.д. № С-78/2007 г. по описа на Софийския градски съд и отмяна на постановената присъда по отношение на Атанас Колев и бившия следовател Боян Боянов ...►

 

24 март 2015 г.

Върховният касационен съд постанови съдебен акт, с който остави в сила решение № 196/ 28.05.2014 г., постановено по въззивно н.о.х.д. № 272/2014 г., на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена първоинстанционна оправдателна присъда от 09.10.2012 г., постановена по н.о.х.д. № 3967/2006 г. на Софийски градски съд, с която Орлин Ангелов Аврамов, Пламен Димитров Калайджиев, Димитринка Тодорова Атанасова са били признати за невиновни и оправдани за това да са извършили на 26.02.2000 г. в гр. София престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3, т.т. 7 и 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 НК - убийство на адвокат Надежда Георгиева от Ямбол, и с която са отхвърлени предявените граждански искове за причинени неимуществени вреди ...►

 

23 март 2015 г.

Състав на ВКС ще разгледа на 25 март делото на Филип Златанов - бивш председател на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 25 март 2015 г. касационно наказателно дело № 196/2015 г. ...►

 

23 март 2015 г.

Състав на ВКС ще разгледа на 25 март делото на Йордан Петров за тройния разстрел в с. Куманово, общ. Варна и убийството на полицай Филип Филипов

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 25 март 2015 г....►

 

21 март 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което остави в сила решение № 131/18.11.2014 г. по въззивно н.о.х.д. № 122/2014 г. на Бургаския апелативен съд, с което е потвърдена първоинстанционна оправдателна присъда № 131/31.05.2013 г. по н.о.х.д. № 1191/2012 г. на Бургаския окръжен съд, с която Йордан Сачанов - началник на Общинска служба „Земеделие и гори” гр. Несебър е признат за невиновен в това да е нарушил служебните си задължения с цел да набави имотна облага на наследниците на 12 собственици на земеделски земи и от това да са настъпили значителни вредни последици за Община Несебър ...►

 

19 март 2015 г.

На 20 март ВКС ще разгледа искането за възобновяване на делото за смъртта на Ангел Димитров (Чората)

Във Върховния касационен съд е образувано касационно наказателно дело ...►

 

19 март 2015 г.

На 20 март състав на ВКС ще разгледа на делото на Любомир Симеонов за убийство на регионалния директор на „банкиране на дребно” в Уникредит Булбанк в Бургас

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 20 март 2015 г. касационно наказателно дело ...►

 

17 март 2015 г.

На 19 март състав на ВКС ще разгледа на делото за грабежа на семейство Анчови в Чепинци

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 19 март 2015 г. делото за ...►

 

17 март 2015 г.

ВКС ще разгледа на 19 март 2015 г. делото на Добрин Папуров – директор на болница в Търговище

На 19 март 2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело от общ характер ...►

 

17 март 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което остави в сила присъда № 68/9.6.2014 г. по въззивно н.о.х.д.№ 42/2014 г. на Бургаския апелативен съд, с която Йордан Лечков е признат за невиновен и оправдан за това да е нарушил служебните си задължения в качеството си на длъжностно лице – кмет на гр. Сливен, като предоставил недвижим имот частна общинска собственост за ползване на фирми, без да проведе публичен търг или публично оповестен конкурс и без да сключи договор за наем, с цел да набави за тях облага ...►

 

13 март 2015 г.

ВКС ще разгледа на 16 март 2015 г. делото на Адил Решидов – бивш кмет на гр. Исперих

На 16 март 2015 г. състав на Върховния касационен съд ще разгледа ...►

 

12 март 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което отмени въззивна присъда по внохд no 41/2014 г. на Софийския апелативен съд, с която са оправдани бившия изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Виолета Илиева-Николова, бивш директор на дирекция в Агенцията по вписванията - Раина Иванова и бивш финансов контрольор в същата агенция -Тотка Стоилова, и върна делото за ново разглеждане. Виолета Илиева-Николова и Раина Иванова са подсъдими за престъпления по чл.202 НК и Тотка Стоилова е подсъдима по чл.219 ал.2 НК. ...►

 

10 март 2015 г.

На 11 март 2015 г. ВКС ще направи публично определяне на член на съдебния състав по делото на Цветан Цветанов

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че на 11 март ...►

 

6 март 2015 г.

на 9 март 2015 г. ВКС ще направи Публично разпределение на делото на Цветан Цветанов

Пресцентърът на Върховния касационен съд уведомява, че на 9 март 2015 г. от 11:30 ч. ще бъде извършено публично разпределение на делото на Цветан Цветанов   ...►

 

6 март 2015 г.

На 10 март ВКС ще гледа делото на бившия прокурор Румен Пенев

ВКС насрочи за 10 март делото срещу бившия прокурор ...►

 

05 март 2015 г.

Състав на Върховния касационен съд се произнесе по гр.д.№ 7020/2014 г. с определение по реда на чл. 288 ГПК, с което не допуска до касационно обжалване решението на пловдивския апелативен съд по спора за собственост между Съюза на архитектите в България /САБ/ и Пловдивската Света Митрополия за манастира „Св.Св. Кирик и Юлита”, с което въззивното решение влиза в сила. ...►

 

27 февруари 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което отмени решението на Великотърновския окръжен съд по гражданско дело 293/2014 г. и вместо това отхвърли иска на Великотърновската митрополия на Българската православна църква – Българска патриаршия срещу Българската държава за предаване владението на петте средновековни църкви в с. Арбанаси по реда на чл. 108 ЗС. ...►

 

19 февруари 2015 г.

Трите колегии на ВКС номинираха с тайно гласуване заместник-председатели на съда

В изпълнение на заявеното от председателя на ВКС Лозан Панов ...►

 

19 февруари 2015 г.

ВКС ще разгледа на 25 февруари 2015 г. делото срещу Атанас Колев и бившия следовател Боян Боянов

Върховният касационен съд насрочи за 25 февруари 2015 г. делото ...►

 

18 февруари 2015 г.

Съобщение на пресцентъра на ВКС по повод публикации в медиите по делото „Килърите”

Във връзка с публикувана в някои електронни медии информация, че ...►

 

17 февруари 2015 г.

ВКС насрочи за 24 февруари 2015 г. делото за убийството край река Камчия

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа на 24 февруари 2015 г. делото за ...►

 

13 февруари 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение, с което остави в сила решението на Софийския апелативен съд, с което на Митхат Мехмедов Табаков – бивш кмет на община Дулово, за престъпление по чл.302 вр. чл.301 НК е наложено наказание „лишаване от свобода” в размер на 3 години, което да бъде изтърпяно ефективно ...►

 

11 февруари 2015 г.

На 11 февруари състав на ВКС разгледа по допустимост делото за манастира „Св. св. Кирик и Юлита”

Днес, на 11.02.2015 г. състав на Гражданска колегия на Върховния касационен съд ...►

 

10 февруари 2015 г.

Съдия Лозан Панов подписа акт за встъпване в длъжност като председател на Върховния касационен съд

На 10 февруари 2015 г. съдия Лозан Панов подписа Акт за ...►

 

10 февруари 2015 г.

ВКС ще разгледа на 20 февруари делото на Октай Енимехмедов

На 20 февруари 2015 г. състав на ВКС ще разгледа дело на подсъдимия Октай Енимехмедов ...►

 

06 февруари 2015 г.

ВКС отмени оправдателната присъда на съдията Славчо Петков и върна делото за ново разглеждане на Софийски апелативен съд

 

05 февруари 2015 г.

ВКС насрочи за 20 март 2015 г. делото на Ангел Димитров (Чората)

Върховният касационен съд насрочи за 20 март 2015 г. делото образувано по искане на ...►

 

05 февруари 2015 г.

ВКС ще разгледа на 12 февруари делото за убийството на Севиля Райчева

На 12 февруари състав на ВКС ще разгледа делото за убийството на 19-годишната ...►

 

03 февруари 2015 г.

ВКС потвърди оправдателната присъда на Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров

 

23 януари 2015 г.

На 22.01.2015 г. Върховният касационен съд – Общото събрание на Търговска колегия сезира Конституционния съд на Република България с искане за тълкуване на чл. 12, ал.2 от Конституцията, на основание чл. 150, ал. 1, във вр. с чл.149, ал.1, т.1 от конституцията

 

23 януари 2015 г.

На 19.01.2015 г. ръководството на ВКС е внесло мотивирани предложения за изменение и допълнение на НПК и ГПК в правна комисия на Народното събрание

 

22 януари 2015 г.

ВКС ще разгледа на 26 януари делото за убийството на адвокат Надежда Георгиева от Ямбол

На 26 януари състав на ВКС ще разгледа делото за убийството на ...►

 

21 януари 2015 г.

ВКС насрочи за 23 януари делото с подсъдим Мария Димова, бивш областен управител на Русе

На 23 януари ВКС ще гледа делото срещу бившия управител на Русе ...►

 

20 януари 2015 г.

На 11 февруари състав на ВКС ще заседава по допустимост на решение на АС - Пловдив по делото за манастира „Св. Св. Кирик и Юлита”

Състав на ВКС ще разгледа на 11 февруари в закрито съдебно заседание ...►

 

20 януари 2015 г.

На 29 януари ВКС ще гледа делото за 5 средновековни църкви в Арбанаси

ВКС насрочи за 29 януари открито заседание по гражданско дело в ...►

 

19 януари 2015 г.

На 21 януари ВКС ще гледа делото с подсъдим Стоян Дулев, бивш кмет на Велинград

ВКС насрочи за 21 януари делото с подсъдим Стоян Дулев ...►

 

19 януари 2015 г.

ВКС насрочи за 21 януари делото срещу бившия кмет на Ямбол Георги Славов

На 21 януари ВКС ще гледа делото срещу подсъдимия Георги Славов ...►

 

14 януари 2015 г.

51 съдии от ВКС поискаха изслушване на кандидатите за председател на Върховния касационен съд

51 съдии от ВКС поискаха изслушване на кандидатите за ...►

 

13 януари 2015 г.

На 15 януари ВКС ще гледа делото срещу бившия председател на Административен съд - Варна, Анелия Цветкова

На 15 януари ВКС ще гледа делото срещу бившия председател ...►