Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Справки за дела
Търсене на данни за преписки, дела и съдебни актове
 по деловодни данни


Използвайте тази форма, когато имате за цел намирането на конкретна преписка или дело. Предназначението и е да обслужва страните по делата. Този инструмент не е подходящ за търсене на съдебна практика.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Имате възможност да идентифицирате дадено дело по страни, данни от долна инстанция, входящ номер във ВКС или по номер на делото в отделението. Задайте един от тези деловодни параметри в съответната секция и използвайте бутона Търсене в долният край на същата секция.

Ще получите резултат от търсенето съдържащ една или няколко преписки. При повече от един резултат, моля изберете преписката/делото за което искате да получите информация.

Ако има постановен съдебен акт след 01.10.2008 г. имате достъп до пълния текст на акта (със заличени лични данни) чрез бутона Пълен текст, в края на реда описващ акта.

Подробни инструкции за търсене          Описание на полетата (критериите) за търсене


ВАЖНО: Промяна в номера на дела във ВКС заради прехвърлянето им от Търговската на Гражданската колегия в изпълнение на заповед на председателя, целяща по-бързото им разглеждане