Наказателна колегия | Гражданска колегия | Търговска колегия

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

 

КОНТАКТИ

Адрес, телефонни номера, разположение в сградата на Съдебната палата в София на отделните звена и служби, работещи с граждани и специализирани посетители, банкова информация за държавни такси, гаранции, обезпечения и вещи лица, и друга полезна информация.

 

 
 

Обща информация

Адрес:

Върховен касационен съд на Република България

София 1000, бул. "Витоша" 2

Телефон:  

(+359 2) 9219 88 - централа

Справки по дела:

Телефони: (+359 2) 9219 315,   (+359 2) 9219 304
Електронни справки за дела

Главен секретар:

Маргарита Пазвантова
(+359 2) 9219 782, e-mail:
margarita_pazvantova@vks.bg

Пресофис:

(+359 2) 9871734, (+359 2) 9219 442

 

Регистратура:

Входящи дела:

(+359 2) 9219 493 сутерен, стая 12

Входяща коресподенция и експедиция:

(+359 2) 9219 799 сутерен, стая 12

Разпределение на дела - Гражданска колегия:

(+359 2) 9219 762  
Електронна поща: registry@vks.bg  
     
Обща архива и такси по адвокатски пълномощия: (+359 2) 9219 484 партер, стая 80
     
Адвокатска стая - Наказателна колегия: (+359 2) 9219 400 партер, стая 80
Адвокатска стая - Гражданска колегия: (+359 2) 9219 400 партер, стая 80
Адвокатска стая - Търговска колегия: (+359 2) 9219 400 партер, стая 80
     

Библиотека:

(+359 2) 9219 337

сутерен, стая 23

Каса: (+359 2) 9219 368
(+359 2) 9219 652
сутерен, стая 14

 

Банкова информация:

 

БУЛСТАТ: 121268006

СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:

БНБ ЦУ - BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01

СМЕТКА ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, СВИДЕТЕЛИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ГАРАНЦИИ:

БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03

 
 

 

 
 

Наказателна колегия

Електронна поща: vks_nk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

факс

(+359 2) 9876 024  
     

Информационна служба

  (+359 2) 9219 304 сутерен, стая 11
     

Съдебни секретари

Първо отделение: (+359 2) 9219 375 етаж 3, стая 50
Второ отделение: (+359 2) 9219 375 етаж 3, стая 50
Трето отделение: (+359 2) 9219 375 етаж 3, стая 50
     

Деловодство

Първо отделение: (+359 2) 9219 474 сутерен, стая 8
Второ отделение: (+359 2) 9219 474 сутерен, стая 8
Трето отделение: (+359 2) 9219 474 сутерен, стая 8
     
 
 

 

 
 

Гражданска колегия

Електронна поща: vks_gk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

факс

(+359 2) 9884 824

 
     

Информационна служба

  (+359 2) 9219 315 сутерен, стая 11
     

Съдебни секретари

Първо отделение: (+359 2) 9219 492 сутерен, стая 24
Второ отделение: (+359 2) 9219 286

сутерен, стая 15

Трето отделение: (+359 2) 9219 759, 9219 257 сутерен, стая 18
Четвърто отделение: (+359 2) 9219 492, 9219 371

сутерен, стая 17

ГК и петчленен състав: (+359 2) 9219 287 сутерен, стая 15
     

Деловодство

Първо отделение: (+359 2) 9219 680 сутерен, стая 9
Второ отделение: (+359 2) 9219 255 сутерен, стая 9
Трето отделение: (+359 2) 9219 255 сутерен, стая 9
Четвърто отделение: (+359 2) 9219 680 сутерен, стая 9
ГК и петчленен състав: (+359 2) 9219 255 сутерен, стая 8
     
 
 

 

 
 

Търговска колегия

Електронна поща: vks_tk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
     

Информационна служба

  (+359 2) 9219 315 сутерен, стая 11
     

Съдебни секретари

факс

(+359 2) 9800 896 етаж 2, стая 82
Първо отделение: (+359 2) 9219 446, 9219 251 етаж 2, стая 82
Второ отделение: (+359 2) 9219 251, 9219 446 етаж 2, стая 82
     

Деловодство

Първо отделение: (+359 2) 9219 303 сутерен, стая 10
Второ отделение: (+359 2) 9219 303 сутерен, стая 10