Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Карта на сайта

bullet

Пресофис на ВКС
Новини и официални съобщения на Върховния касационен съд на Република България

bullet Новини и официални съобщения на ВКС през 2011 и 2012 г.
Новини и официални съобщения на Върховния касационен съд на Република България за периода 01.01.20
11 - 31.12.2012 г.
bullet Новини и официални съобщения на ВКС през 2010 и 2009 г.
Новини и официални съобщения на Върховния касационен съд на Република България за периода 01.01.2009
-  31.12.2010 г.
bullet Новини и официални съобщения на ВКС през 2007 и 2008 г.
Новини и официални съобщения на Върховния касационен съд на Република България за периода 01.01.2007 - 31.12.2008 г.
bullet

Новини и официални съобщения на ВКС през 2005 и 2006 г.
Новини и официални съобщения на Върховния касационен съд на Република България за периода 01.06.2005 - 31.12.2006 г.

bullet

Контакти
Адрес, телефонни номера, разположение в сградата на отделните звена и служби, работещи с граждани и посетители, банкова информация и друга полезна информация.

bullet

За съда
Информация за Върховния касационен съд на Република България
bullet

Състав и структура на ВКС

bullet

Председатели на Върховния съд

bullet

Нормативна уредба
В тази секция можете да намерите актуализирани основни закони на Република България
bullet

Конституция на Република България

bullet

Граждански процесуален кодекс

bullet

Наказателно-процесуален кодекс

bullet

Наказателен кодекс

bullet

Търговски закон

bullet

Закон за съдебната власт

bullet

Правилник за администрацията на ВКС

bullet

История на ВКС

bullet

Съдебна палата София

bullet

Информация за посетителите
Тази секция може да се разглежда като своеобразен пътеводител за посетителите. Предлага се разнообразна информация за посетителите на сградата на Съдебната палата в София. Организации, разположение на служби, работещи с граждани, и съдебни зали, телефони, входни точки, работно време и др.

       Разположение и координати на различните институции и организации
       Разположение на обектите по етажи
      
Разположение и използване на съдебните зали

bullet

История на строежа на Съдебната палата в София

bullet

Анализи, отчети и статистически данни
В тази секция ще бъдат публикувани отчети, годишни доклади и статистически данни за дейността на Върховния касационен съд.

bullet

Учебни и почивни бази

bullet

Решения на ВКС
В този раздел можете да намерите информация за преписки, дела и съдебни актове. Съдържа отделни форми, предназначени за страните по делата, както и такива за идентифициране на съдебна практика и тълкувателните дела.

bullet

Справки за дела 
Търсене на данни за преписки, дела и съдебни актове по деловодни данни

bullet

Решения на ВКС по дела с обществен интерес
В тази секция се публикуват съдебни актове на дела и мотиви към тях с изключителен обществен интерес. Те представляват извадка от деловодната система, което означава, че могат да бъдат търсени чрез всички други форми, поддържани от сайта на ВКС.

bullet

Тълкувателни дела на ВКС
Номерацията на тълкувателните дела е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година. Има отделна номерация за решения, взети от Общото събрание на Наказателна, Гражданска, Търговска колегии и Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК).

bullet

Търсене чрез задаване на деловодни данни и референтни показатели
Тази форма е предназначена за търсене на съдебна практика по зададена проблематика. Чрез нея могат да се задават както референтни показатели, така и деловодни данни.

bullet

Търсене чрез азбучен индекс на ключовите фрази
Тази форма (инструмент) дава възможност за преглед и разглеждане на набор от съдебни актове, групирани по ключови фрази. В същото време има възможност за бърз преход към друг набор от актове, групирани по друга ключова фраза. По този начин можем да се ориентираме и „разлистим” широко-спектърен набор от класифицирана съдебна практика и тематика, а в последствие да търсим по-прецизно с друг инструмент.

bullet Речник на ключови фрази
Извеждат се списъците с ключови фрази (речници), чрез които се класифицират съдебните актове поотделно за всяка колегия. Чрез избор на дадена ключова фраза се предоставя списък с препратки към всички актове, класифицирани с тази фраза. Формата дава възможност на потребителя да се ориентира в обхвата и детайлите на формираните речници.
bullet

Профил на купувача
Профил на купувача - информация за обществени поръчки

bullet

Предварителни обявления

bullet

Процедури

bullet

Становища на Агенцията по обществени поръчки по запитвания, отправени от Възложителя

bullet

Публични покани

bullet

Друга информация

bullet

Архив

bullet

Правила за възлагане на обществени поръчки

bullet

Конкурси

bullet

Полезни връзки

bullet

Карта на сайта
Информация за сайта на ВКС (тази страница)

bullet

Статистика за посещаемостта на сайта