Съдебна палата | Информация | Разположение по организации | Разположение по етажи | Съдебни зали

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Съдебна палата - София
разположение по етажи

 

 

Сутерен

Достъп:

вход за граждани - ул."Позитано" (ъгъла с ул."Лавеле"), подход за граждани с увреждания
северозападно стълбище, асансьор за 6 лица до 1, 2, 3, 4 етаж
служебен вход - ул."Алабин" (ъгъла с ул."Лавеле"), подход за граждани с увреждания
югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до партер, 1, 2, 3, 4 етаж

Разположени организации: Върховен касационен съд, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд,
Информационно обслужване АД

 

Помещение

Организация

Служба / звено

телефон

стая 8

Върховен касационен съд

Деловодство на Гражданска колегия

Второ отделение

255
411

стая 8

Върховен касационен съд

Деловодство на Гражданска колегия

Петчленен състав

255

стая 8

Върховен касационен съд

Адвокатска стая
Гражданска колегия

411

стая 9

Върховен касационен съд

Деловодство на Гражданска колегия

Първо отделение

680

стая 9

Върховен касационен съд

Деловодство на Гражданска колегия

Трето отделение

255

стая 9

Върховен касационен съд

Деловодство на Гражданска колегия

Четвърто отделение

680

стая 10

 

Върховен касационен съд

Деловодство на Търговска колегия

Първо и Второ отделение

303

стая 10

Върховен касационен съд

Адвокатска стая
Търговска колегия

303

стая 10

Върховен касационен съд

Обща архива и такси по
адвокатски пълномощия

484

стая 11

Върховен касационен съд

Информационна служба на
Наказателна колегия

304

стая 11

Върховен касационен съд

Информационна служба на
Гражданска и Търговска колегия

315

стая 12

Върховен касационен съд

Регистратура

Входящи дела

493

стая 12

Върховен касационен съд

Регистратура

Входяща кореспонденция и експедиция

493

стая 14

Върховен касационен съд 

Съдебни секретари на Гражданска колегия - Трето отделение

257, 759

стая 15

Върховен касационен съд 

Съдебни секретари на Гражданска колегия - Второ отделение

286

стая 16

Върховен касационен съд

Главен експерт икономист

651

стая 16

Върховен касационен съд

Главен експерт обществени поръчки

710

стая 17

Върховен касационен съд

Счетоводство

721

стая 17

Върховен касационен съд

МТС и Складово стопанство

395

стая 18

Върховен касационен съд

Административни дейности

233

стая 18

Върховен касационен съд

ССФ

630

стая 18

Върховен касационен съд

Главен специалист сектор "Хигиена"

420

стая 19

Върховен касационен съд

Куриери

308

стая 20

Върховен касационен съд

Информационни системи

422

стая 21

Върховен касационен съд

Началник отдел "СССП"

606

стая 22

Върховен касационен съд

СССП, МТС

502

стая 23

Върховен касационен съд

Началник отдел "Човешки ресурси"

787

стая 23

Върховен касационен съд

Началник отдел "Правен"

787

стая 23

Върховен касационен съд

Директор на дирекция "ФС"

366

стая 24

Върховен касационен съд

Съдебни секретари на Гражданска колегия - Първо отделение

492

стая 35

Военно-апелативен съд

Регистратура КИ

715

стая 36

Военно-апелативен съд

ССИ

515

стая 65

Софийски окръжен съд

Гл.счетоводител

451

стая 67

Софийски окръжен съд

Регистратура КИ

769

стая 70

Софийски градски съд

Фирмено отделение

309

стая 71

Софийски градски съд

Обезличаване

413

стая 71

Софийски градски съд

Административно отделение

414

стая 73

Софийски градски съд

Каса

398

стая 74

Софийски окръжен съд

Фирмено отделение

215

стая 74а

Софийски окръжен съд

Системен администратор

797

стая 74б

Софийски окръжен съд 

Регистратура, Гражданско деловодство, Административно деловодство,
Търговско деловодство, Съдебни секретари,
Адвокатска стая

204

стая 75

Софийски градски съд

Фирмено отделение по ЗПП, ЗЮЛНЦ, ЗК, ЗВ

75

стая 79

Софийски градски съд

Фирмено отделение

591

стая 79

Софийски градски съд

Счетоводство

627

стая 79a

Софийски градски съд

Съдебни секретари

333

стая 80

Софийски градски съд

Бюро призовки

218

стая 80а

Софийски градски съд

Каса

398

стая 84

Софийски градски съд

Обща стара архива

479

 начало на страницата

 

Партерен етаж

Достъп:

централен вход - бул."Витоша"
североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до 1, 2, 3, 4 етаж,
югоизточно стълбище,
северозападно стълбище,
югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 2, 3, 4 етаж

Разположени организации: Върховен касационен съд, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Военно-апелативен съд, Софийски военен съд
Зали: Заседателни зали 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Помещение

Организация

Служба / звено

телефон

1-ва съв.зала

Софийски апелативен съд

Пресаташе

730

2-ра съв.зала

Софийски апелативен съд

Съдии

790

6-та съв.зала

Софийски градски съд

Главен счетоводител

427

стая 14

Софийски апелативен съд 

Секретар на председателя

731

стая 42

Военно-апелативен съд

Съдебен статистик

611

стая 55

Софийски окръжен съд

Съдебен администратор

242

стая 57

Софийски военен съд

Гл.специалист Човешки ресурси

340

стая 57

Софийски военен съд

Съдебен администратор

358

стая 63

Софийски военен съд

Деловодство

498

стая 64

Софийски военен съд

Съдебни секретари

349

стая 65

Софийски военен съд

Съдебни секретари

713

стая 66

Софийски военен съд

Главен счетоводител

497

стая 67

Военно-апелативен съд

Деловодство

607

стая 68

Военно-апелативен съд

Административен секретар

618

стая 68

Военно-апелативен съд

Главен счетоводител

618

стая 69

Военно-апелативен съд

Съдебни секретари

619

стая 70

Софийски апелативен съд

Главен счетоводител

749

стая 72

Софийски апелативен съд

Съдебни секретари

751

стая 73

Софийски апелативен съд

Регистратура

752

стая 74

Софийски апелативен съд

Наказателно деловодство

753

стая 74а

Софийски апелативен съд

Наказателно деловодство

763

стая 76

Софийски апелативен съд

Търговско деловодство

766

стая 77

Софийски апелативен съд

Гражданско деловодство

755

стая 79

Върховен касационен съд

Адвокатска стая

400

стая 80

Върховен касационен съд

Библиотека

337

стая 81

Софийски апелативен съд

Пресаташе

730

стая 102

Софийски апелативен съд

Адвокатска стая

754

Стъклена врата

Софийски апелативен съд

Посетители Софийски апелативен съд
Вход към зона с ограничен достъп

717

Секторна врата

Софийски апелативен съд

Вход към зона с ограничен достъп

 

Секторна врата

Военно-апелативен съд

Вход към зона с ограничен достъп

 

Секторна врата

Софийски военен съд

Вход към зона с ограничен достъп

 

       

 начало на страницата

 

 

Първи етаж

Достъп:

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 2, 3, 4 етаж,
югоизточно стълбище,
северозападно стълбище,
югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 2, 3, 4 етаж

 

Помещение

Организация

Служба / звено

телефон

стая 8

Софийски градски съд

Адвокатска стая

552

стая 11

Софийски градски съд 

Административен секретар

332

стая 65

Софийски градски съд

Търговско деловодство

382

стая 66

Софийски градски съд

Въззивни състави

578

стая 68

Софийски градски съд

Регистратура

410

стая 70 Софийски градски съд Гражданско деловодство 459

стая 70

Софийски градски съд

Административно отделение

414

стая 74

Софийски градски съд

Наказателно деловодство

288

стая 75

Софийски градски съд

Съдебни секретари

318, 399

стая 76

Софийски градски съд

Съдебни секретари

585

стая 80

Софийски градски съд

Съдебни секретари

586

стая 85

Софийски градски съд

Съдебни секретари

318

стая 92

Софийски градски съд

Съдебни секретари

588

стая 94

Софийски градски съд

Съдебни секретари

583

Секторна врата

Софийски градски съд

Посетители Софийски градски съд
Вход към зона с ограничен достъп

 

Секторна врата

Софийски градски съд

Вход към зона с ограничен достъп

 

 начало на страницата

 

 

Втори етаж

Достъп:

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 3, 4 етаж,
югоизточно стълбище,
северозападно стълбище,
югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 1, 3, 4 етаж

Разположени организации: Върховен касационен съд, Софийска градска прокуратура

Софийски военнен съд

Зали: Заседателни зали 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

Помещение

Организация

Служба / звено

телефон

стая 7

Върховен касационен съд   

Председател

256,346

стая 8А

Върховен касационен съд   

Зам.председател

259

стая 8Б

Върховен касационен съд   

Зам.председател

262

 

Софийска градска прокуратура  

Регистратура

249

стая 47

Софийска градска прокуратура  

Гл.счетоводител

377

стая 49

Софийска градска прокуратура 

Съдебен администратор

200, 297

стая 71

Софийска градска прокуратура 

Секретно деловодство

628, 629

стая 72 

Софийска градска прокуратура 

Деловодство  

210, 211

 стая 73

Софийска градска прокуратура 

Деловодство

507, 634, 207, 372

стая 82

Върховен касационен съд 

Съдебни секретари

492,251,257

стая 88

Софийска градска прокуратура 

Регистратура КИ

343, 634

стая 100

Софийски военнен съд

Регистратура КИ

361

 начало на страницата

 

 

Трети етаж

Достъп:

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 2, 4 етаж,
югоизточно стълбище,
северозападно стълбище,
югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 1, 2, 4 етаж

Разположени организации: Върховен касационен съд
Зали: Заседателни зали 16, 17

 

Помещение

Организация

Служба / звено

телефон

стая 9

Върховен касационен съд

Зам председател

265

стая 38

Върховен касационен съд

Съдебни секретари

375, 707

стая 50

Върховен касационен съд

Деловодство на Наказателна колегия

474

стая 50

Върховен касационен съд

Адвокатска стая - Наказателна колегия

400

стая 69

Върховен касационен съд

Началник отдел "ИСКСС"

712

 начало на страницата

 

Четвърти етаж

Достъп:

североизточно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, 1, 2, 3 етаж,
югоизточно стълбище,
северозападно стълбище,
югозападно стълбище, асансьор за 6 лица до сутерен, партер, 1, 2, 3 етаж

Разположени организации: Върховна касационна прокуратура
Зали: Заседателни зали 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Помещение

Организация

Служба / звено

телефон

стая 58

Върховна касационна прокуратура

 Регистратура

476

стая 62

Върховна касационна прокуратура

Връзки с обществеността 209

 начало на страницата