Съдебна палата | Информация | Разположение по организации | Разположение по етажи | Съдебни зали

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

СЪДЕБНА ПАЛАТА СОФИЯ
разположение на обектите по институции / организации

 

 

Върховен касационен съд (ВКС) web site

Регистратура
Входящи дела
Входяща кореспонденция и експедиция
Разпределение на дела на Гражданска колегия


(+359 2) 9219 493
(+359 2) 9219 799
(+359 2) 9219 762

сутерен, стая 12
сутерен, стая 12

Адвокатска стая

(+359 2) 9219 400 партер, стая 80

Библиотека

(+359 2) 9219 337 сутерен, стая 23

Каса

(+359 2) 9219 368 сутерен, стая 14

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия

(+359 2) 9219 484 партер, стая 80

Информационна служба на
Наказателна колегия

(+359 2) 9219 304
 

сутерен, стая 11

Информационна служба на
Гражданска и Търговска колегия

(+359 2) 9219 315
 

сутерен, стая 11

Съдебни секретари на Наказателна колегия

(+359 2) 9219 375, 9219 707

(+359 2) 988 48 24 факс

етаж 3, стая 50

Съдебни секретари на Гражданска колегия                            

 

Първо отделение

(+359 2) 9219 492

сутерен, стая 24

Второ отделение

(+359 2) 9219 286

сутерен, стая 15

Трето отделение

(+359 2) 9219 759, 9219 257

сутерен, стая 18

Четвърто отделение  

(+359 2) 9219 371, 9219 721

сутерен, стая 17

Съдебни секретари на Търговска колегия

   

Първо отделение
Второ отделение

(+359 2) 9219 446
(+359 2) 9219 251
(+359 2) 980 08 96 факс
етаж 2, стая 82
етаж 2, стая 82
етаж 2, стая 82

Деловодство на Наказателна колегия

(+359 2) 9219 474 сутерен, стая 8

Деловодство на Гражданска колегия

Първо отделение

Второ отделение

Трето отделение

Четвърто отделение

Петчленен състав

 

(+359 2) 9219 680

(+359 2) 9219 255

(+359 2) 9219 255

(+359 2) 9219 680

(+359 2) 9219 255

 

сутерен, стая 9

сутерен, стая 9

сутерен, стая 9

сутерен, стая 9

сутерен, стая 8

Деловодство на Търговска колегия

(+359 2) 9219 303

сутерен, стая 10

Председател

(+359 2) 9219 256
(+359 2) 9
887 7698

(+359 2) 9883985 факс

етаж 2, стая 7

Зам председатели

(+359 2) 9219 259

(+359 2) 9219 817

(+359 2) 9219 758

етаж 2, стая 8а

етаж 2, стая 8б

етаж 3, стая 9

Главен секретар

(+359 2) 9219 782 етаж 2, стая 84

Гл. специалист-организатор и координатор

(+359 2) 9219 346
(+359 2) 988 39 85 факс
етаж 2, стая 7

Директор на дирекцияС"

(+359 2) 9219 366

сутерен, стая 23

Експерт обществени поръчки

(+359 2) 9219 813 етаж 1, стая 84

Главен експерт икономист

(+359 2) 921 9651 сутерен, стая 16

Началник отдел "Счетоводство"

(+359 2) 921 9264 етаж 2, 14-та съв.зала

 начало на страницата

 

Софийски апелативен съд (САС) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 752 партер, стая 73

Административен секретар

(+359 2) 9219 731, 9814217 партер, стая 14

Адвокатска стая
e-mail: appellate.sofia@gmail.com

(+359 2) 9219 754 партер, стая 102

Наказателно деловодство

(+359 2) 9219 753,
(+359 2) 9219 763;
(+359 2) 9818341
факс
партер, стая 74
партер, стая 74а

Гражданско деловодство

(+359 2) 9219 755 и факс
(+359 2) 9219 766
факс

партер, стая 77

Търговско деловодство

(+359 2) 9219 766 и факс
(+359 2) 9814027
факс
партер, стая 76

Пресаташе

(+359 2) 9219 730

партер, стая 81

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 749, 9814313

партер, стая 70

Съдебни секретари

(+359 2) 9219 751, 9219 761

партер, стая 72

Председател- секретар

(+359 2) 9219 731 партер, стая 14

Зам председатели

(+359 2) 9219 732

(+359 2) 9219 733

(+359 2) 9219 734

партер, стая 15

партер, стая 16

партер, стая 17

Пропуск

(+359 2) 9219 717  

 начало на страницата

 

Софийски градски съд (СГС) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 410

етаж 1, стая 85

Фирмена регистратура

(+359 2) 9219 309 етаж 1, стая 69

Съдебен администратор

(+359 2) 9219 535 етаж 1, стая 11

Административен секретар

 

(+359 2) 9219 332, 9807 091

(+359 2) 9813 740 факс

етаж 1, стая 11

Пресаташе
 

(+359 2) 9219 554

(+359 2) 98090598 факс

етаж 1, стая 70

Наказателно деловодство

(+359 2) 9219 288

етаж 1, стая 74

Досъдебно производство

(+359 2) 9219 796 етаж 1, стая 86

Секретно деловодство

(+359 2) 9219 471 етаж 1, стая 81

Гражданско деловодство

(+359 2) 9219 459

етаж 1, стая 64

Въззивни състави

(+359 2) 9219 578 етаж 1, стая 66

Брачни състави

(+359 2) 9219 405 сутерен, стая 71

Търговско деловодство

(+359 2) 9219 382

етаж 1, стая 65

Фирмени състави

(+359 2) 9219 536
(+359 2) 9219 591
сутерен, стая 75
сутерен, стая 79

Административно отделение

(+359 2) 9219 414 етаж 1, стая 70

Статистика

(+359 2) 9219 348 сутерен, 10-та съв.зала

Бюро призовки

Зав. служба

(+359 2) 9219 448 сутерен, стая 81

Призовкари

(+359 2) 9219 590

сутерен, стая 80

Деловодство

(+359 2) 9219 590 сутерен, стая 80

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 427

партер, стая 6 с.з.

Съдебни секретари:

(+359 2) 9219 333

(+359 2) 9219 586

(+359 2) 9219 318, 399

(+359 2) 9219 585

(+359 2) 9219 586

(+359 2) 9219 587

(+359 2) 9219 588

(+359 2) 9219 583

етаж 1, стая 67
етаж 1, стая 68

етаж 1, стая 75

етаж 1, стая 76

етаж 1, стая 80

етаж 1, стая 85

етаж 1, стая 92

етаж 1, стая 94

Личен Състав

(+359 2) 9219 463 етаж 1, стая 86

Старши специалист, стажанти и съдебни заседатели

(+359 2) 9219 417 етаж 1, стая 84

Стара архива

(+359 2) 9219 479 сутерен, стая 84

Счетоводство

(+359 2) 9219 627 сутерен, стая 79а

Домакин

(+359 2) 9219 319 сутерен, стая 79б

Каса

(+359 2) 9219 398 сутерен, стая 80

Каса фирмено отделение

(+359 2) 9219 419 сутерен, стая 73

Уредници зали

(+359 2) 9219 528 етаж 1, стая 91

Ксерокс

(+359 2) 9219 527 етаж 1, стая 96

Вписване в ТР

(+359 2) 9219 589 сутерен,

Адвокатска стая

(+359 2) 9219 552

етаж 1, стая 8

Председател

  етаж 1, стая 10

Зам председатели

 

етаж 1, стая 12, 13

            14, 15, 16

 начало на страницата

 

Софийски окръжен съд (СОС) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 438 сутерен, стая 74б

Съдебен Администратор

e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg

(+359 2) 9212 242, 9862368 партер, стая 55

Административен секретар

(+359 2) 9219203 партер, стая 55

Наказателно деловодство

(+359 2) 9219 572 сутерен, стая 74б

Гражданско деловодство

(+359 2) 9219 204, 986 23 29

сутерен, стая 74б

Търговско деловодство

(+359 2) 9219 215 сутерен, стая 74

Фирмено отделение

(+359 2) 9219 215 сутерен, стая 74

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 451 сутерен, стая 65

Съдебни секретари

Гражданско отделение

Наказателно отделение


(+
359 2)
9219 438

(+359 2) 9219 572


сутерен, стая 74 б

сутерен, стая 74 б

Председател

(+359 2) 9219 203

(+359 2) 9815742 факс

партер, стая 54

Зам председател

(+359 2) 9219 574 партер, стая 53
 

 начало на страницата

 

Военно-апелативен съд (ВАС) web site
e-mail: vasbg@dir.bg

Регистратура

(+359 2) 9219 715 партер, стая 35

Деловодство

(+359 2) 9219 607, 617

(+359 2) 980 99 98 факс

партер, стая 67

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 618

партер, стая 68

Съдебни секретари

(+359 2) 9219 619 партер, стая 69

Съдебен администратор

(+359 2) 9219 611 партер, стая 42

Председател

(+359 2) 9219 610 партер, стая 41

Зам председатели

(+359 2) 9219 613

партер, стая 43

 начало на страницата

 

 

Софийски военнен съд (СВС) web site
e-mail: svs1990@abv.bg

Съдебен администратор

(+359 2) 9219 358 партер, стая 57

Деловодство

(+359 2) 9219 498

(+359 2) 980 00 61 факс

партер, стая 63

Гл. специалист- човешки ресурси

(+359 2) 9219 340

 
партер, стая 57

Регистратура КИ

(+359 2) 9219 361 етаж 2, стая 100

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 497 партер, стая 66

Съдебни секретари

(+359 2) 9219 713
(+359 2) 9219 349
партер, стая 64
партер, стая 65

Системен администратор

(+359 2) 9219 713 партер, стая 64

Председател

  партер, стая 62

Зам председател

  партер, стая 56

 начало на страницата

 

Върховна касационна прокуратура (ВКП) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 476 етаж 4, стая 58

Дирекция

(+359 2) 8036032 пл. „Света Неделя“ 1, етаж 2

Човешки ресурси

(+359 2) 8036036 пл. „Света Неделя“ 1, етаж 2

Счетоводство

(+359 2) 9817145 пл. „Света Неделя“ 1, етаж 6

Каса

(+359 2) 8036026 пл. „Света Неделя“ 1, етаж 6

Отдел "Връзки с общественността"

e-mail: press@prb.bg

(+359 2) 9219 209

(+359 2) 9815832 факс

етаж 4, стая 62

 

   

 начало на страницата

 

Софийска градска прокуратура (СГП) web site

Информационен център

(+359 2) 9219 473 партер, стая 79

Регистратура

(+359 2) 9219 249 етаж 2

Съдебен администратор

(+359 2) 9219 200, 297 етаж 2, стая 49

Деловодства

(+359 2) 9219 507, 207, 372 етаж 2, стая 73
  (+359 2) 9219 211, 210 етаж 2, стая 72

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 377 етаж 2, стая 47

Регистратура КИ

(+359 2) 9219 343, 634 етаж 2, стая 8

 начало на страницата

 

Охрана на съдебната власт
Областно звено, София град

Дежурен

(+359 2) 9219 595  

 начало на страницата

 

Информационно обслужване АД web site

Изчислителен център

(+359 2) 9219 314 сутерен, стая 77

Инфо магазин 2

(+359 2) 980 42 90 сутерен, стая 77

 начало на страницата