Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

Решения на съда

През последните две години бяха стартирани и завършени няколко собствени разработки на съда, касаещи търсенето на дела, актове и съдебна практика предназначени да обслужват широк кръг от потребители - страните по делата; адвокати, студенти, сдружения и НПО; магистрати и др. Използвайте предоставените по-долу форми (инструменти) в зависимост от предназначението и целта на търсене. Подробно описание и инструкции за ползване можете да намерите на последния ред.

 

 

Търсене в текста на съдебния акт ─

 

 Данни за тълкувателни дела─

 

 Използване на референтни показатели ─

 

 За търсене на съдебна практика ─

 

 За страните по делата ─

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ФОРМА (Инструмент)

 А  Б  В  Г

 Д

Търсене на данни за преписки, дела и съдебни актове по деловодни данни

 

Използвайте тази форма, когато имате за цел намирането на конкретна преписка или дело. Предназначението и е главно да обслужва страните по делата. Извежда се информация за деловодните параметри на дадено дело, насрочени заседания, както и за постановени съдебни актове и текста на самите актове.

А
       
Решения на ВКС по дела с изключителен интерес
 

В тази секция се публикуват съдебни актове на дела с изключителен обществен интерес. Те представляват извадка от деловодната система, което означава, че могат да бъдат търсени чрез всички други форми, поддържани от сайта на ВКС

         
Тълкувателни дела
 

Към настоящият момент тълкувателните дела и решения на ВКС не могат да бъдат търсени с някоя от предлаганите тук форми. Те обаче са сравнително малко на брой и са публикувани изцяло в тази секция. Номерацията им е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година. Има отделна номерация за решения, взети от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии

 

Б

 

Г

 
Търсене чрез деловодни данни и референтни показатели
 

Тази форма е предназначена за търсене на съдебна практика по зададена проблематика. Чрез нея могат да се задават както деловодни параметри, така и референтни показатели. На практика, това е инструмента с който може да се задават най-много критерии за търсене.

 

Б

В

 

Д

Търсене чрез азбучен индекс на ключовите фрази
 

Тази форма (инструмент) дава възможност за преглед и разглеждане на набор от съдебни актове, групирани по ключови фрази. В същото време има възможност за бърз преход към друг набор от актове, групирани по друга ключова фраза. По този начин можем да се ориентираме и „разлистим” широкоспектърен набор от класифицирана съдебна практика и тематика, а в последствие да търсим по-прецизно с предишния инструмент.

 

Б

В

   
Речник на ключови фрази          
 

Извеждат се списъците с ключови фрази (речници), чрез които се класифицират съдебните актове поотделно за всяка колегия. Чрез избор на дадена ключова фраза се предоставя списък с препратки към всички актове класифицирани с тази фраза. Формата дава възможност на потребителя да се ориентира в обхвата и детайлите на формираните речници.

 

Б 

В

   

Подробно описание и инструкции за използване