Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Решения на ВКС
по дела с изключителна значимост и интерес

В тази секция се публикуват съдебни актове на дела и мотиви към тях с изключителен обществен интерес. Те представляват извадка от деловодната система, което означава, че могат да бъдат търсени чрез всички други форми поддържани от сайта на ВКС.

 

bullet

Решение по наказателно дело № 945/2017 г. (за причиняване на смърт на дете след операция на сливици)

bullet

Решение по наказателно дело № 1234/2017 г. (за причиняването на смъртта на Цветомир Христов по време на технопарти в Камен бряг)

bullet

Решение по наказателно дело № 948/2017 г. (срещу Филип Михайлов за причинена смърт на две деца при управление на МПС край с. Лесидрен)

bullet

Решение по наказателно дело № 923/2017 г. (срещу бившия депутат Александър Методиев за хулиганство)

bullet

Решение по наказателно дело № 46/2018 г. (срещу бившия общински съветник от партия „Атака“ в Силистра Живко Димов за предоставяне на заеми срещу лихви)

bullet

Определение по к.н.ч.д. 140/2018 г. (спор за подсъдност за разглеждане на частна жалба на Живко Мартинов)

bullet

Решение по наказателно дело № 686/2017 г. (срещу бившия директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол за сключена неизгодна сделка)

bullet

Решение по наказателно дело № 999/2017 г. (за опита за убийство на Кирил Киров през 2003 г.)

bullet

Решение по наказателно дело № 1185/2017 г. (срещу бивш футболист на ПФК „Славия“ за причиняване на смърт по непредпазливост)

bullet

Решение по наказателно дело № 1092/2017 г.

bullet

Решение по наказателно дело № 407/2017 г. (т. нар. дело Килърите)

bullet

Решение по наказателно дело № 589/2017 г. (делото срещу следователя Боян Боянов за документна измама)

bullet

Решение по наказателно дело № 535/2017 г. (дело за подкуп срещу служители в Държавен фонд „Земеделие“)

bullet

Решение по дело № 34/2017 г. на петчленен състав на ВКС и ВАС (образувано по жалба на Методи Лалов срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите)

bullet

Решение по наказателно дело № 8/2017 г. (делото срещу бившия кмет на Община Белоградчик)

bullet

Решение по наказателно дело № 402/2017 г. (делото срещу Петко Петков от гр. Лясковец)

bullet

Решение по наказателно дело № 114/2017 г. (дело срещу организирана престъпна група, създадена за изготвяне и прокарване в обръщение на неистински платежни инструменти)

bullet

Решение по наказателно дело № 183/2017 г. (делото срещу Иво Радев – прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, бивш административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен)

bullet

Решение по наказателно дело № 53/2017 г. (делото срещу Петко Арнаудов - бивш кмет на Община Царево)

bullet

Решение по наказателно дело № 117/2017 г. (делото срещу Недрет Неджибов – публичен изпълнител при РД към АДВ – Варна)

bullet

Решение по наказателно дело № 1171/2016 г. (искания от осъдени по делото „Анчови“ за възобновяване на наказателното производство)

bullet

Решение № 57/19.04.2017 г. по наказателно дело № 161/2017 г. (делото срещу Владимира Янева)

bullet

Решение № 197/08.03.2017 г. по касационно дело № 573/2016 г. (делото срещу Бейсим Шукри – бивш кмет на община Исперих)

bullet

Решение № 33/08.02.2017 г. по касационно дело № 25/2017 г. (делото срещу бившия съдия от Русе Николай Стефанов)

bullet

Решение № 173/31.01.2017 г. по касационно дело № 616/2016 г. (тройния разстрел в с. Куманово)

bullet

Решение № 278/20.12.2016 г. по касационно дело № 1055/2016 г. (делото Христо Бисеров)

bullet

Решение № 174/07.11.2016 г. по касационно дело № 685/2016 г. (САПАРД)

bullet

Определение № 110/17.10.2016 г. по касационно частно дело № 1013/2016 г. (определяне на подсъдност по делото за взривовете в с.Горни Лом)

bullet

Решение № 79/17.08.2016 г. по дело № 194/2016 г. (делото срещу Веселин Георгиев, в качеството му на изпълнителен директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура")

bullet

Решение № 57/6.07.2016 г. по дело № 5932/2015 г. (съдебен спор между Държавата и „Литекс пропърти” ЕАД за имоти в гр. Шабла)

bullet

Определение № 172/06.07.2016 г. по дело 3343/15 г. (делото на КТБ)

bullet

Решение Nr 452/ 04.07.2016 г. по дело 1497/2015 г. (делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина)

bullet

Определение № 69/01.07.2016 г. по касационно частно дело № 661/2016 г. (делото срещу Иван Евстатиев)

bullet

Присъда Nr 156/ 23.06.2016 г. по дело 107/2016 г.

bullet

Решение Nr 158/ 13.06.2016 г. по дело 509/2016 г. (делото за убийството на студентката Вероника Здравкова)

bullet

Решение Nr 120/ 08.06.2016 г. по дело 400/2016 г. (делото срещу срещу Виолета Илиева – Николова – бивш изпълнителен директор на Агенцията по вписвания, и Тотка Стоилова – бивш финансов контрольор при Агенцията по вписвания)

bullet

Решение Nr 26/ 07.06.2016 г. по дело 1626/2015 г. (делото срещу срещу бившия заместник-кмет на община Плевен Алексей Зелов)

bullet

Решение Nr 92/ 01.06.2016 г. по дело 241/2016 г. (делото срещу Тихомир Томов – бивш зам.-кмет на община Стара Загора)

bullet

Решение Nr 371/ 19.05.2016 г. по дело 844/2015 г. (делото срещу Златко Баретата)

bullet

Решение Nr 94/ 18.05.2016 г. по дело 279/2016 г. (делото срещу Стивън Мейсън Кристофър)

bullet

Решение Nr 77/ 20.04.2016 г. по дело 215/2016 г. (делото срещу Атанаска Георгиева, умишлено умъртвила малолетната Александра Тодорова в гр. Поморие)

bullet

Присъда Nr 87/ 18.04.2016 г. по дело 98/2015 г. (делото за грабежа на семейство Анчови в с.Чепинци през 1998 г.).

Mотиви по КНОХД No 98/2015г.

bullet

Решение Nr 17/ 07.04.2016 г. по дело 1186/2015 г. (делото срещу бившия съдия Славчо Петков)

bullet

Решение Nr 455/ 29.03.2016 г. по дело 1393/2015 г. (делото срещу Наско Анастасов – бивш областен управител на Разград)

bullet

Решение Nr 403/ 28.03.2016 г. по дело 1345/2015 г. (делото срещу бившия прокурор Илиан Георгиев)

bullet

Решение Nr 300/ 21.03.2016 г. по дело 671/2015 г. (делото за смъртта на Лора Казанлиева, убита на пешеходна пътека във Варна )

bullet

Решение Nr 413/ 23.03.2016 г. по дело 1455/2015 г. (делото срещу Ем. Азов и М. Миков – умишлено умъртвили бременна жена в „Красна поляна” през 2013 г.)

bullet

Решение Nr 373/ 22.03.2016 г. по дело 837/2015 г. (делото на Румен Рашев – бивш кмет на община Велико Търново)

bullet

Решение Nr 436/ 11.03.2016 г. по дело 1094/2015 г. (делото за причиняването на смъртта на Ангел Димитров)

bullet

Решение Nr 31/ 11.02.2016 г. по дело 1509/2015 г. (делото срещу Адил Решидов – бивш кмет на община Исперих, за нецелево разходване на бюджетни средства, от което са настъпили вредни последици за държавата)

bullet

Решение Nr 430/ 26.01.2016 г. по дело 1454/2015 г. (делото на Цветан Цветанов по обвинение за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване – постановени от него шест отказа за разпореждане за подслушване на три лица)

bullet

Решение Nr 410/ 11.01.2016 г. по дело 3483/2015 г. (оставя в сила решение по внохд №1262/15 година на Апелативен съд – гр. Бургас, с което е изменена присъда по нохд №95/15 на Окръжен съд - гр. Бургас.)

bullet

Решение Nr 227/ 22.12.2015 г. по дело 3483/2015 г. (отказано вписване в Регистъра на политическите партии по партида на ПП ”БЗНС” на промени в ръководните органи)

bullet

Решение Nr 426/ 10.12.2015 г. по дело 1278/2015 г. (делото на Йордан Тонов)

bullet

Решение Nr 374/ 19.11.2015 г. по дело 1107/2015 г. (делото на Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД)

bullet

Определение Nr 421/ 18.11.2015 г. по дело 1194/2015 г. (делото на бившия банкер Иван Китов)

bullet

Решение Nr 136/ 29.10.2015 г. по дело 196/2015 г. (делото на Филип Златанов)

bullet

Решение Nr 326/ 21.10.2015 г. по дело 746/2015 г. (делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия” през 2011 г.)

bullet

Решение Nr 254/ 20.10.2015 г. по дело 515/2015 г. (делото на Цветан Цветанов по обвинение за длъжностно присвояване)

bullet

Решение Nr 308/ 12.10.2015 г. по дело 974/2015 г. (делото за убийството на Надежда Куцкова)

bullet

Решение Nr 10/ 07.10.2015 г. по дело 1646/2014 г. (делото срещу бившия председател на Административен съд - Варна, Анелия Цветкова)

bullet

Решение Nr 24/ 24.09.2015 г. по дело 1442/2014 г. (делото срещу Георги Славов, кмет на гр. Ямбол)

bullet

Решение Nr 242/ 24.09.2015 г. по дело 601/2015 г. (делото за убийството на Милчо Бонев – Бай Миле и охраната му)

bullet

Решение Nr 306/ 17.09.2015 г. по дело 247/2015 г. (делото на Тошко Добрев - бивш изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД)

bullet

Решение Nr 129/ 16.09.2015 г. по дело 2081/2015 г. тказ за вписването в Регистъра на политическите партии на промени по партидата на политическа партия „Обединена социалдемокрация”)

bullet

Присъда No 333/16.09.2015 г. по к.д. 897/2015 г.

bullet

Решение Nr 128/ 08.09.2015 г. по дело 1979/2015 г. (отказ за вписване в Регистъра на политическите партии на промени по партидата на политическа партия „Българска национално-радикална партия”)

bullet

Решение Nr 272/ 28.08.2015 г. по дело 596/2015 г. (делото на адвокат Венцислав Точков)

bullet

Решение Nr 105/ 28.08.2015 г. по дело 1974/2015 г. (допускане на вписване в Регистъра на политическите партии в Софийски градски съд на ПП „Движение за благоденствие и възход")

bullet

Решение Nr 104/ 28.07.2015 г. по дело 1961/2015 г. тказ за вписване на промени в ръководството на ПП „Съюз на комунистите в България“)

bullet

Решение Nr 256/ 27.07.2015 г. по дело 635/2015 г. (делото за „козирката-убиец“ във Варна)

bullet

Решение Nr 112/ 27.07.2015 г. по дело 2024/2014 г. (делото на Добрин Папуров – директор на болница в Търговище)

bullet

Решение Nr 99/ 15.07.2015 г. по дело 617/2015 г. (неравноправна клауза от Общите условия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД)

bullet

Решение Nr 122/ 17.07.2015 г. по дело 168/2015 г. (делото смъртта на Ангел Димитров - Чората)

bullet

Решение Nr 143/ 16.07.2015 г. по дело 314/2015 г. (делото за убийството на полицай Филип Филипов в с. Куманово, общ. Варна)

bullet

Решение Nr 84/ 14.07.2015 г. по дело 1928/2014 г. (делото срещу бившия прокурор Румен Пенев)

bullet

Решение Nr 278/ 09.07.2015 г. по дело 638/2015 г. (делото срещу шофьора прегазил Паоло в гр.Стара Загора)

bullet

Решение Nr 32/ 01.07.2015 г. по дело 1866/2014 г. (делото на Мария Димова, бивш областен управител на Русе)

bullet

Решение Nr 211/ 25.06.2015 г. по дело 383/2015 г. (делото на Салахедин Бин Аладин и Александър Росенов Симеонов)

bullet

Решение Nr 158/ 19.06.2015 г. по дело 1559/2014 г. (делото на Цветан Цветанов по обвинение за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване срещу три лица)

bullet

Решение Nr 493/ 15.06.2015 г. по дело 1559/2014 г. (делото "Килърите")

bullet

Решение Nr 172/ 12.06.2015 г. по дело 161/2015 г. (делото на Адил Решидов – бивш кмет на гр. Исперих)

bullet

Решение Nr 218/ 10.06.2015 г. по дело 430/2015 г. (делото за убийството на Борислав Енев в гр. Аксаково)

bullet

Решение Nr 458/ 04.06.2015 г. по дело 1216/2014 г. (делото на Мария Мургина)

bullet

Определение Nr 276/ 03.06.2015 г. по ч.т.дело 1469/2015 г. (Петър Маринов и „Месокомбинат Варна“АД срещу „Инвестбанк“АД)

bullet

Решение Nr 184/ 01.06.2015 г. по дело 356/2015 г. (делото на Адриан Ангелов)

bullet

Решение Nr 43/ 27.05.2015 г. по дело 1913/2014 г. (делото за убийството на Севиля Райчева)  

bullet

Решение Nr 191/ 27.05.2015 г. по дело 301/2015 г. (делото на Евелин Банев – Брендо)

bullet

Решение Nr 109/ 20.05.2015 г. по дело 251/2015 г. (делото на Атанас Тодоров Гурков - кмет на с. Ковачите, общ. Сливен)

bullet

Решение Nr 180/ 18.05.2015 г. по дело 412/2015 г. (делото на Атанас Асенов)

bullet

Решение Nr 143/ 18.05.2015 г. по дело 350/2015 г. (делото на Майя Попова)

bullet

Решение Nr 171/ 15.05.2015 г. по дело 178/2015 г. (делото на Вальо бореца)

bullet

Решение Nr 141/ 12.05.2015 г. по дело 1476/2014 г. (делото за убийството край река Камчия)

bullet

Решение Nr 195/ 12.05.2015 г. по дело 171/2015 г. (делото на Десислава Дишлиева – балдъзата на Брендо)

bullet

Решение Nr 151/ 27.04.2015 г. по дело 334/2015 г. (делото за изнасилване и за грабеж, придружен с убийство на Анастасия Кечеджиева)

bullet

Решение Nr 74/ 20.04.2015 г. по дело 1893/2014 г. (делото на Октай Енимехмедов)

bullet

Решение Nr 143/ 03.04.2015 г. по дело 132/2015 г. (делото на Венцислав Стефанов Чамурджиев - бивш общински съветник в Бургас и адвокат)

bullet

Решение Nr 25/ 01.04.2015 г. по дело 1325/2014 г. (делото на Стоян Атанасов Дулев – бивш кмет на Община Велинград)

bullet

Решение Nr 120/ 31.03.2015 г. по дело 64/2015 г. (делото за убийството на Павлинка Йовчева - регионален директор на „Банкиране на дребно” в Уникредит Булбанк в гр. Бургас)

bullet

Решение Nr 89/ 24.03.2015 г. по дело 1965/2014 г. (по искането на градския прокурор при Софийска градска прокуратура)

bullet

Решение Nr 37/ 24.03.2015 г. по дело 1583/2014 г. (делото за убийството на адвокат Надежда Георгиева от Ямбол)

bullet

Решение Nr 73/ 19.03.2015 г. по дело 2026/2014 г. (делото на Йордан Сачанов - началник на Общинска служба „Земеделие и гори” гр. Несебър)

bullet

Решение Nr 372/ 16.03.2015 г. по дело 1098/2014 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 510/12.03.2015 г. по дело 1674/2014 г. (делото на бившия изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Виолета Илиева-Николова, на бившия директор на дирекция в Агенцията по вписванията - Раина Иванова и бившия финансов контрольор в същата агенция -Тотка Стоилова)

bullet

Определение Nr 123/05.03.2015 г. по дело 7020/2014 г. (делото за собствеността на манастира „Св.Св. Кирик и Юлита“)

bullet

Решение Nr 25/27.02.2015 г. по дело 5326/2014 г. (делото за собствеността на петте средновековни църкви в с. Арбанаси)

bullet

Решение Nr 400/13.02.2015 г. по дело 1249/2014 г. (делото на Митхат Мехмедов Табаков – бивш кмет на Община Дулово)

bullet

Решение Nr 430/06.02.2015 г. по дело 1289/2014 г. (делото на Славчо Петков – съдия от ОС-Велико Търново)

bullet

Решение Nr 189/03.02.2015 г. по дело 515/2014 г. (делото на Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров)

bullet

Решение Nr 394/26.01.2015 г. по дело 1233/2014 г. (делото на Христофорос Никос Аманатидис)

bullet

Решение Nr 287/30.12.2014 г. по дело 2058/2013 г. (делото на Христос Ганидис)

bullet

Решение Nr 490/22.12.2014 г. по дело 1369/2014 г. (делото на Владимир Бошнаков)

bullet

Решение Nr 450/19.12.2014 г. по дело 1356/2014 г. (делото за убийството на Стоян Балтов)

bullet

Решение Nr 389/13.12.2014 г. по дело 1379/2014 г. (делото срещу бившия шеф на „Информационно обслужване")

bullet

Решение Nr 317/19.12.2014 г. по дело 621/2014 г. (опитът за убийство пред дискотека "Биад")

bullet

Решение Nr 439/02.12.2014 г. по дело 1461/2014 г. (катастрофата на "Цариградско шосе")

bullet

Решение Nr 364/14.10.2014 г. по дело 1023/2014 г. (делото за "козирката-убиец" във Варна)

bullet

Разпореждане по дело 1827/2012 г. (братя "Галеви")

bullet

Решение Nr 325/23.09.2014 г. по дело 917/2014 г. (делото "Бай Миле")

bullet

Решение Nr.213 / 25.7.2014 г. (искане на главния прокурор за възобновяване делото "Стройинвест" на Йордан Лечков)

bullet

Решение Nr 242/ 08.07.2014 г. по дело 579/2014 г. (делото на Христо Ковачки)

bullet

Решение Nr 292/ 02.07.2014 г. по дело 804/2014 г. (делото за убийството на Мирослава от Перник)

bullet

Решение Nr 145/ 01.07.2014 г. по дело 206/2014 г. (делото "Наглите")

bullet

Решение Nr 211/ 16.06.2014 г. по дело 597/2014 г. (делото за банковия обир в Сливен)

bullet

Решение Nr 138/ 05.06.2014 г. по дело 219/2014 г. (делото на Румен Рашев)

bullet

Решение Nr 485/ 26.05.2014 г. по дело 1740/2013 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 27/ 21.05.2014 г. по дело 1746/2013 г. (делото "Белнейски")

bullet

Решение Nr 592/ 15.05.2014 г. по дело 2115/2013 г. (делото на военния прокурор Илиан Георгиев)

bullet

Решение Nr 69/ 28.04.2014 г. по дело 1392/2013 г. (делото на Димитър Кънчев)

bullet

Решение Nr 120/ 11.04.2014 г. по дело 228/2014 г. (делото на Вальо бореца)

bullet

Решение Nr 17/ 31.03.2014 г. по дело 2247/2013 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 562/31.03.2014 г. по дело 1897/2013 г. (делото на прокурора от ВКП)

bullet

Решение Nr 414/27.03.2014 г. по дело 1356/2013 г. (делото на Женя Тодорова)

bullet

Решение Nr 95/19.03.2014 г. по дело 38/2014 г. (делото на Мария Златанова)

bullet

Решение Nr 89/17.03.2014 г. по дело 121/2014 г. (делото "Хидросистеми-Сливен")

bullet

Решение Nr 568/12.03.2014 г. по дело 903/2014 г. (делото "Сапард")

bullet

Решение Nr 465/26.02.2014 г. по дело 1654/2013 г. (делото на Тошко Добрев)

bullet

Решение Nr 44/07.02.2014 г. по дело 2253/2013 г. (делото за убийството на Мастара)

bullet

Решение Nr 511/07.02.2014 г. по дело 1719/2013 г. (делото за Христо Върбанов)

bullet

Решение Nr 13/28.01.2014 г. по дело 2236/2013 г. (делото за обира на инкасото в Пловдив)

bullet

Решение Nr 560/20.01.2014 г. по дело 1637/2013 г. (делото "Напоителни системи ЕАД"-Сливен)

bullet

Решение Nr 388/07.01.2014 г. по дело 1255/2013 г. (делото за катастрофата в Симеоновград)

bullet

Решение Nr 417/06.01.2014 г. по дело 1629/2013 г. (делото за банковия обир в Сливен)

bullet

Решение Nr 568/02.01.2014 г. по дело 1918/2013 г. (делото на семейство Анчови)

bullet

Решение Nr 524/16.12.2013 г. по дело 1664/2013 г. (делото на Костадин Тасев)

bullet

Решение Nr 221/06.12.2013 г. по дело 3502/2013 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 410/ 04.12.2013 г. по дело 1479/2013 г. (делото "Соло")

bullet

Решение Nr 488/ 18.11.2013 г. по дело 1612/2013 г. (делото на шуменския прокурор Румен Пенев)

bullet

Решение Nr 356/ 25.09.2013 г. по дело 1097/2013 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 265/16.09.2013 г. по дело 744/2013 г. (делото "Николай Методиев")

bullet

Решение Nr 565/11.09.2013 г. по дело 1591/2012 г. (делото "Христо Ковачки")

bullet

Решение Nr 170/19.07.2013 г. по дело 395/2013 г. (делото "Бай Миле")

bullet

Решение Nr 273/18.07.2013 г. по дело 728/2013 г. (делото Ивайло Иванов - Рамбо)

bullet

Решение Nr 127/16.07.2013 г. по дело 153/2013 г. (делото на Кардам )

bullet

Решение Nr 516/12.07.2013 г. по дело 799/2012 г. (делото на Христо Порточанов )

bullet

Решение Nr 328/11.07.2013 г. по дело 1013/2013 г. (делото на Лидия Шулева)

bullet

Решение Nr 224/01.07.2013 г. по дело 479/2013 г. (делото на прокурора от Плевен)

bullet

Решение Nr 340/25.06.2013 г. по дело 1064/2013 г. (делото на Марияна Карабулева)

bullet

Решение Nr 322/25.06.2013 г. по дело 729/2013 г. (делото на Йосиф Йосифов-Йоско)

bullet

Решение Nr 160/20.06.2013 г. по дело 428/2013 г. (делото за убийството на Пресиян)

bullet

Решение Nr 234/13.06.2013 г. по дело 733/2013 г. (делото "Чакъра")

bullet

Решение Nr 281/04.06.2013 г. по дело 791/2013 г. (делото на Николай Цонев)

bullet

Решение Nr 117/04.06.2013 г. по дело 2175/2012 г. (делото на Симеон Йосифов)

bullet

Определение Nr 167/03.06.2013 г. по дело 3502/2013 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 494/29.05.2013 г. по дело 1722/2012 г. (делото на Валентин Димитров)

bullet

Решение Nr 9/27.05.2013 г. по дело 597/2012 г. (делото на Димитър Кънчев)

bullet

Определение Nr 75/21.05.2013 г. по дело 932/2013 г. (делото на Мирослава Тодорова срещу Цветан Цветанов)

bullet

Решение Nr 22/16.05.2013 г. по дело 2241/2012 г. (делото на Мария Мургина)

bullet

Решение Nr 574/08.05.2013 г. по дело 1902/2012 г. (двойното убийство край река Камчия)

bullet

Решение Nr 2/07.05.2013 г. по дело 2240/2012 г. (делото "Софийски имоти")

bullet

Решение Nr 106/23.04.2013 г. по дело 2203/2013 г. (делото за избор на висши органи на адвокатурата)

bullet

Решение Nr 601/23.04.2013 г. по дело 1941/2012 г. (делото за побоя на язовир Искър през 1999 г.)

bullet

Решение Nr 37/18.04.2013 г. по дело 1990/2012 г. (Росен Маринов и Раиф Мустафа)

bullet

Решение Nr 27/08.04.2013 г. по дело 2162/2012 г. (делото за "козирката-убиец" във Варна)

bullet

Решение Nr 135/04.04.2013 г. по дело 2298/2012 г. (делото за убитото дете на пешеходна пътека в Русе)

bullet

Решение Nr 606/21.03.2013 г. по дело 1746/2012 г. (делото за въоръжения грабеж на семейство Анчови от село Чепинци)

bullet

Решение Nr 447/14.03.2013 г. по дело 1399/2012 г. (бившият земеделски министър Венцислав Върбанов )

bullet

Решение Nr 619/23.01.2013 г. по дело 1858/2012 г. (взрива на ул. "Княз Борис I")

bullet

Решение Nr 450/22.01.2013 г. по дело 1578/2012 г. (делото на съдия Маринов)

bullet

Решение Nr 526/21.12.2012 г. по дело 1825/2012 г. (делото на Красьо Черния)

bullet

Решение Nr 452/10.12.2012 г. по дело 1634/2012 г. (делото на бившия председател на СРП Славчо Кържев)

bullet

Решение Nr 518/23.11.2012 г. по дело 1548/2012 г. (делото за “Държавния резерв”)

bullet

Решение Nr 347/19.11.2012 г. по дело 788/2012 г. (Банковия обир в гр. Сливен)

bullet

Решение Nr 420/15.11.2012 г. по дело 1251/2012 г. (Ангелина Димитрова)

bullet

Решение по дело 72/2012 г. (делото "Белнейски")

bullet

Решение по дело 1019/2012г. (делото на Кирил Рашков - внук)

bullet

Решение по дело 1185/2012 г.

bullet

Решение по дело 1208/2012 г. (убийството в гр. Мездра)

bullet

Решение по дело 485/2012 г. (Йордан Опиц)

bullet

Решение по дело 385/2012 г. (Избор на висши органи на адвокатурата)

bullet

Решение Nr 309/13.06.2012 г. по дело 888/2012 г. (Михаил Лещарски)

bullet

Решение Nr 160/ 10.07.2012 г. по НД 253/2012 г. (Иса Бесоолу)

bullet

Решение Nr 339/ 09.07.2012 г. по НД 1018/2012 г. (Кирил Рашков)

bullet

Определение Nr 518/ 05.07.2012 г. по ТД 1258/2011 (делото за Пловдивския панаир)

bullet

Решение Nr 278/ 05.07.2012 г. (делото за смъртта на Лора Казанлиева, убита на пешеходна пътека във Варна )

bullet

Решение Nr 181/ 22.06.2012 г. (делото за "албанската сделка" )

bullet

Решение Nr 495/ 13.06.2012 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 282/ 13.06.2012 г. (делото на Николай Цонев)

bullet

Решение Nr 209/ 08.06.2012 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 177/ 08.06.2012 г. (делото на Красимир Горсов)

bullet

Решение Nr 17/ 01.06.2012 г. (делото на Николай Цонев)

bullet

Решение Nr 268/ 31.05.2012 г. (делото на Павел Чернев)

bullet

Решение Nr 247/ 29.05.2012 г. (делото на Румен Рашев)

bullet

Решение Nr 86/ 16.05.2012 г. (делото на Пламен Дишков-Кела)

bullet

Решение Nr 105/ 11.05.2012 г. (делото на експредседателя на Държавния резерв)

bullet

Решение Nr 253/ 10.05.2012 г. (делото на Йосиф Йосифов-Йоско)

bullet

Решение Nr 567/ 03.05.2012 г. (братя "Галеви")

bullet

Решение Nr 85/ 23.03.2012 г. (делото за тигрите на Дамбовеца)

bullet

Решение Nr 49/ 19.03.2012 г. (делото на "Крокодилите")

bullet

Решение Nr 50/ 15.03.2012 г. (делото за покушението срещу Илиян Варсанов)

bullet

Решение Nr 410/ 14.03.2012 г. (делото за катастрофата в местността Бакаджик)

bullet

Решение Nr 54/ 13.03.2012 г. (делото на Станислав Методиев - Сиси)

bullet

Решение Nr 507/ 29.02.2012 г. (делото на Росен Маринов и Раиф Мустафа)

bullet

Определение Nr 99/ 02.02.2012 г. (делото на Мирослава Тодорова)

bullet

Решение Nr 415/ 27.02.2012 г. (братя Маргини)

bullet

Решение Nr 18/ 07.02.2012 г. (делото на Георги Славов)

bullet

Определение Nr 99/ 02.02.2012 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 387/ 25.01.2012 г. (делото на Петър Петров-Амигоса)

bullet

Решение Nr 29/ 25.01.2012 г. (делото "Трамкар")

bullet

Решение Nr 643/ 18.01.2012 г. (делото на Фидел Беев)

bullet

Решение Nr 626/ 29.12.2011 г. ("черешовото убийство" в Кюстендил)

bullet

Определение Nr 523/ 07.12.2011 г. (взрива в мини Бобов дол)

bullet

Решение Nr 349/ 02.11.2011 г. (Петко Лисичков)

bullet

Решение Nr 144/ 31.10.2011 г. (Промени в Устава на БКП)

bullet

Решение Nr 160/ 11.10.2011 г. (Социалистическа партия "Български път")

bullet

Решение Nr 368/ 03.10.2011 г. (делото "Максим Савов")

bullet

Решение Nr 359/ 14.09.2011 г. (делото "Кардам")

bullet

Решение Nr 261/ 09.09.2011 г. (делото "Панюков")

bullet

Решение Nr 125/ 02.09.2011 г. (Промени в Устава на БЗНС-Пинчев)

bullet

Решение Nr 124/ 26.08.2011 г. (Промени в Устава на политическа партия "Дром")

bullet

Решение Nr 123/ 01.08.2011 г. (Промени в Устава на БКП)

bullet

Решение Nr 122/ 29.07.2011 г. (Зелена партия – Българските зелени)

bullet

Решение Nr 275/ 27.07.2011 г. (Джок Полфрийман)

bullet

Решение Nr 223/ 25.07.2011 г. (Тихомир Георгиев)

bullet

Решение Nr 121/ 22.07.2011 г. (Промени в Устава на БЗНС)

bullet

Решение Nr 256/ 13.07.2011 г. (Димитър Желязков)

bullet

Решение Nr 99/ 12.07.2011 г. (Христоско Вретенаров)

bullet

Решение Nr 331/ 07.07.2011 г. (прокуратурата да разследва големия Маргин)

bullet

Решение Nr 178/ 28.06.2011 г. (3000 лева глоба за следовател взел подкуп)

bullet

Решение Nr 187/ 28.06.2011 г. (делото на "Крокодилите")

bullet

Определение Nr 102/ 28.06.2011 г. (делото срещу Лечков)

bullet

Определение Nr 100/ 23.06.2011 г. (делото срещу Лечков)

bullet

Решение Nr 100/ 21.06.2011 г. (делото срещу убиеца на полицай от с. Енина)

bullet

Решение Nr 248/ 13.06.2011 г. (делото срещу учителката, обрала банка в Плевен)

bullet

Решение Nr 141/ 09.06.2011 г. (делото "Чората")

bullet

Решение Nr 487/ 03.06.2011 г. (делото срещу Николай Арабаджиев)

bullet

Определение Nr 83/ 17.05.2011 г. (дело срещу Лечков)

bullet

Решение Nr 523/ 07.04.2011 г. (делото срещу Иво Недялков)

bullet

Решение Nr 553/ 07.04.2011 г.( делото срещу Ивайло Иванов)

bullet

Решение Nr 28/ 01.04.2011 г. (делото срещу Асен Друмев)

bullet

Решение Nr 128/ 28.03.2011 г. (делото срещу Ивайло Дражев)

bullet

Решение Nr 118/ 18.03.2011 г. (делото срещу Росен Маринов и Раиф Мустафа)

bullet

Решение Nr 154/ 23.03.2011 г. (делото срещу Сиси)

bullet

Решение Nr 83/ 28.02.2011 г. (делото срещу Асен Друмев)

bullet

Решение Nr 106/ 18.02.2011 г. (делото срещу ексшефа на фонд „Земеделие”)

bullet

Решение Nr 579/ 31.01.2011 г. (делото за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 112/ 21.01.2011 г. (делото "Агробизнесбанк")

bullet

Решение Nr 554/ 19.01.2011 г.

bullet

Определение Nr 154/ 29.12.2010 г.

bullet

Решение Nr 295/ 02.12.2010 г.

bullet

Решение Nr 416/ 09.12.2010 г. (делото "Кембъла")

bullet

Решение Nr 424/ 01.11.2010 г.

bullet

Решение Nr 212/ 23.05.2008 г.

bullet

Решение Nr 393/ 14.10.2010 г. (делото за убиеца от Перник)

bullet

Решение Nr 99/ 16.09.2010 г. (делото "Белмекен")

bullet

Решение Nr 314/ 30.08.2010 г. (делото "Борилски")

bullet

Определение Nr 92/ 12.04.2010 г. (делото на старозагорските полицаи)

bullet

Решение Nr 159/ 12.04.2010 г. (делото "Иван Може")

bullet

Определение Nr 349/ 12.05.2010 г. (спора "Недим Генджев")

bullet

Определение Nr 63/ 04.05.2010 г. (делото "Борилски")

bullet

Решение Nr 159/ 12.04.2010 г. (делото "Трамкар")

bullet

Решение Nr 491/ 12.04.2010 г. (делото на Тихомир Георгиев)

bullet

Определение Nr 50/ 01.04.2010 г. (делото "Борилски")

bullet

Определение Nr 42/ 26.03.2010 г. (делото на Златко Баретата)

bullet

Решение Nr 71/ 26.03.2010 г. (делото  за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 25/ 12.03.2010 г. (делото на "Крокодилите")

bullet

Решение Nr 55/ 11.02.2010 г. (делото "Меджидиева")

bullet

Решение Nr 65/ 05.02.2010 г. (делото "Кембъла")

bullet

Решение Nr 376/ 02.02.2010 г. (делото "Куйович")

bullet

Решение Nr 538/ 20.01.2010 г. (делото "Чората")

bullet

Решение Nr 414/ 10.11.2009 г. (делото "Океански риболов")

bullet

Определение Nr 183/ 09.12.2009 г. (делото "Кремиковци")

bullet

Решение Nr 470/ 20.11.2009 г. (делото "Александров")

bullet

Определение Nr 635/ 16.11.2009 г. (делото за БФС)

bullet

Решение Nr 382/ 26.10.2009 г. (делото за т.нар."Пътен фонд")

bullet

Решение Nr 296/ 10.07.2009 г. (делото за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 262/ 28.07.2009 г. (делото "Иво Недялков")

bullet

Решение Nr 272/ 17.07.2009 г. (делото "Кембъла)

bullet

Решение Nr 3/ 17.07.2009 г.

bullet

Определение Nr 98/ 16.07.2009 г. (делото,,Галеви")

bullet

Решение Nr 329/ 14.07.2009 г. (делото "Валтер Папазки")

bullet

Определение Nr 389/ 30.06. 2009 г. (делото,,Мартин Димитров")

bullet

Решение Nr 3/ 15.06.2009 г. (делото "Меджидиева")

bullet

Определение Nr 84/ 12.06. 2009 г. (казуса "Галев")

bullet

Решение Nr 221/ 18.05.2009 г. (делото "Борилски")

bullet

Решение Nr 187/ 12.05.2009 г. (делото "Ставийски")

bullet

ВКС реши делото за регистрацията на лидера на СДС Мартин Димитров

bullet

Решение Nr 40/ 31.03.2009 г. (делото за оспорваните текстове от устава на СДС)

bullet

Решение Nr 558/ 25.02.2009 г. (делото за т.нар. „Град на мечтите”)

bullet

Решение Nr 10 / 18.02.2009 г. (делото за депутата  В.К.)

bullet

Решение Nr 450 / 04.12.2008 г. (делото "Опицвет")

bullet

Решение Nr 399 / 27.10.2008 г. (делото "Стависки")

bullet

Решение Nr 299 / 21.07.2008 г. (делото  за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 274 / 09.07.2008 г. (делото "Индиго")

bullet

Решение Nr 330 / 08.07.2008 г. (катастрофата на "Плиска")

bullet

Решение Nr 286 / 07.07.2008 г. (делото "Луканов")

bullet

Решение Nr 250 / 20.05.2008 г.

bullet

Решение Nr 211 / 20.05.2008 г.

bullet

Решение Nr 89 / 01.04.2008 г.

bullet

Решение по делото за убития таксиметров шофьор Е.Е.

bullet

Решение Nr 92 / 02.04.2008 г.

bullet

Решение Nr 876 / 14.12.2007г.

bullet

Решение Nr 1177 / 05.11.2007г.

bullet

Решение Nr 865 /13.12.2007.

bullet

Решение по делото за ОМО - "Илинден"

bullet

Решение по делото за катастрофата в река Лим

bullet

Решение по делото Иво Недялков

bullet

Решение по делото за убийството Андрей Луканов