Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Тълкувателни дела на ВКС

Номерацията на тълкувателните дела е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година. Има отделна номерация за решения взети от Общото събрание на Наказателна, Гражданска, Търговска колегии и Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК).

 

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Дело Заседания

Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване

21.06.2018 г.

Тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуване                                                             Определение

 

Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

08.02.2018 г.
07.12.2017 г.
26.10.2017 г.

Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване

15.03.2018 г.
01.03.2018 г.
18.01.2018 г.
14.12.2017 г.
26.10.2017 г.

Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

25.01.2018 г.
30.11.2017 г.
12.10.2017 г.

Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

23.11.2017 г.
02.11.2017 г.
19.10.2017 г.
05.10.2017 г.

Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

14.02.2018 г.
14.12.2017 г.
16.11.2017 г.
09.11.2017 г.
19.10.2017 г.
21.09.2017 г.
01.06.2017 г.

Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

28.09.2017 г.
15.06.2017 г.
18.05.2017 г.

Тълкувателно дело № 3 /2016 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС

Предложение на заместник председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

16.02.2017 г.

Тълкувателно дело № 2 /2016 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор

Искане от Екатерина Захариева - Министър на правосъдието

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за допълване                                                              Решение

06.10.2016 г.
12.07.2016 г.

Тълкувателно дело № 1 /2016 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

24.03.2016 г.

Тълкувателно дело № 4 /2015 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

25.11.2015 г.
19.11.2015 г.
11.11.2015 г.
29.10.2015 г.
01.10.2015 г.

Тълкувателно дело № 3 /2015 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

10.12.2015 г.
02.12.2015 г.
22.10.2015 г.
08.10.2015 г.

01.10.2015 г.
24.09.2015 г.
25.06.2015 г.

Тълкувателно дело № 2 /2015 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

11.06.2015 г.
21.05.2015 г.

16.04.2015 г.

Тълкувателно дело № 1 /2015 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                          Определение

25.06.2015 г.
21.05.2015 г.

12.03.2015 г.
19.02.2015 г.

Тълкувателно дело № 6 /2014 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

14.05.2015 г.
07.05.2015 г.
23.04.2015 г.
19.02.2015 г.
15.01.2015 г.
27.11.2014 г.

Тълкувателно дело № 5 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

16.12.2014 г.
13.11.2014 г.
09.10.2014 г.

Тълкувателно дело № 4 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

27.11.2014 г.
 26.06.2014 г. 

Тълкувателно дело № 3 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

13.11.2014 г.
 19.06.2014 г. 

Тълкувателно дело № 2 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

30.10.2014 г.
10.06.2014 г. 

Тълкувателно дело № 1 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчиците

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

15.01.2015 г.
27.11.2014 г.
22.05.2014 г.

Тълкувателно дело № 6 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

14.11.2013 г.

Тълкувателно дело № 5 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

14.11.2013 г.

Тълкувателно дело № 4 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

17.10.2013 г.

Тълкувателно дело № 3 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

26.09.2013 г.

Тълкувателно дело № 2 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

11.07.2013 г.

Тълкувателно дело № 1 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане от зам.-председателя на ВКС                                      Решение

21.02.2013 г.

Тълкувателно дело № 3 /2012 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

20.09.2012 г.

Тълкувателно дело № 2 /2012 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

19.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2012 г. ОСНК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

21.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2011 г. ОСНК
Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване                                                              Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2011 г. ОСНК
Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване                                                              Решение

 

Тълкувателно дело № 2  / 2010 г. ОСНК
Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване                                                              Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2010 г. ОСНК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 4 / 2009 г. ОСНК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 3 / 2009 г. ОСНК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 2 / 2009 г. ОСНК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2009 г. ОСНК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2008 г. ОСНК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 2 / 2007 г. ОСНК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2007 г. ОСНК                                    Решение

 

 

 
 
 

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Дело

Заседания

Тълкувателно дело № 6 / 2017 г. ОСГК
- заплащане дежурства военнослужещи
Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване

04.10.2018 г.
26.04.2018 г.

Тълкувателно дело № 5 / 2017 г. ОСГК
- чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за обединяване

обединено с № 4/2017 ОСГК
18.01.2018 г.

Тълкувателно дело № 4 / 2017 г. ОСГК
- чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за обединяване

18.01.2018 г.

Тълкувателно дело № 3 / 2017 г. ОСГК
- Пар. 1 на ЗД на ЗС
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

18.01.2018г.

Тълкувателно дело № 2 / 2017 г. ОСГК
- Закон за енергетиката- ползвател
Предложение на заместника на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване

Искане за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване

26.04.2018 г.
16.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2017 г. ОСГК
- чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ - адв. възнаграждение в нак. процес
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за присъединяване
Определение по чл.292 ГПК
Предложение на комисията
Становище на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за нов член на комисията
Разпореждане за насрочване

19.04.2018 г.
12.10.2017 г.
11.05.2017 г.

Тълкувателно дело4 / 2016 г. ОСГК
- Чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за покани

Разпореждане за насрочване

29.03.2018 г.
26.10.2017 г.

Тълкувателно дело № 3 / 2016 г. ОСГК
- Другарство- СИО

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

20.04.2017 г.
23.02.2017 г.
03.11.2016 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2016 г. ОСГК

- чл. 62 Закон за защита на потребителите

Искане от омбудсмана на Република България

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване                                                          Решение

20.04.2017 г.
13.04.2017 г.
29.09.2016 г.

Тълкувателно дело1 / 2016 г. ОСГК

- Родителски права

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

15.06.2017 г. 
06.04.2017 г.

Тълкувателно дело5 / 2015 г. ОСГК

- Публична продан - чл. 92 ЗС
Предложение от зам.-председателя на ВКС

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за определяне на допълнителни членове

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване                                                           Решение

04.05.2017 г.
11.05.2017 г.
17.11.2016 г.

Тълкувателно дело4 / 2015 г. ОСГК
- чл.109 ЗС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за определяне на членове на комисията

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

19.10.2017 г.
23.03.2017 г.
08.12.2016 г.
02.06.2016 г.
07.04.2016 г.

Тълкувателно дело3 / 2015 г. ОСГК

- чл. 23, ал. 2 СК
Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за определяне на докладчик

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за допълнителен член на комисията

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

15.03.2018 г.
14.12.2017 г.
02.02.2017 г.

Тълкувателно дело2 / 2015 г. ОСГК

- ЗУТОССР-разноски
Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

12.05.2016 г.
28.01.2016 г.

Тълкувателно дело1 / 2015 г. ОСГК
- Осиновяване

Писмо от председателя на ВКС до председателите на апелативните и окръжните съдилища

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

20.10.2016 г.
12.05.2016 г.

25.02.2016 г.
17.12.2015 г.

 

Тълкувателно дело8 / 2014 г. ОСГК
- чл. 53, ал. 2 ЗКИР

Разпореждане за образуване и насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

14.02.2016 г.
19.11.2015 г.
22.10.2015 г.
14.05.2015 г.
26.02.2015 г.

 

Тълкувателно дело7 / 2014 г. ОСГК
- ЗОДОВ - такса - Прокуратура на РБ

Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

05.11.2015 г.
28.05.2015 г.

Тълкувателно дело6 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

11.06.2015 г.
12.02.2015 г.

Тълкувателно дело5 / 2014 г. ОСГК
- ЖСК, ЕС, ЗКИР, СК, ЗС

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

26.05.2016 г.
22.10.2015 г.
11.12.2014 г.

Тълкувателно дело4 / 2014 г. ОСГК
- Собственост

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

04.02.2016 г.
10.12.2015 г.
22.10.2015 г.
15.12.2014 г.
04.12.2014 г.

Тълкувателно дело3 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 26 ЗЗД - невъзможен предмет

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

09.06.2016 г.
10.03.2016 г.
26.11.2015 г.
05.02.2015 г.

Тълкувателно дело2 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 62, ал.4 от Семейния кодекс

Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

29.01.2015 г.
16.10.2014 г. 

Тълкувателно дело1 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 358 КТ

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване                                                          Решение

29.04.2015 г.
30.04.2015 г.
30.10.2014 г.

Тълкувателно дело10 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 123, ал. 1 КТ във връзка с § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР

Разпореждане за образуване

Определение от с.з.

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

13.11.2014 г.
06.03.2014 г.

Тълкувателно дело9 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

27.11.2014 г.
08.05.2014 г.

Тълкувателно дело8 / 2013 г. ОСГК
- Дежурства, извънреден труд

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

30.10.2014 г.

06.03.2014 г.

Тълкувателно дело7 / 2013 г. ОСГК
- ЗОПДИППД /отм./

Искане от омбудсмана на Република България

Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

05.06.2014 г.
06.02.2014 г.

Тълкувателно дело6 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ- доказателствена тежест

Разпореждане за образуване

Определение за спиране

Определение за поправка на ОФГ

Определение за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

26.06.2014 г.
03.04.2014 г.
12.12.2013 г.

Тълкувателно дело № 5 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 2 ЗОДОВ- Представляване на държавата от съда

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

28.05.2015 г.
29.01.2015 г.
05.06.2014 г.
12.12.2013 г.

Тълкувателно дело4 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 333, ал. 4 КТ

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

28.11.2013 г.
16.05.2013 г. 

Тълкувателно дело3 / 2013 г. ОСГК
- Делба

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

28.11.2013 г.
14.11.2013 г.
13.06.2013 г.
 25.04.2013 г.

Тълкувателно дело2 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 225, ал. 3 КТ

Разпореждане за образуване

Определение от с.з.
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

 21.11.2013 г.
13.06.2013 г.
 25.04.2013 г.

Тълкувателно дело1 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 227 ЗЗД

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

03.10.2013 г.
04.04.2013 г.

Тълкувателно дело № 13 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 32, ал. 2 ЗС

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

21.03.2013 г.
14.02.2013 г.

Тълкувателно дело № 12 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 315, ал. 2 ГПК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

21.02.2013 г.
06.12.2012 г.

Тълкувателно дело № 11 / 2012 г. ОСГК
- Констативен нотариален акт-доказателствена сила

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

07.02.2013 г.
08.11.2012 г.
11.10.2012 г.

Тълкувателно дело № 10 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                                Решение

15.11.2012 г.
27.09.2012 г.

Тълкувателно дело № 9 / 2012 г. ОСГК
- § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

25.10.2012 г.
28.06.2012
г.

Тълкувателно дело № 8 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

27.09.2012 г.
17.05.2012 г.

Тълкувателно дело № 7 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 31, ал. 2 ЗС

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                                Решение

18.10.2012 г.
14.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 6 / 2012 г. ОСГК
- Делегиране на работодателска правоспособност

 Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

 Разпореждане за насрочване                                                              Решение

29.11.2012 г.
25.10.2012 г.

21.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 5 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 33, ал. 1 ЗС

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.11.2012 г.
21.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 4 / 2012 г. ОСГК
- Придобивна давност

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                                Решение

15.11.2012 г.
27.09.2012 г.

Тълкувателно дело № 3 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 537, ал. 2 ГПК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
                                                              Решение

01.11.2012 г.
28.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2012 г. ОСГК
- Дисциплинарно уволнение в срока на предизвестие

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                                Решение

11.10.2012 г.
07.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 69 ЗС

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Диспозитив на решение
                                                                       Решение

28.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 6 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Диспозитив                                                                                          Решение

26.04.2012 г.

Тълкувателно дело № 5 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Определение от с.з.                                                                             Решение

29.11.2012 г.
18.10.2012 г.

21.06.2012 г.
10.05.2012 г.
01.12.2011 г.

Тълкувателно дело № 4 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Решение по чл.290 ГПК                                                                        Решение

02.06.2011 г.

Тълкувателно дело № 3 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                                 Решение

12.05.2011 г.
15.12.2011 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                                Решение

Тълкувателно решение № 2 ГК (образувано 2011 г.) от 13.09.2011 г.

26.03.2011 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                               Решение

29.03.2012 г.
03.11.2011 г.

10.03.2011 г.

Тълкувателно дело № 3 / 2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                               Решение

24.02.2011 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                               Решение

19.11.2010 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                                Решение

22.03.2012 г.

Тълкувателно дело № 4 / 2009 г. ОСГК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 3 / 2009 г. ОСГК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 2 / 2009 г. ОСГК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2009 г. ОСГК                                    Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2008 г. ОСГК                                    Решение

 

 

 

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

Дело Заседания

Тълкувателно дело № 1 / 2018 г. ОСТК
- Недействителност на застраховка „Гражданска отговорност“

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

 

Тълкувателно дело № 1 / 2017 г. ОСТК

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване

 

Тълкувателно дело1 / 2014 г. ОСТК

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

Предложение за включване на допълнителни въпроси
Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

07.12.2015 г.
12.11.2015 г.
04.06.2015 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2012 г. ОСТК (решение 11.05.2012 г.)

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

26.04.2012 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2010 г. ОСТК                                    Решение

16.11.2010 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2010 г. ОСТК                                    Решение

22.05.2012 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2009 г. ОСТК                                    Решение

25.05.2010 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2008 г. ОСТК                                    Решение

26.05.2009 г.

 

 

ГРАЖДАНСКА И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИИ

Дело Заседания

Тълкувателно дело № 2 / 2018 г. ОСГТК
- чл. 274, ал. 2 ГПК
Предложение от заместниците на председателя на ВКС

Разпореждане за образуване
Разпореждане за покани

 

Тълкувателно дело № 1 / 2018 г. ОСГТК
- чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието
Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване

17.05.2018 г.

Тълкувателно дело № 8 / 2017 г. ОСГТК
- чл. 422 ГПК- банков кредит
Определение по чл. 292 ГПК
Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване, за прередактиране
Разпореждане за насрочване

07.06.2018 г.
01.03.2018 г.

Тълкувателно дело № 7 / 2017 г. ОСГТК
- цени ел. енергия
Искане от председателя на Висш адвокатски съвет

Разпореждане за образуване

 

Тълкувателно дело № 6 / 2017 г. ОСГТК
- Обжалване на определения
Предложение на заместниците на председателя на ВКС

Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване

29.03.2018 г.

Тълкувателно дело № 5 / 2017 г. ОСГТК
- чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД
Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване за прередактиране
Предложение на комисията
Разпореждане за покани

30.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 4 / 2017 г. ОСГТК
- Принудително изпълнение
Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване
Становище на заместник председателите на ВКС

Разпореждане за насрочване

31.05.2018 г.

Тълкувателно дело № 3 / 2017 г. ОСГТК
- Лихви
Предложение на заместниците на председателя на ВКС

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване за прередактиране
Разпореждане за изменение на разпореждането за образуване

Разпореждане за насрочване

10.05.2018 г.
23.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2017 г. ОСГТК
- чл. 135 ЗЗД
Становище на заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

Предложение на комисията за изготвяне на проект на ТД

Разпореждане за насрочване

Предложение от заместниците на предсадателя на ВКС

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

01.03.2018 г.
30.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2017 г. ОСГТК
- чл. 229 ГПК
Определение по чл.292 ГПК
Становище на заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

23.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 4 / 2016 г. ОСГТК
- Чл. 15, ал. 4, т. 10 от ЗК
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за определяне на комисия

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

15.03.2018 г.
30.11.2017 г.
08.06.2017 г.
04.05.2017 г.

Тълкувателно дело № 3 / 2016 г. ОСГТК
-  Частичен иск

Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за допълване

Определение № 174/ 31.10.2016 г. по т. д. № 53181/16 г. на ІІ г. о.

Разпореждане за определяне на комисия

Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване, за прередактиране

Разпореждане за покани за становища

Разпореждане за насрочване

22.03.2018 г.
28.09.2017 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2016 г. ОСГТК
-  Обезщетение неимуществени вреди

Предложение от зам.председателите на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за преобразуване

 

Тълкувателно дело1 / 2016 г. ОСГТК

- Обезщетение деликт
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за конкретизиране на въпроса

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.12.2016 г.
13.10.2016 г.
 

Тълкувателно дело5 / 2015 г. ОСГТК

- чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК
Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

14.06.2018 г.
07.12.2017 г.

16.02.2017 г.

Тълкувателно дело4 / 2015 г. ОСГТК
-
чл. 390, ал. 3 ГПК - срок
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.12.2016 г.
13.10.2016 г.
 

Тълкувателно дело № 3 / 2015 г. ОСГТК
-
Изпълнително производство
Искане от омбудсмана на Република България

Предложение от зам.председателите на ВКС

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за допълване

Разпореждане за допълване

Предложение от заместниците на председателя на ВКС

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

08.06.2017 г.
09.02.2017 г.
 

Тълкувателно дело № 2 / 2015 г. ОСГТК
- Договори за аренда
Искане от омбудсмана на Република България

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване                                                          Решение

11.05.2017 г.
04.05.2017 г.
21.04.2016 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2015 г. ОСГТК
- Особени залози
Искане от омбудсмана на Република България

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

12.04.2018 г.
15.06.2017 г.

Тълкувателно дело7 / 2014 г. ОСГТК
- Отмяна
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за определяне на друг член на комисията

Разпореждане за насрочване

Разпореждане относно проекта за тълкувателно решение

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за отсрочване                                                              Решение

17.05.2017 г.
27.04.2017 г.
30.03.2017 г.
14.04.2016 г.
18.02.2016 г.
03.12.2015 г.
08.10.2015 г.
18.06.2015 г.

Тълкувателно дело6 / 2014 г. ОСГТК
- чл. 282 ГПК - гаранции
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.10.2015 г.
23.04.2015 г.

Тълкувателно дело5 / 2014 г. ОСГТК
- Съдържание пълномощно
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Определение по чл.292 ГПК

Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

10.11.2016 г.
06.10.2016 г.
16.06.2016 г.
17.03.2016 г.
29.10.2015 г.
19.03.2015 г.

Тълкувателно дело4 / 2014 г. ОСГТК
- Чужда валута

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

26.03.2015 г.

19.02.2015 г.
06.11.2014 г.
16.10.2014 г.

Тълкувателно дело3 / 2014 г. ОСГТК
- Деноминация- цена на иска

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

02.10.2014 г.
29.05.2014 г.

Тълкувателно дело2 / 2014 г. ОСГТК
- Подзаконов нормативен акт- спиране на гражданско дело

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

23.10.2014 г.
08.05.2014 г.

Тълкувателно дело1 / 2014 г. ОСГТК
- Отрицателни факти- доказателствена тежест

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване                                                              Решение

27.02.2014 г.

Тълкувателно дело9 / 2013 г. ОСГТК
- § 6а ПЗР на ЗППДОбП /отм./

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

16.10.2014 г.
24.04.2014 г.

Тълкувателно дело8 / 2013 г. ОСГТК
- Спиране-тълкувателно дело

Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
                                                              Решение

10.04.2014 г.
20.03.2014 г.

Тълкувателно дело7 / 2013 г. ОСГТК
- Чл. 92, ал. 1 ЗЗД

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

02.10.2014 г.
30.01.2014 г.

Тълкувателно дело6 / 2013 г. ОСГТК
- Обезпечително производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
                                                              Решение

30.01.2014 г.
10.10.2013 г.

Тълкувателно дело5 / 2013 г. ОСГТК
-
Чл.135 ЗЗД, СИО

Разпореждане за образуване

Предложение за допълване
Разпореждане за насрочване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за допълване

Разпореждане за допълване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

27.11.2014 г.
09.10.2014 г.
29.05.2014 г.
23.01.2014 г.
 06.06.2013 г. 

Тълкувателно дело4 / 2013 г. ОСГТК
-
Заповедно производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

22.05.2014 г.
15.05.2014 г.
24.04.2014 г.
17.04.2014 г.
27.02.2014 г.
20.02.2014 г.
13.02.2014 г.
 

Тълкувателно дело3 / 2013 г. ОСГТК
- Чл.137, ал.1, т.7 ТЗ, чл.38, ал.1 ЗЗД

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
                                                              Решение

24.10.2013 г.
09.05.2013 г.
 

Тълкувателно дело2 / 2013 г. ОСГТК
- Изпълнително производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Предложение за допълване

Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване
Искане от омбудсмана на Република България
Разпореждане за допълване и отсрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване и членове на комисията

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

21.05.2015 г.
02.04.2015 г.
05.03.2015 г.
06.11.2014 г.
12.06.2014 г.
13.03.2014 г.
05.12.2013 г.
22.05.2013 г.
28.03.2013 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2013 г. ОСГТК
- Въззивно производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за участие в комисията
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

07.11.2013 г.
16.05.2013 г.
 11.04.2013 г. 

Тълкувателно дело8 / 2012 г. ОСГТК
- Отрицателен установителен иск- правен интерес

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване

Предложение за изменение на разпореждане за образуване

Разпореждане за изменение на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

31.10.2013 г.
 06.06.2013 г. 
 18.04.2013 г.
 
28.02.2013 г.

Тълкувателно дело7 / 2012 г. ОСГТК
- Вписвания  

Предложение за приемане

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение  

04.04.2013 г.
07.03.2013 г.
31.01.2013 г.

Тълкувателно дело6 / 2012 г. ОСГТК
- Разноски

Предложение за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване

Писмо от Софийски районен съд
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
                                                              Решение

17.10.2013 г.
 30.05.2013 г. 
14.03.2013 г.

24.01.2013 г.
 

Тълкувателно дело № 5 / 2012 г. ОСГТК
- Чл. 124, ал. 4 ГПК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

18.10.2012 г.
20.09.2012 г.
05.07.2012 г.

Тълкувателно дело № 4 / 2012 г. ОСГТК
- Неимуществени вреди- договорна отговорност

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                               Решение

04.10.2012 г.
06.12.2012 г.

Тълкувателно дело3 / 2012 г. ОСГТК
-
Чл. 82 ЗЗД

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

08.11.2012 г.
05.07.2012 г.
14.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2012 г. ОСГТК
-
Чл. 282 ГПК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване                                                              Решение

04.10.2012 г.
31.05.2012 г.

Тълкувателно дело1 / 2012 г. ОСГТК
- Тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГК

Разпореждане за преобразуване

 

Тълкувателно дело3 / 2011 г. ОСГТК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване

Диспозитив                                                                                        Решение

11.04.2012 г.
19.01.2012 г.

Тълкувателно дело № 2 / 2011 г. ОСГТК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК                                                               Решение

10.11.2011 г.
19.05.2011 г.

Тълкувателно дело № 1 / 2011 г. ОСГТК
Разпореждане за образуване                                                              Решение

26.01.2012 г.
20.12.2011 г.
28.04.2011 г.

Тълкувателно дело2 / 2010 г. ОСГТК

Искане за образуване

Разпореждане за образуване                                                              Решение

Тълкувателно решение № 2 ОСГКТК (образувано 2010 г.) от 28.09.2011 г.

Тълкувателно дело № 2 ОСГКТК (образувано 2010 г.) от 17.05.2010 г.

14.10.2010 г.

Тълкувателно дело1 / 2010 г. ОСГТК

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК
Определение по чл.292 ГПК
                                                              Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2009 г.  ОСГТК                               Решение

 

Тълкувателно дело № 1 / 2008 г.  ОСГТК                               Решение

 
   

 

 

НАКАЗАТЕЛНА, ГРАЖДАНСКА И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИИ

 

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД и
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Дело Заседания

Тълкувателно дело № 2 / 2017 г.

- по описа на ВКС

Предложение за образуване

Искане от председателите на ВКС и ВАС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

08.02.2018г.

Тълкувателно дело № 1 / 2017 г.

- по описа на ВКС

Предложение за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане - комисия за подпомагане на докладчиците

Разпореждане за насрочване

25.01.2018г.

Тълкувателно дело1 / 2016 г.

- по описа на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчиците

Разпореждане за насрочване

Искане за допълване

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

15.02.2018 г.
27.10.2016 г.

Тълкувателно дело2 / 2015 г.

- по описа на ВКС

Предложение за образуване

Допълнение към предложението за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Протокол от 24.03.2016 г.

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване

Спиране

09.03.2017 г.
02.03.2017 г.
24.11.2016 г.
24.03.2016 г.

Тълкувателно дело1 / 2015 г.

- по описа на ВАС

Предложение за образуване

Искане от председателите на ВКС и ВАС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване                               Тълкувателно постановление

24.03.2016 г.

Тълкувателно дело2 / 2014 г.

- по описа на ВКС

Предложение за образуване

Разпореждане за образуване

Предложение на докладчиците

Разпореждане за насрочване

Разпореждане на председателя на ВКС

Разпореждане за допълване

Предложение от зам.-председателите на ВАС и ВКС

Предложение на докладчиците

Разпореждане за насрочване

Разпореждане на и.ф. председател на ВКС

Разпореждане за насрочване                               Тълкувателно постановление

12.03.2015 г.
22.01.2015 г.
20.11.2014 г.

Тълкувателно дело1 / 2014 г.

- по описа на ВАС

Искане от председателите на ВКС и ВАС

Разпореждане за образуване   

Разпореждане на докладчиците

Разпореждане за насрочване                               Тълкувателно постановление

05.02.2015 г.
12.12.2014 г.
23.10.2014 г.