Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Тълкувателни дела на ВКС

Номерацията на тълкувателните дела е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година.
Има отделна номерация за решения взети от Общото събрание на Наказателна, Гражданска, Търговска колегии, ОСГТК, ОСНГТК, ВКС и ВАС.

 

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

Дело

Заседания

Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСТК
- Надлежни страни в производството по чл. 59, ал. 3 и ал. 5 ЗБН

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателя на ВКС
Определение по чл. 292 ГПК                                                              Решение

   12.12.2019 г.

Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСТК

Протокол извлечение
Разпореждане за насрочване
Предложение на комисията
Предложение на комисията
Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателя на ВКС
Предложение от Висш адвокатски съвет

12.06.2019 г.

Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСТК
- Недействителност на застраховка „Гражданска отговорност“

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

17.10.2018 г.

Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСТК

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

30.10.2018 г.

Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСТК

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Предложение за включване на допълнителни въпроси
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

07.12.2015 г.
12.11.2015 г.
04.06.2015 г.

Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСТК (решение 11.05.2012 г.)

Искане за образуване
Разпореждане за образуване                                                              Решение

26.04.2012 г.

Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСТК                                      Решение

16.11.2010 г.

Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСТК                                      Решение

22.05.2012 г.

Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСТК                                      Решение

25.05.2010 г.

Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСТК                                      Решение

26.05.2009 г.