Dela\ОСГТК_2018_01_решение.pdf

Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Тълкувателни дела на ВКС

Номерацията на тълкувателните дела е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година.
Има отделна номерация за решения взети от Общото събрание на Наказателна, Гражданска, Търговска колегии, ОСГТК, ОСНГТК, ВКС и ВАС.

 

ГРАЖДАНСКА И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИИ

Дело

Заседания

Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГТК

Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване

 

Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГТК
- Иск по чл. 135 ЗЗД, предявен от цесионер

Решение № 199/13.11.2012 г.
Решение № 99/17.09.2018 г.
Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване

 

    Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГТК
    - Евикция

   Разпореждане за покани
   
Определение по чл. 292 ГПК
  
Разпореждане за образуване

     24.10.2019 г.

Тълкувателно дело № 3/2018 г. ОСГТК

Разпореждане за покани
Определение по чл. 274 ал. 3 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за пренасрочване
Разпореждане за пренасрочване

13.06.2019 г.
30.05.2019 г.
14.03.2019 г.

Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСГТК
- чл. 274, ал. 2 ГПК

Предложение от заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за покани
Разпореждане за насрочване

08.11.2018 г.

Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГТК
- чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието

Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                            Решение

22.11.2018 г.
17.05.2018 г.

Тълкувателно дело № 8/2017 г. ОСГТК
- чл. 422 ГПК- банков кредит

Разпореждане за промяна на докладчик
Определение по чл. 292 ГПК
Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване, за прередактиране
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                            Решение

21.02.2019 г.
07.06.2018 г.
01.03.2018 г.

Тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСГТК
- цени ел. енергия

Искане от председателя на Висш адвокатски съвет
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

07.06.2018 г.

Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГТК
- Обжалване на определения

Предложение на заместниците на председателя на ВКС
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

29.11.2018 г.
29.03.2018 г.

Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГТК
- чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД

Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване за прередактиране
Предложение на комисията
Разпореждане за покани
Разпореждане за насрочване

08.11.2018 г.
30.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГТК
- Принудително изпълнение

Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Становище на заместник председателите на ВКС
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

07.02.2019 г.

31.05.2018 г.

Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГТК
- Лихви

Предложение на заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване за прередактиране
Разпореждане за изменение на разпореждането за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

14.02.2019 г.
10.05.2018 г.
23.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГТК
- чл. 135 ЗЗД

Разпореждане за насрочване

Становище на заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Предложение на комисията за изготвяне на проект на ТД
Разпореждане за насрочване
Предложение от заместниците на предсадателя на ВКС
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                            Решение

16.05.2019 г.

29.11.2018 г.
01.03.2018 г.
30.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГТК
- чл. 229 ГПК

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за нов член на комисията
Определение по чл.292 ГПК
Становище на заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                            Решение

09.05.2019 г.
11.10.2018 г.
23.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГТК
- Чл. 15, ал. 4, т. 10 от ЗК

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за определяне на комисия
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

15.03.2018 г.
30.11.2017 г.
08.06.2017 г.
04.05.2017 г.

Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГТК
- Частичен иск

Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване
Определение № 174/ 31.10.2016 г. по т. д. № 53181/16 г. на ІІ г. о.
Разпореждане за определяне на комисия
Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване, за прередактиране
Разпореждане за покани за становища
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                               Решение

07.03.2019 г.
01.11.2018 г.
22.03.2018 г.
28.09.2017 г.

Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСГТК
- Обезщетение неимуществени вреди

Предложение от зам.председателите на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за преобразуване

 

Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГТК
- Обезщетение деликт

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане насрочване
Разпореждане за конкретизиране на въпроса
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.12.2016 г.
13.10.2016 г.

Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГТК
- чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК

Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

14.06.2018 г.
07.12.2017 г.
16.02.2017 г.

Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГТК
- чл. 390, ал. 3 ГПК - срок

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.12.2016 г.
13.10.2016 г.

Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГТК
- Изпълнително производство

Искане от омбудсмана на Република България
Предложение от зам.председателите на ВКС
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за допълване
Предложение от заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

08.06.2017 г.
09.02.2017 г.

Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГТК
- Договори за аренда

Искане от омбудсмана на Република България
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване                                                              Решение

11.05.2017 г.
04.05.2017 г.
21.04.2016 г.

Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГТК
- Особени залози

Искане от омбудсмана на Република България
Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване                                                              Решение

17.05.2018 г.
12.04.2018 г.
15.06.2017 г.

Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГТК
- Отмяна

Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за определяне на друг член на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане относно проекта за тълкувателно решение
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за отсрочване                                                              Решение

17.05.2017 г.
27.04.2017 г.
30.03.2017 г.
14.04.2016 г.
18.02.2016 г.
03.12.2015 г.
08.10.2015 г.
18.06.2015 г.

Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГТК
- чл.282 ГПК - гаранции

Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.10.2015 г.
23.04.2015 г.

Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГТК
- Съдържание пълномощно

Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Определение по чл.292 ГПК
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

10.11.2016 г.
06.10.2016 г.
16.06.2016 г.
17.03.2016 г.
29.10.2015 г.
19.03.2015 г.

Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГТК
- Чужда валута

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

26.03.2015 г.
19.02.2015 г.
06.11.2014 г.
16.10.2014 г.

Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГТК
- Деноминация - цена на иска

Искане за образуване
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

02.10.2014 г.
29.05.2014 г.

Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГТК
- Подзаконов нормативен акт - спиране на гражданско дело

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

23.10.2014 г.
08.05.2014 г.

Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГТК
- Отрицателни факти - доказателствена тежест

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване                                                              Решение

27.02.2014 г.

Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГТК
- § 6а ПЗР на ЗППДОбП /отм./

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

16.10.2014 г.
24.04.2014 г.

Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГТК
- Спиране - тълкувателно дело

Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

10.04.2014 г.
20.03.2014 г.

Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГТК
- Чл. 92, ал. 1 ЗЗД

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

02.10.2014 г.
30.01.2014 г.

Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГТК
- Обезпечително производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

30.01.2014 г.
10.10.2013 г.

Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГТК
- Чл.135 ЗЗД, СИО

Разпореждане за образуване
Предложение за допълване
Разпореждане за насрочване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за допълване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

27.11.2014 г.
09.10.2014 г.
29.05.2014 г.
23.01.2014 г.
06.06.2013 г.

Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГТК
- Заповедно производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

22.05.2014 г.
15.05.2014 г.
24.04.2014 г.
17.04.2014 г.
27.02.2014 г.
20.02.2014 г.
13.02.2014 г.

Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГТК
- Чл.137, ал.1, т.7 ТЗ, чл.38, ал.1 ЗЗД

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

24.10.2013 г.
09.05.2013 г.

Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГТК
- Изпълнително производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Искане от омбудсмана на Република България
Разпореждане за допълване и отсрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване и членове на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

21.05.2015 г.
02.04.2015 г.
05.03.2015 г.
06.11.2014 г.
12.06.2014 г.
13.03.2014 г.
05.12.2013 г.
22.05.2013 г.
28.03.2013 г.

Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГТК
- Въззивно производство

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за участие в комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

07.11.2013 г.
16.05.2013 г.
11.04.2013 г.

Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГТК
- Отрицателен установителен иск - правен интерес

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване
Предложение за изменение на разпореждане за образуване
Разпореждане за изменение на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

31.10.2013 г.
06.06.2013 г.
18.04.2013 г.
28.02.2013 г.

Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГТК
- Вписвания

Предложение за приемане
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

04.04.2013 г.
07.03.2013 г.
31.01.2013 г.

Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГТК
- Разноски

Предложение за образуване
Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване
Писмо от Софийски районен съд
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

17.10.2013 г.
30.05.2013 г.
14.03.2013 г.
24.01.2013 г.

Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГТК
- Чл. 124, ал. 4 ГПК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

18.10.2012 г.
20.09.2012 г.
05.07.2012 г.

Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГТК
- Неимуществени вреди- договорна отговорност

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

04.10.2012 г.
06.12.2012 г.

Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГТК
- Чл. 82 ЗЗД

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

08.11.2012 г.
05.07.2012 г.
14.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГТК
- Чл. 282 ГПК

Искане за образуване
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

04.10.2012 г.
31.05.2012 г.

Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГТК
- Тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГК

Разпореждане за преобразуване

 

Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГТК

Искане за образуване
Разпореждане за образуване
Диспозитив                                                                                         Решение

11.04.2012 г.
19.01.2012 г.

Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГТК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

10.11.2011 г.
19.05.2011 г.

Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГТК

Разпореждане за образуване                                                              Решение

26.01.2012 г.
20.12.2011 г.
28.04.2011 г.

Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГТК

Искане за образуване
Разпореждане за образуване                                                              Решение
Тълкувателно решение № 2 ОСГТК (образувано 2010 г.) от 28.09.2011 г.
Тълкувателно дело № 2 ОСГТК (образувано 2010 г.) от 17.05.2010 г.

14.10.2010 г.

Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГТК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

 

Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГТК                                     Решение

 

Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГТК                                     Решение