Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Тълкувателни дела на ВКС

Номерацията на тълкувателните дела е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година.
Има отделна номерация за решения взети от Общото събрание на Наказателна, Гражданска, Търговска колегии, ОСГТК, ОСНГТК, ВКС и ВАС.

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
и
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Дело

Заседания

Тълкувателно дело № 2/2017 г.
- по описа на ВКС

Предложение за образуване
Искане от председателите на ВКС и ВАС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                      Тълкувателно постановление

08.02.2018 г.

Тълкувателно дело № 1/2017 г.
- по описа на ВАС

Предложение за образуване
Разпореждане за образуване
Разпореждане - комисия за подпомагане на докладчиците
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                      Тълкувателно постановление

31.01.2019 г.
25.10.2018 г.
25.01.2018 г.

Тълкувателно дело № 1/2016 г.
- по описа на ВКС

Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчиците
Разпореждане за насрочване
Искане за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                      Тълкувателно постановление

25.10.2018 г.
15.02.2018 г.
27.10.2016 г.

Тълкувателно дело № 2/2015 г.
- по описа на ВКС

Разпореждане за насрочване
Предложение за образуване
Допълнение към предложението за образуване
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Протокол от 24.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Спиране
Разпореждане за насрочване

18.04.2019 г.
31.01.2019 г.
09.03.2017 г.
02.03.2017 г.
24.11.2016 г.
24.03.2016 г.

Тълкувателно дело № 1/2015 г.
- по описа на ВАС

Предложение за образуване
Искане от председателите на ВКС и ВАС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                      Тълкувателно постановление

24.03.2016 г.

Тълкувателно дело № 2/2014 г.
- по описа на ВКС

Предложение за образуване
Разпореждане за образуване
Предложение на докладчиците
Разпореждане за насрочване
Разпореждане на председателя на ВКС
Разпореждане за допълване
Предложение от зам.-председателите на ВАС и ВКС
Предложение на докладчиците
Разпореждане за насрочване
Разпореждане на и.ф. председател на ВКС
Разпореждане за насрочване                                      Тълкувателно постановление

12.03.2015 г.
22.01.2015 г.
20.11.2014 г.

Тълкувателно дело № 1/2014 г.
- по описа на ВАС

Искане от председателите на ВКС и ВАС
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчиците
Разпореждане за насрочване                                      Тълкувателно постановление

05.02.2015 г.
12.12.2014 г.
23.10.2014 г.