English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3
гр.София, 17 юли  2009 година

На основание чл.111, ал.4 ЗСВ и чл.150 КРБ Пленумът на Върховния касационен съд

Р Е Ш И :

 

Отклонява искането на Ивайло Дражев Атанасов и Красимира Цолова Маринова – кандидати за народни представители от ПП „Обединение на българските патриоти”, за иницииране на производство пред Конституционния съд на Република България за оспорване законността на проведените на 05.07.2009 година избори за народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание на Република България от ЕИР.2-Бургаски; МИР.2-Бургаски; МИР.3-Варненски и МИР.21-Сливенски.

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.