Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Търсене чрез азбучен индекс на ключовите фрази

Тази форма (инструмент) дава възможност за преглед и разглеждане на набор от съдебни актове групирани по ключови фрази. В същото време има възможност за бърз преход към друг набор от актове групирани по друга ключова фраза. По този начин можем да се ориентираме и „разлистим” широко-спектърен набор от класифицирана съдебна практика и тематика, а в последствие да търсим по-прецизно с друг инструмент.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Отправна точка е една от ключовите фрази по която търсим практика. Намираме я, като от Азбучния указател изберем буквата с която започва фразата. Системата извежда списък с всички ключови фрази започващи с тази буква. Следваме връзката от необходимата ни фраза при което се извежда Резултатен списък (фиг.2.3.2) със съдебни актове. Той е съставен от три колони: В първата се съдържа абревиатура показваща колегията от която е акта. Втората колона описва вида, номера и датата на съдебния акт и номера на делото. Описанието от тази колона предоставя препратка към текста на самия акт (поради това е синя и подчертана). Третата колона извежда всички ключови фрази с които е класифициран съдебният акт в даден ред от списъка. Всяка ключова фраза от тази колона е препратка, при използването на която „прескачаме” в друг набор от съдебни актове групирани по използваната ключова фраза. По този начин лесно се прехвърляме в различни класифицирани теми.

Подробни инструкции за търсене