Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

 

Преюдициални запитвания

В тази секция можете да намерите преюдициални запитвания,
отправени от ВКС до Съда на Европейския съюз

 

 

bullet

Дело № С-296/17 – т. д. № 3609/2015 г. на 1-во т. о. на ВКС

  Преюдициално запитване, отправено на 22 май 2017 г.

  Определение № 100/12.05.2017 г. по т. д. № 3609/2015 г. на 1-во т. о. на ВКС

  Решение от 14.11.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-296/17
 

   

bullet

Дело № С-604/17 – ч. гр. д. № 3801/2017 г. на 4-то г.о. на ВКС

  Преюдициално запитване, отправено на 23 октомври 2017 година

  Решение по искането за допускане на спешно производство

  Определение от 16.01.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-604/17

 

bullet

Дело № С-335/17 – ч. гр. д. № 1323/2017 г. на 4-то г.о. на ВКС

  Преюдициално запитване, отправено на 30 май 2017 година

  Решение от 31.05.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-335/17

  Определение № 287/20.06.2018 г. по ч. гр. д. № 1323/2017 г. на 4-то г. о. на ВКС

 

bullet

Дело № С-215/15 – ч. гр. д. № 1988/2015 г. на 1-во г.о. на ВКС

  Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 година

  Определение на председателя на Съда на ЕС

  Съдебно решение и становище на генералния адвокат

 

bullet

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания