Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

 

Искания до Конституционния съд

В тази секция можете да намерите исканията до Конституционния съд на Република България, отправени от Върховния касационен съд

 

 

   

bullet

03.04.2019 г.

 Искане от тричленен състав на Първо гражданско отделение на ВКС за даване на тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“ 

  Определение по к. д. № 5/2019 г.

 

bullet

30.05.2018 г.

  Искане от ОСТК за обявяване противоконституционност на § 8 от ПЗР на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22/2018 г.) в частта, с която се придава обратно действие на чл. 59, ал. 5 и 6 от ЗБН

  Определение № 2/09.05.2019 г. по к. д. № 11/2018 г.

 

bullet

07.02.2018 г.

  Искане от ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1 – ал. 6 от ЗСВ

  Решение № 2/21.02.2019 г. по к. д. № 2/2018 г.